Translation (English - Turkish) - Test - 7

1. Maria Tallchief, who spent part of her childhood on a reservation because of being the daughter of an Indian, founded the Chicago City Ballet in 1980.
  A) Bir Kızılderilinin kızı olan Maria Tallchief, çocukluğunun büyük bölümünü Kızılderililer için ayrılmış bir arazide geçirmiş ve 1980'de Chicago Şehir Balesi'ne girmiştir.
  B) 1980'de Chicago Şehir Balesi'ni kuran Maria Tallchief, bir Kızılderilinin kızı olduğu için çocukluğunun bir bölümünü Kızılderililer için ayrılmış bir arazide geçirmiştir.
  C) Chicago Şehir Balesi'nin kurucusu olan Maria Tallchief, bir Kızılderilinin kızı olduğu için çocukluğundan itibaren 1980'e kadar Kızılderililer için ayrılmış bir arazide yaşamıştır.
  D) 1980'de Chicago Şehir Balesi'ne giren Maria Tallchief, bir Kızılderilinin kızıdır ve bu yüzden çocukluğunu Kızılderililer için ayrılmış bir arazide geçirmiştir.
  E) Bir Kızılderilinin kızı olduğu için çocukluğunun bir bölümünü Kızılderililer için ayrılmış bir arazide geçiren Maria Tallchief, 1980'de Chicago Şehir Balesi'ni kurmuştur.
2. The forty-car pile-up on the M1, caused by yesterday's freak weather conditions, has finally been cleared by the police.
  A) Olağanüstü hava şartlarının sebep olduğu Ml'deki 40 arabalık birikme polis tarafından çözüldü.
  B) Dünkü olağandışı hava şartlarından kaynaklanan M1' deki 40 arabalık birikme, sonunda polis tarafından açıldı.
  C) Dünkü hava şartlarının neden olduğu Ml'deki 40 arabalık birikme, en sonunda polis tarafından çözüldü.
  D) Dünkü olağandışı hava şartlarından kaynaklanan MV deki 40 arabalık birikmeyi polis en sonunda halletti.
  E) Dünkü olağanüstü hava durumu sebebiyle meydana gelen 40 arabalık birikme, en sonunda polisler tarafından giderildi.
3. Being caught between his reason and self-interests, modern man is having hard times to overcome his selfish desires for a more rational outlook on society.
  A) Mantığı ve kişisel çıkarları arasında kaldığından, günümüz insanı topluma daha akılcı bir bakış için bencil isteklerini aşmakta zorlanmaktadır.
  B) Toplum için daha mantıklı bir görünüş isteyen günümüz insanı, mantığı ve kişisel çıkarları arasında kaldığı için bencil isteklerini aşmakta gerçekten zorlanmak¬tadır.
  C) Günümüz insanı, mantığıyla kişisel çıkarları arasında kalmıştır ve bencil istekleri nedeniyle, topluma daha mantıklı olarak bakmakta gerçekten zorlanmaktadır./td>
  D) Topluma daha akılcı bir açıdan bakabilmek için bencil isteklerini aşmakta zorlanan insan, günümüzde mantığı ve kişisel çıkarları arasında kalmıştır.
  E) Mantığı ve kişisel çıkarları arasında kalan günümüz insanı, bencil isteklerini aşarak topluma daha mantıklı bir açıdan bakmakta gerçekten zorlanmaktadır.
4. It is a fact that radioactive materials have increased enormously as a result of testing nuclear weapons.
  A) Nükleer silahları kullanmanın bir sonucu olarak, radyo aktif maddelerin aşırı derecede arttığı doğrudur.
  B) Radyo-aktif maddelerin aşırı derecede arttığı gerçeği, nükleer silahları denemenin bir sonucudur.
  C) Radyo-aktif maddelerin aşırı derecede artması, nükleer silahların kullanıldığı gerçeğinin bir sonucudur.
  D) Nükleer silah kullanımının bir sonucu da radyo aktiviteyi aşırı şekilde arttırmasıdır.
  E) Nükleer silahları denemenin bir sonucu olarak radyo aktif maddelerin arttığı bir gerçektir.
5. If you deal with import and export business, you will no doubt be pleased to meet foreign business colleagues.
  A) Eğer ithalat ve ihracat işinde faaliyet gösteriyor-sanız, kuçkusuz yabancı meslektaşlarınızla tanışmaktan memnun olacaksınız.
  B) Eğer ithalat ve ihracat işinde faaliyet gösteriyor-sanız, kuşkusuz yabancı meslektaşlarınız sizinle tanışmaktan memnun olacaktır.
  C) Eğer ithalat ve ihracat işinde faaliyet gösteriyor-sanız, yabancı işadamlarıyla tanışmaktan şüphesiz memnun olacaksınız
  D) Eğer ithalat ve ihracat işinde faaliyet gösteriyorsanız, yabancı ülkeleri tanımaktan memnun olacaksınız.
  E) Eğer ithalat ve ihracat işinde faaliyet gösteriyorsanız, kuşkusuz yabancı dil öğrenmekten memnun olacaksınız.
6. He despises the legal system that fined him so little although he had got so much from the robbery.
  A) Hırsızlıktan çok fazla para elde etmesine rağmen, hukuk sistemi onu çok az cezalandırıyor.
  B) Hırsızlıktan çok fazla para temin ettiği için hukuk sistemi ona verilen cezalar konusunda anlayış göstermiyor.
  C) Hırsızlıktan çok fazla para elde etmesine karşın, kendisini o kadar az cezalandıran hukuk sistemini küçümsüyor.
  D) Hırsızlıktan çok fazla para gelmesine rağmen, kendisini çok az cezalandıran hukuk sistemiyle dalga geçiyor.
  E) Hırsızlıktan çok fazla para gelmesine rağmen, kendisine çok az ceza veren hukuk sistemini dikkate almıyor.

Skorunuz =
Cevap Anahtarı:


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski