Translation (Turkish - English) - Çözüm ve Yaklaşımlar - 2

1. Çok az insan renklerin, nesnelerin özellikleri  olmadığını ancak gözlerimiz ve beynimizle etkileşen ışığın farklı dalga boylarının bir  sonucu olduğunu bilir.

A) Despite the fact that colours are not the propertyof objects, few people know that they are a result of different wavelengths of light that interact with our eyes and brain.
B) Few people know that colours are not the property of objects but a result of different wavelengths of light interacting with our eyes and brain.
C) Realizing that they are not the property of objects, few people know that colours are a result of different wavelengths of light that interact with our eyes and brain.
D) Colours are not the property of objects; however, few people know that they are a result of different wavelengths of light interacting with our eyes and brain.
E) Colours, which are not the property of objects, are known by few people to be a result of different wavelengths of light that interact with our eyes and brain.

(Bu soru pek çok farklı şekilde başlanarak çözülebilir. Öncelikle soru kökünde verilen özne “çok az insan” olduğu için bu şekilde başlayan tek cevap B şıkkıdır. Ayrıca sorudaki “ancak” bağlacından yola çıkılırsa geriye sadece “but” bağlacından dolayı B şıkkı ve “however” bağlacından dolayı C şıkkı kalır. Ancak C şıkkının öznesi uyumlu olmadığı için yine doğru cevap B şıkkıdır. Bu cevapta ayrıca “not ... but ... (o değil de şu)” yapısı da görülebilir.)

2. İngiliz posta sisteminin 1510 yılında kuruluşundan beri en büyük ve yegane yeniliği olan dünyanın ilk yapışkanlı posta pulu Penny Black, 1840 yılında basıldı.

A) In 1840, the world’s first adhesive postage stamp, the Penny Black, was issued, and it is the greatest single reform of the English postal system since its establishment in 1510.
B) In 1840, the English postal system issued the world’s first adhesive postal stamp, the Penny Black, which is the greatest single reform since its establishment in 1510.
C) The Penny Black, which was issued in 1840 and became the world’s first adhesive postage stamp, is the greatest single reform of the English postal system since it was established in 1510.
D) The world’s first adhesive postage stamp, the Penny Black, which is the greatest single reform of the English postal system since its establishment in 1510, was issued in 1840.
E) The Penny Black, the world’s first adhesive postage stamp by the English postal system, was issued in 1840 as its greatest single reform since its establishment in 1510.

(Soru kökünde verilen özne sıfat cümlesi yapısı ile nitelenmiş olan “Penny Black” yapısıdır. Yüklem ise “1840 yılında basıldı”. A şıkkında “and” bağlacı ile iki ayrı cümle olduğu için elenir; B şıkkının öznesi “the English postal system” ve yüklemi “issued” yani aktif bir yüklem olduğu için elenir; C şıkkının yüklemi “is the greatest single ...” yani durum cümlesi olduğu için elenir; E şıkkında ise doğru cevaptan tek farklı olan yapı “as” yapısı olduğu için elenir. Dolayısıyla D şıkkında özne kendi önüne bir niteleme yapısı ve kendisinden sonra “which” ile yine bir niteleme yapısı almıştır ve yüklemi “was issued” yani “basıldı” olduğu için doğru cevap D şıkkıdır.)

3. Sesinizi yükselttirecek kadar çok gürültüye uzun süre maruz kalma, kalp krizi oranlarını yüzde 50 arttırabilmektedir, özellikle bu hem işte hem de evde geçerliyse.

A) Being chronically exposed to loud noise and raising your voice can increase heart attack rates by 50 percent, especially if this is true at both work and home.
B) Chronic exposure to noise loud enough to make you raise your voice by 50 percent can increase heart attack rates, especially if this happens at both work and home.
C) Chronic exposure to noise loud enough to make you raise your voice can increase heart attack rates by 50 percent, especially if this is true at both work and home.
D) Being chronically exposed to loud enough to make you raise your voice, especially both at work and home, can increase heart attack rates by 50 percent.
E) Chronic exposure to loud noise can make you raise your voice and increase heart attack rates by 50 percent, especially if this happens at both work and home.

(Soru kökünde en belirleyici unsur “özellikle bu hem işte hem de evde geçerliyse” yapısı olduğu için çözüme buradan başlamakta fayda var. Bu yapının karşılığı sadece A ve C şıklarında “especially if this is true at both work and home” yapısıyla verilmiştir. A şıkkında özne “and” bağlacı ile ayrılmış olduğu için ayrıca soru kökünde verilen  “sesinizi yükselttirecek kadar” ifadesinde “enough” yapısı gerektiği için bu şık elenir. Dolayısıyla C şıkkındaki özne “Chronic exposure to noise loud enough to make you raise your voice”, yüklem “can increase” ve if kalıbı “especially if this is true at both work and home” C şıkkının doğru cevap olmasını sağlamaktadır.)

4. Birleşik Devletlerde 2007 yılında da başlayan mali krizden bu yana sağlık kurumları ciddi bütçe kesintilerine uğradı.

A) Health institutions have suffered serious budget cuts since the financial crisis that began in the US in 2007.
B) The financial crisis that began in the US in 2007 has caused health institutions to suffer from serious budget cuts.
C) The reason why health institutions have been suffering from serious budget cuts is the financial crisis that began in the US in 2007.
D) Serious budget cuts, which have been experienced by health institutions since the financial crisis that began in the US in 2007, cause them to suffer.
E) Health institutions have been suffering from serious budget cuts caused by the financial crisis that began in the US in 2007.

(Soruda kökünde özne “Sağlık kurumları” yapısıdır. B, C, D şıkları özneyi karşılamadığı için elenir. Ayrıca soruda verilen “since” yani “-den beri” yapısının karşılığı E şıkkında yoktur. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır.)

5. Can sıkıntısı, esnemeye yol açar ve bu da akciğerleri çevreleyen kasları gererek veya beyne daha fazla oksijen taşıyarak uyanık kalmamızı sağlar.

A) When boredom causes us to yawn, the muscles around the lungs stretch or more oxygen is brought to the brain, which makes us feel awake.
B) Yawning, which may be caused by boredom makes us feel awake by stretching the muscles surrounding the lungs or bringing more oxygen to the brain.
C) Boredom leads to yawning, and this makes us feel awake by stretching the muscles surrounding the lungs or bringing more oxygen to the brain.
D) Stretching the muscles around the lungs or bringing more oxygen to the brain, yawning, if caused by boredom, makes us feel awake.
E) When bored, yawning makes us feel awake by stretching the muscles surrounding the lungs or bringing more oxygen to the brain.

(Soru kökünde iki ayrı cümle verilip “ve” bağlacı ile ayrılmıştır. Birinci cümlenin öznesi “Can sıkıntısı” yapısıdır. Bunu karşılayan tek şık C şıkkındaki “Boredom” ifadesidir. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır.)

6. Kendimizi kabul etmek yerine yargıladığımızda kendimizin en kötü düşmanı olabiliriz ve bu nedenle psikologlar kendimiz hakkında konuşurken nasıl konuştuğumuza dikkat etmemizi tavsiye ederler.

A) We can be our worst enemy when we judge rather than accept ourselves, and thus psychologists recommend us to care about how we speak when we talk about ourselves.
B) We can be our worst enemy unless we judge instead of accepting ourselves, and psychologists encourage us to be careful about how we talk about ourselves.
C) We are at times our worst enemy when we judge rather than accept ourselves for what we are, so psychologists warn us about the way we talk about ourselves.
D) If we judge instead of accepting ourselves as we are, we are the worst enemy of ourselves, and therefore, psychologists recommend that we should be careful about how we talk about ourselves.
E) Because we judge rather than accept ourselves, we become our worst enemy, so psychologists recommend us to care about how we speak when we talk about ourselves.

(Soru kökünde iki ayrı cümle vardır ve “ve bu nedenle” bağlacı ile ayrılmıştır. Başlangıç noktası olarak ilk cümlede verilen “Kendimizi kabul etmek yerine yargıladığımızda” yapısının karşılığı olarak şıklarda “when” yapısı aranmalıdır. B şıkkında “unless”; D şıkkında “if”; ve E şıkkında “because” yapıları olduğu için bu şıklar elenir. Birinci cümlenin yüklemi “kendimizin en kötü düşmanı olabiliriz” ifadesinde “-ebilme” yapısı C şıkkında verilmemiştir. Ayrıca soru kökündeki “ve bu nedenle” bağlacı C şıkkında sadece “so” ile verilmiştir. C şıkkı da elenir. A şıkkında “We can be our worst enemy” ve “and thus” yapılarından dolayı doğru cevap A şıkkıdır.)

7. Göğüs kanseri hakkındaki korkunun bir kısmı, bu hastalığın tehlikelerine ilişkin yanlış bilgiye ve yanlış anlamaya dayanmaktadır.

A) There is so much misinformation as well as misunderstanding about the risks of breast cancer that it has led to a great deal of fear about this disease.
B) Misinformation and misunderstanding with regard to the risks of breast cancer have caused people to fear this disease.
C) The risks of breast cancer are such that misinformation and misunderstanding about this disease have been the cause of much fear.
D) Some of the fear about breast cancer is based on misinformation and misunderstanding concerning the risks of this disease.
E) Breast cancer involves various risks, but some of the fear about this disease mainly derives from misinformation and misunderstanding concerning it.

(Bu soruda cümlenin öznesi ‘Göğüs kanseri hakkındaki korkunun bir kısmı’, yüklemi ise ‘dayanmaktadır’. A şıkkı ‘There is’ yapısıyla yani bir durum belirten ifadeyle; B şıkkı ‘Misinformation and misunderstanding = yanlış bilgi ve yanlış anlama’ yani soru kökünde nesne konumunda olması gereken ifadeyle; C şıkkı ‘The risks of breast cancer = göğüs kanserinin riskleri’ ifadesiyle; E şıkkı ise ‘Breast cancer = göğüs kanseri’ ifadesiyle başlamıştır. Bu şıkların hiç biri soru köküne uymamaktadır. Ancak D şıkkındaki ‘Some of the fear about breast cancer’ ifadesinin anlamı ‘Göğüs kanseri hakkındaki korkunun bir kısmı’ öznesi ve ‘is based on = dayanmaktadır’ yüklemi doğru cevabın D şıkkı olduğunu gösterir.)

8. Elmaslar, muhteşem güzellikleri için çok şiddetle arzu edilir, ancak basit gerçek şu ki onlar sadece sıkıştırılmış kristalize karbondur.

A) Because of their wonderful beauty, one always has a great desire for diamonds, but the truth is that they are no more than just compressed crystallized carbon.
B) Although diamonds are always desired for their exceptional beauty, in fact they are really only compressed crystallized carbon.
C) Diamonds are much coveted for their exquisite beauty, but the simple truth is that they are just compressed crystallized carbon.
D) Invariably one has a strong urge for diamonds because of their extreme beauty even though in truth, they are only compressed crystallized carbon.
E) In fact, diamonds are merely compressed crystallized carbon, but there is always a widespread desire for them due to their magnificent beauty.

(Soru kökünde iki adet cümle vardır ve ‘’ancak’ bağlacıyla bu iki cümle ayrılmıştır. Öncelikle şıklarda ‘ancak’ bağlacının karşılığı aranarak başlamak daha doğru bir yöntemdir. A, C ve E şıklarında ‘but’ bağlacı bize bu anlamı verir. Soruda ilk cümlenin yükleminin (arzu edilir) edilgen olduğu açıktır. A şıkkının ilk cümlesinin yüklemi ‘has’ yani aktiftir. Bu şık elenir. C şıkkında ilk cümlenin yüklemi ‘are much coveted’, E şıkkında ise ‘are merely compressed’ ifadeleridir. E şıkkı cümleye ‘in fact = aslında’ yapısıyla başlamış, ilk cümlede ‘merely = sadece’ zarfını kullanmış ve ikinci cümleye ‘there is’ yani ‘vardır’ yapısıyla başlamıştır. Fakat soru kökünde ikinci cümle isim cümlesidir; öznesi ‘basit gerçek = the simple truth’ ifadesi, yüklemi ise ‘onlar sadece sıkıştırılmış kristalize karbondur = is that they are just compressed crystallized carbon’ ifadesidir. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır.)

9. İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin, demokratik bir toplumda herkesin yaşama hakkının temel bir değer olduğuna inanmalarının en somut ifadesidir.

A) The Treaty of Human Rights is the Council of Europe’s profound belief that member states and democratic societies have basic human rights and principles.
B) The Treaty of Human Rights is the most concrete expression by the member states of the Council of Europe of their profound belief that everyone’s right to life is a basic value in a democratic society.
C) The Council of Europe’s member states profoundly believe that the Treaty of Human Rights is the most concrete expression of the basic principle in democratic societies that everyone has a right to life.
D) The Council of Europe’s member states and the Treaty of Human Rights state that everyone’s right to life is a basic principle and a concrete expression in a democratic society.
E) The Treaty of Human Rights expresses the Council of Europe’s member states’ profound belief that concrete expression and everyone’s right to life are basic principles in a democratic society.

(Sorumuzun öznesi ‘İnsan Hakları Sözleşmesi’ ve karşılığı ‘The Treaty of Human Rights’ ifadesidir. Bu yapının karşılığı A, B ve E şıklarında mevcuttur. Ayrıca soru kökündeki superlative yapısı olan ‘en somut ifadesidir’ yapısı bu üç şık arasında sadece B şıkkında (the most concrete expression) bulunmaktadır. Doğru cevap B şıkkıdır.)

10. Dünyadaki yağmur ormanları, özellikle Amazon ve Kongo Irmağı havzalarında olanlar, insanlık tarihinde görülmemiş bir hızla yok edilmekte ve yakılmaktadır.

A) In the world today, especially the rain forests of the Amazon and Congo River basins have been destroyed and burned to the extent that there is no precedence in human history.
B) Rain forests in the world, particularly those in the Amazon and Congo River basins, are being destroyed and burned at a rate unprecedented in human history.
C) In human history, there has never been so much destruction and burning of rain forests as can be seen in the Amazon and Congo River basins.
D) The world’s rain forests, including those in the Amazon and Congo River basins, have been destroyed and burned so extensively that there is no other example of it in human history.
E) Human history does not record the kind of destruction and burning that the world’s rain forests, especially those in the Amazon and Congo River basins, have undergone so far.

Dünyadaki yağmur ormanları-rain forest in the world, de tek şıkta bulunuyor; B. Cevap: B

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski