Açık Öğretim Temel Bilgiler - 4

What is this? sorusu ile tekil nesnenin ne olduğu, what are these? ile de çoğul nesnenin ne olduğu öğrenilir. Cevapta this yerine It, these yerine they kullanılır.

What is this? (Bu nedir?)
It's a notebook. (O bir defter.)

What is this? (Bu nedir?)
It's an umbrella. (O bir şemsiye.)

What are these? (Bunlar nedir?)
They're notebooks. (Onlar defterler.)

What are these? (Bunlar nedir?)
They're umbrellas. (Onlar şemsiyeler.)

Prepositions (edatlar), yer veya konum bildirir.
On (üzerinde) temas eder vaziyette üzerinde demektir.

The videos are on the desk. (Videolar, sıranın üzerinde.)
My glasses are on my head. (Gözlüklerim başımın üzerinde.)

In kapalı veya açık mekanın içinde bulunuşu anlatır.

Orhan is in the classroom. (Orhan sınıfta (sınıfın içinde).)
The children are in the cafeteria. (Çocuklar kafeteryadalar.)

At (-de, -da) anlamındadır; belirli bir mekan veya nokta bulunuşu anlatır.
Sally is at her home. (Sally evinde.)
I'm at the gym. (Ben jimnastik salonundayım.)

Under (altında) anlamındadır.
My bag is under the table. (Çantam masanın altında.)
Robert is under his umbrella. (Robert şemsiyesinin altında.)

Next to (yanında, bitişik) anlamındadır.

The cat is next to the chair. (Kedi sandalyenin yanında.)
My school is next to my home. (Okulum evime bitişik.)

In front of (önünde) anlamındadır.

The teacher is in front of the blackboard. (Öğretmen tahtanın önünde.)
The school bus is in front of my teacher's car.. (Okulum evime bitişik.)

Where ile nesne(ler)nin veya kişi(ler)nin nerede olduğu sorulur.
Where are the videos? (Videolar nerede?)
They're on the desk. (Onlar masanın (sıranın) üzerinde.)

Where are the students? (Öğrenciler nerede?)
They're in the cafeteria. (Onlar kafeteryadalar.)

Where is Sally? (Sally nerede?)
She's at her home. (O evinde.)

Where is my bag? (Çantam nerede?)
It's under the table. (O masanın altında.)

Where is your school? (Okulun nerede?)
It's next to my home. (Evimin yanında.)

Where is the teacher? (Öğretmen nerede?)
He (She)'s in front of the blackboard. (O tahtanın önünde.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski