Object Pronouns

Object Pronouns

Cümlede fiilin nesnesi olarak kullanılırlar.
 • He begged her to live with him.
 • She told them the truth. 
 • She's my friend. I really enjoy being with her.
 • I like this film. I saw it last week.
 • Don't look at me like that. I didn't break them.
 • Suzy likes the boy in your class; she wants to meet him.
 • The instructor told us not to leave the room without permission.
Cümlede iki nesne birden varsa, 'object pronoun' aşağıdaki örnek cümlelerdeki gibi kullanılır.

I bought her a birthday present .
                 ind. obj.    direct object        yada

I bought a birthday present  for her.
                direct object      object of a preposition

“Phrasal Verb” lerin bir çoğu bir nesneyle birlikte kullanıldıklarında nesne, “Verb + noun + preposition” şeklinde kullanılabileceği gibi “verb + preposition + noun” şeklinde de kullanılabilir.

You can take   your jacket  off if you like.
               verb  noun  object   prep.

You can take off  your jacket  if you like.
               verb  prep. noun  object   

Ancak, isim olan nesnenin yerine 'object pronoun' kullanıldığı zaman, zamir ortada olmak zorundadır.

You can take it  off   if you like.
                  verb  noun  object  prep. 

"As" ve "than" yapılarından sonra kısa cevap verirken "gayriresmi" dilde nesne zamirleri kullanılır.
 • My sister is nearly as tall as me.
 • I can run faster than him.
Daha "resmi" bir dilde özne zamirleri kullanılır ve bunlardan sonra yardımcı fiil getirilir.
 • My brother is as handsome as I am.
"But" (except anlamında) ve "except" yapılarından sonra nesne zamirleri gelir.
 •  Nobody but me rejected the offer. (NOT Nobody but I ...)
"It is ...." veya "It was....." gibi bir ifadeden sonra bir relative clause geldiğinde iki ihtimal vardır:

a) nesne zamiri + that (resmi olmayan)
 • It was him that rescued the kids.
b) özne zamiri + who (resmi)
 • It is I who need your advice. 
 • It was he who rescued the kids.
Fazla resmi veya fazla gayriresmi olmaktan kaçınmak için farklı bir yapı kullanarak aynı anlamı verebiliriz.
 • He was the person / the one who rescued the kids.
Bazen bir zamir, bir fiilin veya "preposition"ın nesnesi olup, aynı mamanda, ardından gelen bir "infinitive-to" yapısının ve clause'un öznesi olabilir. Böyle durumlarda normalde nesne zamiri kullanılır.
 • It is for her to decide (NOT It is for she to decide).
"Have" ve "with" kelimeleriyle yapılan betimleyici yapılardaki prepositionlardan sonraki şahıs zamirleri atılabilir.
 • She was carrying a bag with thousands of dollars in (it).
Infinitive-to yapısının nesnesinden zaten yeni bahsedilmişse, nesne zamirleri infinitive clause'larda kullanılmaz.
 • The cake was too beautiful to eat. (NOT ....too beautiful to eat it)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski