If clause: Type Zero

If Clause: Type Zero

Bü tür koşul cümlesinde, if ile bağlı olan cümle ve diğer cümlede Geniş zaman (simple present) kullanılır:

'IF' CLAUSE (Şart)
MAIN CLAUSE (Sonuç)
If + simple present
Simple present
If it rains
If you pour oil on water
the ground gets wet
it floats.

Alışkanlıklarımız, tipik davranışlarımız, açıklamalarımız, kılavuzlarımız, tavsiyelerimiz, emirlerimiz ve talimatlarımız, genel gerçeklerimiz, Gerçek Dünya ve bilimsel gerçekler hakkında konuşurken Type Zero  kullanıyoruz,

If you eat too much, you get fat.
(Çok yersen şişmanlarsın.)

If water reaches 100 degrees, it boils.
(Su 100 dereceye ulaşırsa kaynar.)

If you mix yellow and blue, it  becomes green.
(Sarı ve maviyi karıştırırsanız yeşil olur.)

Koşul cümlesi ana cümleden sonrada gelebirir. Bu durumda anlamında hiç bir değişiklik olmaz.

The television turns on if you press this button on the remote control.
If you press this button on the remote control, the television turns on.
(Uzaktan kumanda üzerindeki bu düğmeye basarsanız televizyon açılır.)

Bu Koşul Cümlelerde, "if" yerine "when" de kullanabiliriz, çünkü her ikisi de genel doğruları ifade eder ve anlam değişmeyecek.

When you touch fire, your hands gets burnt. 
(Ateşe dokunduğunuzda elleriniz yanar.)

When you expose the ice to the sun, it melts after a certain time. 
(Buzu güneşe maruz bıraktığınızda belli bir süre sonra erir.)

NOT: Sonucun kesinlilik derecesini açıklamak için Kipler (modals) kullanırız:

If you drink cold water, you may get sick.
(Soğuk su içerseniz hastalanabilirsiniz.)

If you drop that glass, it might break.
(O bardağı düşürürsen kırılabilir.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski