Should Vs. Had better

Should=Ought to / Had better

“Should=ought to / had beter” genellikle öğüt vermek için kullanılan kiplerdir “should ve ought to” hemen hemen ayni anlama gelen ifadelerdir ve sadece tavsiye ya da genel anlamda neyin iyi yada doğru olduğunu ifade etmek için kullanılırken, “had beter” tavsiye, zorunluluk ifadesi dışında tehdit veya ikaz ifadeleri için de kullanılır. Tavsiye ifade ederken “Should=ought to” genel düşünceleri (general idea) ifade ederken, “had better” daha özeldir(specific idea).
 • It's freezing today. You had better wear more suitable clothes when you go out. (tavsiye)
 • (Bugün hava dondurucu. Dışarı çıkarken daha uygun kıyafetler giysen iyi olur.)
 • I believe all drivers should wear seat belts, while driving a car. (genel bir tavsiye)
 • (Tüm sürücülerin araba kullanırken emniyet kemeri takması gerektiğine inanıyorum.)
 • You'd better stop making that noise, or else I will call the police.(tehdid)
 • (O gürültüyü yapmayı bıraksan iyi olur yoksa polisi arayacağım.)
“Should ve ought to”, bir şeyin nasıl olması gerektiğini ifade ederken de kullanılır.
 • You have bought a very large suitcase. It should be smaller.
 • (Çok büyük bir valiz satın aldınız. Daha küçük olması gerekir.)
“Should / ought to” bazen şimdiye kadar gerçekleşmeyen yada yapılmayan görevleri hatırlatmak amacıyla da kullanılır.
 • I suppose one of us should clean the car regularly. It always looks dirty.
 • (Sanırım birimiz arabayı düzenli olarak temizlemeli. Her zaman kirli görünüyor.)
 • John should pay a little more attentionto the road when he is driving.
 • (John, araba kullanırken yola biraz daha dikkat etmelidir.)
 • You should call him tomorrow, if you want to reconcile him.
 • (Uzlaşmak istiyorsanız yarın onu aramalısınız.)
Ought to” daha çok resmi olarak yapılması gereken bir şeyin tavsiyesi söz konusu olsuğunda kullanılır.
 • You ought to report the accident to the police.
 • (Kazayı polise bildirmelisiniz.)
 • He ought to hand in his resignition.
 • (İstifasını elden teslim etmelidir.)

Had better +V1

“Had beter” “........yapsan iyi olur” aksi taktirde bir tehlike veya problemle karşılaşacaksın anlamı içerirken, “should” sadece "yapmalısın" anlamında öğüt vermek ya da zorunluluğu ifade etmek için kullanılır.
 • I had better leave now; otherwise, I will miss the last bus to the dorm.
 • (Şimdi ayrılsam iyi olur; aksi takdirde, yurda giden son otobüsü kaçıracağım.)
 • He had better hand me his report today, or I’ll inform the manager.
 • (Bugün raporunu bana verse iyi olur, yoksa müdüre haber veririm.)

Had better not +V1

Bu yapıyı olumsuz cümlelerde kullanırız. “…….yapamazsan iyi olur” anlamındadır.
 • You had better not invite Ben to the party. He drinks too much and cause trouble then.
 • (Ben'i partiye davet etmesen iyi olur. Çok aşırı içiyor ve o zaman da sorun çıkarıyor.)
 • We had better not go this restaurant . The food and the service are horrible.
 • (Bu restorana gitmesek iyi olur. Yemek ve servis berbat.)
“had beter” yapısında alternatif ifadeler aşağıdaki yapılarla verilebilir:

A. Had better + VI ........ rather than + V1
B. Had better + VI ........ instead of + Ving

 • You are ill. You'd better stay in bed rather than go to work.
 • (işe gitmekten ziyade yatakta kalsan iyi olur.)
 • You are ill. You'd better stay in bed instead of going to work. 
 • (işe gitmek yerine yatakta kalsan iyi olur.)
 • I had better stay at home rather than go out in this cold weather.
 • (Bu soğuk havada dışarı çıkmaktansa evde kalsam iyi olur.)

Should be doing, Ought to be doing
Shouldn't be doing, Oughtn't to be doing

İçinde bulunduğumuz anda yapılıyor olan bir işe ilişkin bir öğütte bulunmak istiyorsak, bu yapıları kullanırız.
 • You should be / ought to be working on the project at the moment, not chatting.
 • (Şu anda sohbet etmek yerine proje üzerinde çalışıyor olmalısın.)
 • That boy shouldn’t be /oughtn’t to be walking without an overcoat in such cold weather at the moment.
 • (Bu çocuğun şu anda bu kadar soğuk havalarda paltosuz yürümemesi gerekiyor.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski