Present Continuous Tense -Exercise 1

Kutulara, parantez içinde verilen fillerin şimdiki zaman biçimlerini yazınız, daha sonra cevaplarınızı kontrol ediniz.
Example: 
He is eating an apple. (eat)

1. She  a book. (read)
2. What ? (she / do)
3. I a letter. (write)
4. The sun . (shine)
5. The children in the park. (run)
6. We breakfast. (eat)
7. He to work today. (not / come)
8. How ? (you / do)
9. How's the weather? It . (rain)
10. You English.

Your score =
Answer key:Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski