Açık Öğretim Temel Bilgiler - 5

Nouns (İsimler)
Bu dersimizde İngilizce'de isimlerin tekil ve çoğul biçimlerini göreceğiz.

İngilizce'de bir ismi çoğul yapmak için genellikle ismin sonuna bir -s eklenir.      
 Singular (Tekil)
 Plural (Çoğul) 
student: öğrenci
 students: öğrenciler 
teacher: öğretmen
 teachers: öğretmenler
professor: profesör
 professors: profesörler
boy: erkek çocuk
 boys: erkek çocuklar
girl: kız çocuğu
 girls: kız çocuklar


Eğer isim bir -sh, -ch, -ss, veya x ile bitiyorsa ismin sonuna -es eklenir.
 Singular (Tekil)
 Plural (Çoğul)
 class: sınıf
 classes: sınıflar
 box: kutu
 boxes: kutular
 church: kilise
 churches: kiliseler

Eğer isim bir sessiz harf ve + y ile bitiyorsa, y i olur ve es eklenir.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul) 
city: şehir
cities: şehirler
university: üniversite
universities: üniversiteler
family: aile
families: aileler

Eğer sonu “ y “ ile bitip kendinden önce “ bir sesli harf “ gelmesi durumu varsa “ y “ düşmez.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul) 
toy: oyuncak
toys: oyuncaklar
boy: erkek çocuk
boys: erkek çocuklar
donkey: eşek
donkeys: eşekler

Son olarak, bazı isimlerin tamamen düzensiz çoğulları vardır. En önemlilerinden bazıları aşağıda gösterilmiştir.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
man: erkek
men: erkekler
woman: kadın
women: kadınlar
child: çocuk
children: çocuklar
person: insan
people: insanlar
foot: ayak
feet : ayaklar
tooth: diş
teeth: dişler

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski