Must ve Mustn't

Must ve Mustn't

Must (Obligation) & Must not (Prohibition) 

'Must' genel olarak, kişisel yükümlülüğü ifade etmek zorundadır. Konuşmacının gerekli olduğunu düşündüğü şeyi ifade eder. 
Must; çok kuvvetli gereklilik ve zorunluluk, yapılması - mutlaka - gerekli eylem(ler)i anlatır. Bütün öznelerle must kullanılır; main verb (asıl fiil) yalın haldedir.
 • You must recycle the garbage. (Sen çöpleri geri dönüşüme sokmalısın.)
 • We must prevent global warming. (Biz küresel ısınmayı engellemeliyiz.)
 • I must use deodorants less. (Benim daha az deodorant kullanmam gerekir.)
 • They must grow more trees. (Onların daha çok ağaç yetiştirmesi gerekir.)
 • We must use public transportation. (Biz toplu taşımayı kullanmalıyız.)
 • We must use our cars less. (Biz otomobillerimizi daha az kullanmalıyız.)
 • You use tap water very carefully. (Sizlerin musluk suyunu çok dikkatli kullanmsı gerekir.)
Must not (Mustn't); yasak(lar) belirtilir veya emir verilirken kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • Passengers must not talk to the driver. (Yolcular şöförle konuşmamalıdır.)
 • You must not leave the litter on the ground. (Yere çöp bırakmamalısınız.)
 • We must not make a fire in the forest. (Biz ormanda ateş yakmamalıyız.)
 • We must not use pesticides on farm. (Biz çiftlikte böcek ilâçları kullanmamalıyız.)
 • We must not switch on the lights when we leave. (Biz ayrılırken ışıkları kapatmalıyız.)
 • Children must not play with the matches. (Çocuklar kibritlerle oynamamalılar.)
 • People must not pollute the soil. (İnsanlar toprağı kirletmemeliler.)
 • You must not drink or eat in the classroom. (Sen sınıfta (birşey) yemelisin ve içmemelisin.)
 • You must not cycle in the crowded streets. (Sen kalabalık caddelerde bisiklete binmemelisin.)
Özellikle yasak konuşmacıdan geldiğinde kullanmamalıyız. 
 • You mustn't say things like that to your sister.(Ebeveynden çocuğa) 
 • You mustn't be late to class.(Öğretmenden öğrenciye) 
 • I mustn't let that happen again.

  Yorum Gönder

  Daha yeni Daha eski