Gender in Nouns

GENDER IN NOUNS 

(İsimlerde cinsiyet)

İngilizce de kişiye ait ifadelerde özne eril yada dişil yada nötr olarak cinsiyeti belirlenir. Hem eril hem de dişil olabilecek ortak cins yapısı da vardır.

A - Masculine Gender: (erkek isimler)
 • man           boy
 • king           father
 • prince        stallion
B - Feminine Gender: (dişi isimler)
 • girl              sister
 • mother        queen
 • aunt            princess
C - Neuter Gender: (Cansız isimler)
 • knife             house
 • pencil           table
 • chair             lighter
D - Common Gender: (Ortak cinsiyetleri olanlar)
 • cousin           doctor
 • friend            child
 • horse            chairman
 • nurse            cook 
 • driver            director 
 • pupil             mayor
İngilizce de en çok kullanılan eril (male) ve dişil (female) isimler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

MALE (eril)
FEMALE (dişil)
MALE (eril)
FEMALE (dişil)
actor
bachelor
bridegroom
duke
emperor
gentleman
god
host
actress
spinster
bride
duchess
empress
lady
goddess
hostess
hero
king
monk
prince
steward
widower
heroine
queen
nun
princess
stewardess
widow

Hayvanların da özellikleri göz önünde bulundurulduğunda özne olarak eril, dişil yada ortak cins yapısına sahiptirler. Aşağıdaki tabloda yaygın olarak kullanılan hayvanların cinsiyet tabloları verilmiştir:

COMMON NAME AND GENDER
MALE (eril)
FEMALE (dişil)
deer and rabbit
ox
fowl
dog
duck
fox
goose
horse
lion
tiger
goat
pig
sheep
cat
wolf
buck
bull
cock
dog
drake
dog fox
gander
stallion
lion
tiger
he-goat (billy-goat)
boar
ram
tomcat
wolf
doe
cow
hen
bitch
duck
vixen
goose
mare
lioness
tigress
she-goat (nanny-goat)
sow
ewe
she-cat
she-wolf

Hayvanları isimlendirebiliriz, yanı kendilerine özel adlar takabiliriz.(Lassie, Rower, Fido, vs). Bu yüzden şahıs zamirleri (she, he, it) kullanılabilir. Bazen ülke, gemi, bot, yada arabalar için de “she” yada “he” kullanılabilir.
 • Lassie is not an ordinary dog. She is as clever as a man.
 • My dog Rower is very fast. He runs like a cheetah.
 • Lady Alexia has been repaired. She will sail tomorrow.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski