Translation (English - Turkish) - Test - 5

1. It's planned that the dam will be completed by the end of July and will have started producing electricity.
  A) Plana göre baraj temmuz sonunda tamamlanıp elektrik üretmeye başlayacak.
  B) Baraj en geç temmuz sonunda elektrik üretmeye başlayacak şekilde planlandı.
  C) Barajın temmuz sonuna kadar tamamlanıp elektrik üretmeye başlaması planlanmaktadır.
  D) Planları tamamlanan barajın, temmuz sonunda elektrik üretmeye başlaması beklenmektedir.
  E) Herşey planlandığı gibi giderse, baraj temmuz sonunda elektrik üretmeye başlayacak.
2. Because no mutually acceptable agenda could be arrived at, the talks were eventually called off.
  A) Görüşmelerin sonunda ertelenmesi gerekti, çünkü karşılıklı kabul edilebilir bir gündem belirlenememişti.
  B) Karşılıklı kabul edilen gündem için varan kimse olmadığı için, görüşmeler sounda kesildi.
  C) Karşılıklı kabul edilebilir bir gündem oluşturulamadığı için, görüşmeler sonunda ertelendi.
  D) Görüşmelerin sonunda kesilmesinin nedeni karşılıklı kabul edilebilir bir gündemin oluşturulmamasıydı.
  E) Hiç kimse karşılıklı oluşturulan gündeme katılmadığı için, konuşmalar kesildi.
3. My brother’s being in the army of the unemployed is caused by the fact that he spends most of his time sleeping instead of trying to find a good job.
  A) Kardeşimin işsizler ordusunda oluşu, zamanının çoğunu iyi bir iş bulmaya çabalamak yerine uyuyarak geçirmesinden kaynaklanıyor.
  B) Kardeşimin işsiz oluşu zamanının çoğunu uyuyarak geçirmesinden, iyi bir iş bulama- masından kaynaklanıyor.
  C) Kardeşim zamanını uyuyarak geçirmek yerine bir iş bulmak için çabalarsa iyi bir iş bulacak.
  D) Kardeşim işsizler ordusunda da olsa, zamanının çoğunu iyi bir iş bulmak için harcayacak ve uyumayacak.
  E) Kardeşim uyumak yerine zamanını iyi bir iş bulmak için harcasaydı çoktan işsizler ordusundan ayrılmış ve bir iş bulmuş olacaktı.
4. Revenge by young men is considered gain, even at the cost of their own lives, but old men who stay at home in times of war, and mothers who have sons to lose, know better.
  A) İntikam gençler tarafından kazanç olarak görülür fakat hayatları pahasına evde kalan yaşlı insanlar ve savaş zamanlarında kaybedecekleri oğulları olanlar daha iyi bilir.
  B) Genç insanlardan intikam almak kazanç gibi görülebilir fakat savaş zamanlarındaki yaşlı insanlar ve oğullarını kaybeden anneler daha iyi bilir.
  C) Hayatları pahasına bile olsa, intikam gençler tarafından kazanç olarak düşünülür, fakat savaş zamanlarında evde kalan yaşlılar ve kaybedecek oğulları olan anneler daha iyi bilir.
  D) Savaş zamanlarında oğullarını kaybeden anneler ve yaşlılar intikamı kazanç olarak düşünen gençlerden daha iyi bilirler fakat bu onların hayatları pahasına olur.
  E) Gençler tarafından intikam kazanç olarak görülür, hayatları pahasına savaş zamanlarında evde kalan yaşlı insanlar ve oğullarını kaybeden anneler daha iyi bilirler.
5. Not until the Enlightenment 200 years ago, the societies seriously questioned the state's power to kill.
  A) Toplumların devletin öldürme yetkisini ciddi şekilde sorgulamaları 200 yıl önceki Aydınlanma Çağı ile başlamıştır.
  B) Devletin öldürme yetkisinin toplumlar tarafından ciddi şekilde sorgulanması 200 yıl önceki Aydınlanma Çağı'na kadar dayanır.
  C) Aydınlanma Çağı'ndan 200 yıl öncesine kadar toplumlar, devletin öldürme yetkisi¬ni ciddi şekilde sorgulamamışlardır.
  D) Toplumlar, devletin öldürme yetkisini ciddi şekilde sorgulamaya 200 yıl önceki Aydınlanma Çağı'nda başlamışlardır.
  E) 200 yıl önceki Aydınlanma Çağı'na kadar toplumlar devletin öldürme yetkisini ciddi şekilde sorgulamamışlardır.
6. The American playwright Maxwell Anderson, who believed in the importance of democracy, expressed in many of his plays his ideas of liberty and justice.
  A) Demokrasinin önemini savunan Amerikalı yazar Maxwell Anderson’un, özgürlük ve adalet üzerine düşüncelerini anlatan pek çok oyunu vardır.
  B) Demokrasinin önemine inanmış olan Amerikalı oyun yazarı Maxwell Anderson, pek çok oyununda özgürlük ve adalet üzerine fikirlerini ifade etmiştir,
  C) Amerikalı oyun yazan Maxwell Anderson, demokrasinin önemine inanan bir yazar olarak özgürlük ve adalet üzerine fikirlerini birçok oyununda işlemiştir.
  D) Özgürlük ve adalet üzerine düşüncelerini pek çok oyununda dile getiren Amerikalı Maxwell Anderson, demokrasinin önemine inanmış bir oyun yazarıdır.
  E) Amerikalı oyun yazarı Maxwell Anderson, demokrasinin önemine inanmış biri olduğunu pek çok oyununda özgürlük ve adalet üzerine fikirlerini anlatarak ifade etmiştir.

Skorunuz =
Cevap Anahtarı:


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski