Present Perfect Simple - Basic

PRESENT PERFECT TENSE

1.Present Perfect Tense'in Yapısı:Türkçe'de karşıtı bulunmayan bu zaman Türk öğrenciler tarafından kavranması oldukca güç olmaktadır. Bu zaman iki ögeden meydana gelmektedir. Birincisi aynen geniş zamanda kullandığımız şekliyle 'have' yardımcı fiilidir. İkincisi ise esas fiil olarak kullanacağımız fiilin ücüncü şeklidir.
Fiilin ücüncü şekli fiile -ed eklenerek yapılan Regular Verbs (Düzenli Fiiler) ya da fiilin değişime uğradığı Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller)'dir.

Örnek 1: to work,
Olumlu
Olumsuz
Soru
I have worked
I haven't worked
Have I worked?
You have worked
You haven't worked
Have you worked?
He, she, it has worked
He, she, it hasn't worked
Has he,she,it worked
We have worked
We haven't worked
Have we worked?
You have worked
You haven't worked
Have you worked?
They have worked
They haven't worked
Have they worked?

Örnek 2: to go,
Olumlu
Olumsuz
Soru
I have gone
I haven't gone
Have I gone?
You have gone
You haven't gone
Have you gone?
He, she, it has gone
He, she, it hasn't gone
Has he,she,it gone
We have gone
We haven't gone
Have we gone?
You have gone
You haven't gone
Have you gone?
They have gone
They haven't gone
Have they gone?

2. Kullanım
Present Perfect Tense geçmiş ile şu an arasındaki bağlantıyı göstermek için kullanılır. Eylem daha önce başlamıştır ama belirsizdir ve eylemin kendisinden çok sonucu önemlidir.

Present perfect Tense'in kullanılışı:

1. Hal ya da eylem geçmişte başlamıştır ve şu anda devam etmektedir.
Örneğin: I have lived in Afyon since 1995 (= and I still do.)

2. Bir süredir devam eden eylem henüz tamamlanmamıştır.
Örneğin: She has been to the theatre five times this week (= and the month isn't over yet.)

3. Geçmiş ile şu an arasında belirsiz bir zaman diliminde tekrarlanan bir eylemi anlatır.
Örneğin: We have visited Cyprus several times.

4.Çok yakın bir geçmişte tamamlanmış bir eylemi anlatır. (just zarfı ile ifade edilir.)
Örneğin: I have just finished my homework.

5. Zamanı önemsiz olan bir eylemi anlatır.
Örneğin: He has read 'Great Gatsby'. (Kitabın okunması yani sonuç önemlidir.)

Önemli Not: when, where, who sorularına ayrıntılı cevaplar vermek istediğimizde , simple past tense kullanırız..
Örneğin: He read 'Great Gatsby' last week.

Örnekler:

1. Geçmişte başlamış ve şu anda devam eden eylemler.
 • They haven't lived here for years.
 • She has worked in the bank for five years.
 • We have had the same car for ten years.
 • Have you played the piano since you were a child?
2. Bir süredir devam eden ve tamamlanmamış eylemler.
 • It has rained a lot this year.
 • We haven't seen her today.
 • I have worked hard this week.
3. Geçmiş ile şu an arasında belirsiz bir zaman diliminde tekrarlanan eylemler.
 • It has happened several times already.
 • She has visited them frequently.
 • We have drunk coffee at that cafe many times.
 • They have seen that film four times.
4.Yakın geçmişte tamamlanmış eylemler (+just).
 • Have you just finished work?
 • I have just eaten.
 • We have just watched the program.
 • Has he just arrive?
5. Zamanı belirsiz ya da önemsiz olan eylemler.
 • Someone has eaten my cake!
 • Have you seen 'Life's an Adventure?
 • She's studied Geograpy, Maths and Science.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski