Translation (English - Turkish) - Test - 6

1. The gifted Greek mathematician Archimedes was the first scientist to discover and use the power of the lever.
  A) Kaldıracı ilk kez, onun gücünün farkında olan ve bunu kanıtlamaya çalışan Yunanlı dahi matematikçi Arşimet kullanmıştır.
  B) Kaldıracın gücünü ilk fark edip kullanan bilim adamı olan Yunanlı Arşimet aynı zamanda dahi bir matematikçiydi.
  C) Yunanlı dahi bir matematikçi olan Arşimet, kaldıracın gücünü göstermek için onu ilk kez kullanan bilim adamı olmuştur.
  D) Kaldıracın gücünü keşfeden ve ilk kez kullanan Yunanlı bilim adamı Arşimet, aslında dahi bir matematikçiydi.
  E) Yunanlı dahi matematikçi Arşimet, kaldıracın gücünü keşfeden ve kullanan ilk bilim adamıydı.
2. State-run airline has transformed itself into one of the most modern fleets of the world, which is now able to compete with the best anywhere.
  A) Devletçe işletilen hava yolu kendisini şu an dünyanın herhangi bir yerindeki en iyi hava yolu ile yarışabilecek dünyanın en modern filolarından birine dönüştürdü.
  B) Devletin yönettiği hava yolu dünyanın herhangi bir merkezindeki en iyi şirket ile yarışabilecek kadar modern bir filoya dönüştürmüştür kendisini.
  C) Devlet tarafından yürütülen bir hava yolu kendisini dünyanın en modern filolarından biri haline dönüştürür ve herhangi bir yerin en iyi hava yolu ile yarışabilir./td>
  D) Devletçe işletilen hava yolu dünyanın herhangi bir yerindeki en iyi hava yolu ile çekişebilecek en modern filolardan biri haline geldi.
  E) Devletin üstlendiği hava yolu kendisini dünyadaki en modern filolardan birisi haline getirerek, şu an dünyanın herhangi bir yerindeki en iyi hava yolu ile çekişebilecek duruma gelmiştir.
3. A seventy-two-year-old widow, Mrs Lovell, pleaded guilty yesterday to causing unnecessary suffering to the dogs she kept in her small three roomed house in the village of Wheatley near Oxford.
  A) Dün 72 yaşında dul bayan Lovell, Oxford’a yakın Wheatley köyündeki üç odalı küçük evinde beslediği köpeklere gereksiz acı çektirdiği konusunda suçlu olduğunu kabul etti.
  B) Dün 72 yaşındaki dul bayan Lovell Oxford’da yakın Wheatley köyündeki üç odalı evinde tuttuğu köpeklere gereksiz acı çektirdiğini kabul etti.
  C) Dün, 72 yaşındaki dul bayan Lovell Oxford’a yakın Wheatley köyündeki üç odalı evinde beslediği köpeklere gereksiz acı çektirdiği için suçlu bulundu./td>
  D) Dün, 72 yaşındaki dul bayan Lovell Oxford’a yakın üç odalı küçük evinde beslediği köpeklere gereksiz acı çektirdiğini kabul etti.
  E) Dün 72 yaşındaki dul bayan Lovell Oxford’a yakın üç odalı küçük evinde tuttuğu köpeklere gereksiz acı çektirdiği için suçluyum dedi.
4. Ventilation replaces the stale air in a building by fresh air from outside and provides a continual flow of air into the room and out again.
  A) Havalandırma, önce bina içindeki ağır havayı dışırıdaki temiz hava ile değiştirir, sonra da içeri-dışarı bir hava akımı sağlar.
  B) Bir binadaki kirli havayı dışarıdaki temiz havayla değiştiren havalandırma düzeni, odaya ve oda dışına sürekli hava akımı sağlar.
  C) Havalandırma, bir bina içindeki kirli havayı dışarıdan temiz hava ile değiştirip odadan içeri ve odadan dışarı sürekli bir hava akımı sağlar.
  D) Havalandırma sistemi, bir oda içindeki kirli havanın yerine dışarıdan temiz hava verdiği için içeri-dışarı sürekli bir hava akımı sağlar.
  E) Binalardaki ağırlaşmış hava, havalandırma sayesinde dışardaki temiz hava ile yer degiştirir ve içeriye sürekli biçimde temiz hava dolar.
5. For a quite a long time Turkey made efforts to ensure that an oil pipeline would be built between the Azerbaijani capital of Baku and the Turkish Mediterranean town of Ceyhan to transport the Caspian Sea oil.
  A) Hazar Denizi petrolünü geçirmek için petrol boru hattını Azerbaycan’ın başkenti Bakü ve Akdeniz kasabası Ceyhan arasında yapılmasını temin etmek için Türkiye çok zaman harcadı.
  B) Çok uzun bir süre, Türkiye, Hazar denizi petrolunü aktaracak bir petrol boru hattını Azerbaycan’nın başkenti Bakü ve Akdeniz şehri Ceyhan arasında yapmak için çabalayabilir.
  C) Çok uzun bir süredir, Türkiye, Hazar denizi petrolu için bir petrol boru hattının Azerbaycan ve Akdeniz şehri Ceyhan arasında yapılmasını temin etmek için çabalamaktadır.
  D) Türkiye, Hazar Denizi petrolünü geçirmek için petrol boru hattını Azerbaycan ve Akdeniz arasında yapılmasını temin etmek için çok uzun bir süre çabalamış olacak.
  E) Oldukça uzun bir süre, Türkiye, Hazar Denizi Petrolünü geçirmek için Azerbaycan’nın başkenti Bakü ve Türkiye’nin Akdeniz kasabası Ceyhan arasında bir petrol boru hattının yapılmasını temin etmek için çabaladı.
6. Children’s way of perceiving the world surrounding themselves being so different from ours, understanding them is not as easy as it’s described in some books.
  A) Çocuklar çevrelerindeki dünyayı bizden çok farklı algıladıklarından, çocukları anlamak kitaplarda tarif edildiği kadar kolay değil.
  B) Çocukların kendilerini çevreleyen dünyayı algılayış tarzı bizimkinden çok farklı olmadığından, çocukları anlamak bazı kitaplarda tarif edildiği kadar kolay değil.
  C) Çocuklar çevrelerindeki dünyayı bizden çok farklı algıladıklarından, çocukların anlayışı bazı kitaplarda tarif edildiği kadar kolay değil.
  D) Çocukların kendilerini çevreleyen dünyayı algılayış tarzı bizimkinden çok farklı olduğundan, çocukları anlamak bazı kitaplarda tarif edildiği kadar kolay değil.
  E) Çocukların anlayışı bazı kitaplarda tarif edildiği kadar kolay değildir çünkü kendilerini çevreleyen dünyayı algılayış tarzı bizimkinden çok farklıdır.

Skorunuz =
Cevap Anahtarı:


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski