Translation (English - Turkish) - Test - 4

1. Advertising agencies are aware that knowledge of psychology is essential to create effective advertisements helping people to make up their minds.
  A) Reklam ajansları insanların karar vermelerine yardım etmek için psikoloji bilgisinin ve etkili reklamların önemli olduğunun farkındalar.
  B) Reklam ajansları psikoloji bilgisinin insanların karar vermelerine yardım eden etkili reklamların yaratılması için önemli olduğunun farkındalar.
  C) Reklam ajansları etkili reklamlar yaratırken insanların karar vermelerini kolaylaştırır ve psikoloji bilgisini kullanır.
  D) Reklam ajansları etkili reklamın öneminin farkındalar bu nedenle insanları etkilemek için psikoloji bilgisinden yararlanırlar.
  E) İnsanlara yardım etmenin önemini bilen reklam ajansları psikoloji bilgilerini kullanarak etkili reklamlar yaratırlar.
2. Most people who have discovered bicycling recently see it as an almost revolutionary freedom from the slavery imposed by the automobile.
  A) Çoğu insan son zamanlarda bisikleti keşfederek otomobilin koyduğu kölelikten devrimsel nitelikte bir özgürlüğe kavuşuyor.
  B) Son zamanlarda çoğu insan otomobilin empoze ettiği kölelikten kurtuluşu hemen hemen devrimsel nitelikte olan bisikletin keşfinde buldu./td>
  C) Otomobilin neden olduğu kölelikten kurtulmak için çoğu insana göre bisikletin son zamanlardaki keşfi devrimsel nitelikteydi.
  D) Çoğu insanın keşfettiği bisiklet son zamanlarda otomobilin sebep olduğu kölelikten devrimsel nitelikli bir kurtuluş olarak görüldü.
  E) Son zamanlarda bisikleti keşfeden çoğu insan onu otomobil tarafından konan kölelikten hemen hemen devrimsel nitelikte bir kurtuluş olarak görüyor.
3. People with two family members who have had heart attacks before fifty-five are likely to have early heart attacks themselves.
  A) İki aile üyesinin 55'inden önce kalp krizi geçirdiği insanların kendilerinin erken kalp krizi geçirmeleri muhtemeldir.
  B) Bir kişinin erken kalp krizi geçirme ihtimali, o kişinin iki aile üyesinin 55'inden önce kalp krizi geçirmiş olmasına bağlıdır.
  C) 55'inden önce kalp krizi geçirmiş olan insanların ailelerinden iki kişi daha kuvvetli bir ihtimalle erken kalp krizi geçireceklerdir.
  D) Erken kalp krizi geçirmiş olan insanların ailelerinden iki kişinin daha 55'inden önceden kalp krizi geçirmeleri muhtemeldir.
  E) Bir insanın ailesinden iki kişi erken kalp krizi geçirmiş ise, kendisinin de 55'inden önce kalp krizi geçirmesi muhtemeldir.
4. Lying back in the hansom, with his hat pulled over his forehead, Dorian watched with listless eyes the sordid shame of the great city and now and then he repeated to himself the words Lord Henry had said him on the first day they had met.
  A) Dorian alnına çekilmiş şapkasıyla faytonda yatarak büyük şehrin iğrençliğini kayıtsız gözlerle izledi ve ara sıra Lord Henry’nin karşılaştıkları ilk günde kendisine söylediği sözleri kendi kendine tekrar etti.
  B) Dorian alnındaki şapkasıyla faytona yatmış büyük şehrin iğrenç kirliliğini seyretti ve o an Lord Henry’nin tanıştıkları ilk günde kendisine söylediği sözleri tekrar etti.
  C) Dorian alnına şapkasını çekerek faytonda büyük şehrin iğrençliğini kayıtsız gözlerle izledi ve şimdi Lord Henry’le karşılaştıkları ilk günde kendisine söylediği sözleri tekrar ediyordu.
  D) Dorian şapkası alnına kaymış bir şekilde faytonda yatarak büyük şehrin iğrençliğini kayıtsız gözlerle özledi ve arasıra Lord Henry’le karşılaştıkları ilk günde kendisine söylenen sözleri tekrar etti.
  E) Dorian Lord Hery’le karşılaştıkları ilk günde kendisine söylediği sözleri zaman zaman tekrar edip alnına düşmüş şapkasıyla faytonda yatarak büyük şehrin iğrençliğini kayıtsız gözlerle izledi.
5. Some physicians have questioned whether a pregnant woman should use a safety belt in an automobile because of the possibility, in a collision, of belt-caused injuries to the placenta or the fetus.
  A) Bazı doktorlar, bir çarpışmada plasenta ya da karındaki bebeğe kemer kaynaklı bir zarar ihtimalinden dolayı, hamile bir bayanın otomobilde emniyet kemeri kullanıp kullanmaması gerektiğini tartışmaktalar.
  B) Bazı doktorlar tarafından, otomobildeyken hamile bir bayanın emniyet kemeri kullanıp kullanmaması gerektiği, bir çarpışma esnasında plasenta ve bebeğe zarar verebilme ihtimali açısından araştırılıyor.
  C) Bazı doktorlar hamile bir kadının otomobilde emniyet kemeri kullanması gereğini, bu kemerin plasentayı ya da karındaki bebeği yaralaması ihtimalinden dolayı sorguluyorlar.
  D) Doktorlar, herhangi bir çarpışma durumunda emniyet kemeri kullanmanın hamile bir bayanı plasenta ve bebek açısından nasıl etkileyeceğini araştırıyor.
  E) Doktorlar, herhangi bir çarpışma halinde plasenta ve karındaki bebeğe zarar ver¬mesi ihtimalinden dolayı, hamile bir bayanın emniyet kemeri kullanmasının önemini araştırdılar.
6. London offers both its visitors and residents an ample variety of sights, but it is the lesser-known settings and events which reveal the city's charm and intelligence.
  A) Londralılar yerli ahalisinden çok Londra'ya gelen ziyaretçilere mekanlar sunmaktadır ve bu davranış kentin sevimliliğini ve zekasını gözler önüne serer./td>
  B) Londra hem ziyaretçilere, hem de yerlisine bol çeşitlilikte mekanlar sunar fakat, kentin sevimliliği ve zekasını asıl gösteren daha az bilinen ortamlar ve olaylardır.
  C) Hem ziyaretçiler hem de ahali Londra'nın sunduğu çeşitli mekanları şehrin sevimliliğine ve zekasına bağlar.
  D) Şehrin sevimliliği ve zekası Londra'nın ziyaretçilerine bol miktarda sunduğu bir şeydir ve mekanların gidilmeye değer olduğunun herkes farkındadır.
  E) Çoğu ziyaretçi Londra'da kentin sevimliliği ve zekasıyla doğru orantılı olarak değişik mekanlara uğradıktan sonra memnuniyetlerini dile getirmektedirler.

Skorunuz =
Cevap Anahtarı:


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski