Possessive "S"

Parantez içinde verilen isimleri kutucuklara mülkiyet belirten 'S ile yazınız ve cevaplarınızı kontrol ediniz.
 Example: 
 My brother's house is in London. (brother)

1. My shirt is purple. (friend)
2. The books are on the desk. (girls)
3. It's birthday on Monday. (John)
4. Do you have newspaper? (today)
5. The bags are in the bedroom. (children)
6. My office is next to mine. (boss)
7. Your uncle is your brother. (father)
8. Your aunt is your sister. (mother)
9. My birthdays are next month. (friends)
10. A tail is long. (monkey)

Your score =
Answer key: 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski