Translation (English - Turkish) - Test - 2

1. It's only natural that there exists a generation gap between parents and their children, considering our rapidly changing world.
  A) Hızla değisen dünyamız göz önüne alındığında, ebeveynlerle çocukları arasında kusak çatısmasının olması çok doğaldır.
  B) Dünyamızın hızla değismesi, doğal olarak, ebeveynlerle çocukları arasında kusak çatısmasına neden olmaktadır.
  C) Dünyamız o kadar büyük bir hızla değismektedir ki bunun sonucu olarak ebeveynlerle çocukları arasında kusak çatısmasının olması çok doğaldır.
  D) Ebeveynlerin, hızla değisen dünyamızı göz önüne alıp,çocuklarıyla aralarında bir kusak çatısmasının olmasını doğal karsılamaları gerekmektedir.
  E) Dünyamızın hızla değismesinin doğal bir sonucu, ebeveynlerle çocukları arasında doğan kusak çatısmasıdır.
2. The provision of safe-drinking-water should be one of the primary duties of municipalities.
  A) Belediyeler, güvenli içme suyu sağlama konusuna öncelik tanımalıdırlar.
  B) Güvenli içme suyu sağlamak, belediyelerin baslıca görevlerinden biri olmalıdır.
  C) Güvenli içme suyu sağlamak belediyelerin en önemli görevlerinden biridir.
  D) Güvenli içme suyu kaynakları yaratmak belediyelerin öncelikli amaçlarından biri olmalıdır.
  E) Belediyelerin en önemli görevi, içme suyu kaynaklarını temiz ve güvenli hale getirmektir.
3. Regular class attendance and steady yearlong study are very important factors contributing to success in final exams.
  A) Derslere düzenli devam edip, yıl boyunca sistemli çalısan öğrenciler final sınavlarında basarılı olurlar.
  B) Final sınavlarında basarılı olabilmek için derslere düzenli devam etmek ve yıl boyu sistemli çalısmak gerekmektedir.
  C) Final sınavlarında basarılı olmamızı sağlayacak en önemli faktörler; derslere düzenli devam etmek ve yıl boyu sistemli çalısmaktır.
  D) Final sınavlarında basarıyı etkileyen faktörler arasında en önemlileri derslere düzenli devam etme ve yıl boyu sistemli çalısmadır.
  E) Derslere düzenli devam etme ve yıl boyunca sistemli çalısma, final sınavlarında basarıyı etkileyen çok önemli faktörlerdir.
4. Talking to people with different opinions from yours enables you to see things from other perspectives as well.
  A) Olaylara farklı açıdan bakabilmek için, görüsleri sizinkilerden farklı olan insanlarla da konusmamız gerekir.
  B) Sizinkilerden farklı görüslere sahip olan insanlarla konusmazsanızolayları değisik açılardan görmeyi, öğrenemezsiniz.
  C) Görüsleri sizinkilerden farklı olan kisilerle konusmak, olayları baska açılardan da görmenizi sağlar.
  D) Çesitli insanlarla konusarak değisik görüsler edinebilir, olaylara baska açılardan bakabilirsiniz.
  E) Farklı görüslere sahip insanlarla konusmak, olayları değisik yönleriyle görebilmeniz açısından gereklidir.
5. I don't know what decisions were taken at the conference because our representative hasn't reported to me yet.
  A) Toplantıda alınan kararları henüz öğrenemedim çünkü temsilcimiz, bana rapor vermedi.
  B) Temsilcimiz henüz bana rapor vermediği için konferansta ne gibi kararlar alındığını bilmiyorum.
  C) Temsilcimiz bana raporunu ulastırana dek konferansta ne gibi kararlar aldıklarını öğrenemeyeceğim.
  D) Temsilcimizin konferansla ilgili raporu bana henüz ulasmadı, bu yüzden kararımın ne olacağını bilmiyorum.
  E) Temsilcimiz bana rapor vermezse, konferansta alınan kararları nasıl öğreneceğim bilmiyorum.
6. It was fairly easy for the young to get used to the new metric system, but the situation was just the opposite for the old.
  A) Yeni olgu sistemine alısmak gençler için oldukça kolaydı ancak yaslılar için durum tam tersiydi.
  B) Yeni olgu sistemini gençler çok kullanıslı buldu ama yaslılar hiç de öyle düsünmüyordu.
  C) Yeni olgu sistemini gençler kolayca kullanabildiği halde yaslılar için durum pek umut verici değildi.
  D) Gençlerin kolayca desteğini kazanan yeni olgu sistemine yaslılar siddetle karsı çıktı.
  E) Gençler yeni olgu sistemini kolayca kullanabilirken, yaslıların durumu bunun tam tersiydi.

Skorunuz =
Cevap Anahtarı:


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski