Modals: Lack of Obligation / Necessity in the Past

Modals: Lack of Obligation / Necessity in the Past

Didn't need to / Didn't have to 

Her iki modal ifadede “yapmama gerek yoktu/yapmak zorunda değildim bu nedenle de yapmadım” anlamına gelir.
  • Ann didn’t need / have to call a mechanic when his car broke down. She repaired it on her own.
  • David didn’t need to / have to take his jacket to the dry cleaners. His wife managed to remove  the    stain on it.
  • She didn't need to / didn't have to hurry because her train was to leave at 11 o'clock and it was only    10 o'clock at that time.

Needn't have + V3

"Yaptın ama yapmama gerek yoktu / yapmak zorunda değildim ama yaptım" demektir. Geçmişte söz edilen konuda herhangi bir zorunluluk olmamasına karşın bilerek veya bilmeden boşu boşuna, gereksiz yere yaptım anlamını ifade eder.
  • Actually, I needn’t have bought all that food at the supermarket. I have just realized we have got    plenty already. (Aslında süpermarkette bu kadar yiyecek almam gerekmiyordu. Daha yeni çok şey aldığımızı fark ettim.)
  • You needn’t have carried that suitcase. Why didn't you take a taxi? (O valizi taşımanıza gerek yoktu. Neden taksiye binmedin?
  • Sam needn’t have called an ambulance when he cut his finger. It was just a small cut and waste of time. (Sam'in parmağını kestiğinde ambulans çağırmasına gerek yoktu. Sadece küçük bir kesikti ve zaman kaybı oldu.)
  • I know you were worried because he was late but you needn't have telephoned all the hospitals. (Endişelendiğini biliyorum çünkü geç kaldı ama tüm hastaneleri aramana gerek yoktu.)
  • It was really difficult to swim across the river. Later they discovered that they needn’t have done that at all, because there was a bridge only half mile further up. (Nehirde yüzmek gerçekten zordu. Daha sonra bunu yapmaları gerekmediğini keşfettiler, çünkü sadece yarım mil ileride bir köprü vardı.)
  • Paul needn’t have bought his girlfriend a gold watch a week after their engagement. A bunch of flower would have been sufficient.(Paul, nişanlanmasından bir hafta sonra kız arkadaşına altın bir saat almasına gerek yok. Bir demet çiçek yeterli olurdu.)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski