Imperatives (Emir Cümleleri )

Imperatives (Emir Cümleleri )

Karşımızdaki kişi veya kişilere yapılması istenilen eylemi bildirirken kullanırız. Imperatives (emir cümleleri) verb (fiil) ile başlar; özne kullanılmaz. Örnekleri inceleyiniz.
 • Turn off the taps after use! (Kullandıktan sonra muslukları kapat(ınız)!)
 • Clean up after picnic! (Piknikten sonra temizlik yap(ınız)!)
 • Go bird watching! (Kuşları seyretmeye git (gidiniz)!)
 • Eat sandwiches on the picnic! (Piknikte sandviç ye(yiniz)!)
 • Unplug the TV! (Televizyonun fişini çek(iniz)!)
 • Recycle papers! (Kâğıtları geridönüşüme gönder(iniz)!)
'Don't' ile başlayan cümle olumsuzdur. Örnekleri inceleyiniz.
 • Don't make a fire! (Ateş yakma(yınız)!)
 • Don't feed the street animals! (Sokak hayvanlarını besleme(yiniz)!)
 • Don't step on the grass! (Çimlerin üzerinde yürüme(yiniz)!)
 • Don't damage the trees! (Ağaçlara hasar verme(yiniz)!)
 • Don't throw rubbish around! (Etrafın(ız)a çöp atma(yınız)!)
 • Don't cut down the trees (Ağaçları kesme(yiniz)!)
 • Don't dump your wastes in the rivers. (Nehirlere çöp(lerini) dökme(yiniz)!)
 • Don't make the air dirty. (Havayı kirletme(yiniz)!)

Requests (Rica Cümleleri) 

Emir cümlelerine eklenen please (lütfen) kelimesi ile Requests (rica cümleleri) oluşturulur. Örnekleri inceleyiniz.
 • Please, clean up after picnic! (Lütfen, piknikten sonra etrafı temizle(yiniz)!)
 • Save the animals and forests, please! (Lütfen, hayvanları ve ormanları koru(yunuz)!)
 • Put your rubbish in a bag, please! (Lütfen. çöplerini(zi) bir torbaya koy(unuz)!)
 • Don't pour your waste in the sea, please! (Lütfen, atıklarını(zı) denize dökme(yiniz)!)
 • Please, don't step on the grass! (Lütfen, çimenlerin üzerinde yürüme(yiniz)!)
 • Please, don't make a fire! (Lütfen, ateş yakma(yınız)!)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski