Little Vs A little

Little Vs A little

A little

* Sayılamayan isimlerle kullanılır. Olumlu bir anlam taşır. Bahsettiğimiz nesnenin sayıca “az” ama “yeterli” olduğunu ifade eder. “Biraz” anlamında da kullanabiliriz.

-We have a little milk.Let’s make a puding. 
 (Biraz süte sahibiz.Hadi puding yapalım.)

*Az ama yeterli anlamındadır.

There was a flood, but little water actually got into the house.
(Sel oldu, ama çok az su içeri girdi.=Zarar vermeyecek kadar.)
The medicine he took did him a little good.
(Aldığı ilaç biraz işe yaradı.)

'A little' only ve quite ile kullanılabilir.

I want only a little coffee.
(Sadece biraz kahve istiyorum.)

Quite a little=oldukça çok
They have got quite a little wine. 
(Onların oldukça çok şarabı var. ) 

Little

*Sayılamayan isimlerle kullanılır. “ Az” anlamındadır. Olumsuz bir anlam taşır.Bahsettiğimiz nesnenin sayıca çok az olduğunu, yeterli olmadığını ifade eder.

-We have little milk.We can not make a puding. 
 (Çok az süte sahibiz.Puding yapamayız.)

*Amacımız için yeterli değil.

İsim olmadan da 'little' kullanımı var, ancak  yaygın değildir. Bunları resmi bağlamlarda kullanıyoruz:

-Little is known about his upbringing and education.
 (Yetiştirilmesi ve eğitimi hakkında çok az şey biliniyor.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski