Yakın Anlamlı Cümle Çalışması 1

Eş anlamlı cümleyi bulma sorularında soruda bağlaç varsa seçeneklerde önce bunun eş anlamlısını arayın. Aramaya, %75 oranında doğru şık olan en uzun şık veya ondan sonraki şıktan başlayın. Bağlaç yoksa sıfat veya zarfların eş anlamlısını arayın. Appear=seem=look like, çok kullanılır. Because=Since=as çok sorulur.

1. Science does not produce a unified picture of the environment on which all can agree, instead it provides multiple views, each of which may be valid from a particular ideological angle.

A) There is not one single view of the environment that can be provided through science that everyone will agree on, rather it gives different perspectives, all of which are valid depending on the ideological  perspective.
B) The environment has been described by scientists in many different ways rather than in just one way, and each of these have their own validity according to the observer’s own ideology.
C) Science represents many diverse and particular  ideological angles, and from these a valid and
unified description of the environment can be  produced that respects multiple views.
D) Scientists from different ideological backgrounds  have come together to agree upon a unified picture
of the environment on which scientists can all agree  upon its validity.
E) Multiple views on the environment are the result of science being unable to produce a unified
description upon which those from different  ideological backgrounds can agree.

Bu bölüm soruları diğerlerine göre daha zordur. Sorudaki bilgiyi eksiksiz olarak anlamak gerekebilir. Yine de varsa sorudaki bağlaç, sıfat, zarf gibi sözcüklerin eş anlamlılarını bilmeniz, cümleyi tümüyle anlayamadığınızda size yardımcı olabilmektedir. Bu sözcükleri şıklarda en uzunundan başlayarak aramak akılcı bir çözüm yaklaşımı olmaktadır. Burada bilimin çevre konusunda herkesin hem fikir olabileceği tek bir resim çizmediği, bu konuda bilimin her biri belli bir ideolojik açıdan bakıldığında doğru olan çoklu çevre görüşü verdiği söyleniyor. Bağlaç “intead”. Onun dışında, “unified”, “multple”, “valid”, “particular” ve “ideological” sıfatları var. En uzun şık olan A’da bunların eş anlamlılarını arayalım. Soru “Science does not” diye, A şıkkı ise “There is not “, diye bağlamış. Diğer şıklarda böyle olumsuz bir fiil olmadığı için A şıkkı muhtamelen doğru cevap. Instead bağlacı burada “rather”. “Unified” sıfat “single” ile karşılanmış. Ayrıca sorunun son kelimesi “angle” burada “perspektive” olmuş. O zaman doğru şık en uzun şık olan A’dır, diyerek diğerlerini okumuyoruz

2. In 2005, the European Council adopted a directive aimed at facilitating the obtaining of a scientific visa, which would encourage foreign researchers into Europe.

A) Europe opened up to foreign research in 2005 when a new law was introduced to help people get a visa more quickly.
B) 2005 was the year that the European Council obtained a number of scientific visas to allow foreign  researchers to work in Europe.
C) Foreign researchers who wanted to come to Europe were finally given visas in 2005 by the European Council.
D) The directive that was passed by the European Council in 2005 allowed scientists to work in Europe  without getting a visa.
E) The European Council wanted to attract foreign researchers to Europe, and so in 2005, it made it easier for people to get a scientific visa.

Avrupa Konseyi‘nin 2005 yılında bilim pasaportu almayı kolaylaştıran bir direktifi kabul etmesi yabancı araştırmacıların Avrupa’ya gelmesini cesaretlendirebilir, şeklinde çevirebileceğimiz bu cümlede şıklarda eş anlamlılarını arayabileceğimiz ne sıfat, ne zarf ne de bağlaç var. O zaman bu bilgiyi en uzun şıktan başlayarak şıklarda arayalım. En uzun şık E’de Avrupa Konseyi yabancı araştırmacıları Avrupa’ya çekmek istedi bu yüzden 2005’te bilimsel vize almayı kolaylaştırdı, deniyor. O zaman doğru şık budur. Facilitate’in “made it easier” ile karşılanması dışında eş anlamlı kelime pek olmasa da sorudaki bilgi burada farklı bir cümle yapısı ile anlatılmış.  Cevap: E

3. The stocks of bluefin tuna, the most valuable fish in the world, have plummeted to such paltry levels that many scientists speculate that the fish could be headed for extinction.

A) Scientists believe that the excessive demand for the valuable bluefin tuna fish has risen to such a level that there is speculation about the fish becoming extinct.
B) Stocks of the world’s most desirable bluefin tuna fish have reached such a low level that many scientists are convinced that they are about to become extinct.
C) There is some speculation among scientists around the world as to how far the stocks of the valuable bluefin tuna fish can be allowed to fall before they become extinct.
D) Stocks of the bluefin tuna, the most expensive fish in the world, have dropped to such a low level that scientists are predicting that they might become  extinct.
E) The most expensive fish in the world is the bluefin tuna, but scientists fear that stocks will soon reach a paltry level and the fish will become extinct.


 Burada “Dünyanın en değerli balığı mavi yüzgeçli orkinosları sayısı o kadar azaldı ki pek çok bilim adamı bu balığın yok olmaya doğru gittiğini söylüyorlar.”, deniyor. Sınavda bu soruyu okurken cümlede geçen “plum” ve “paltry” sözcüklerinin anlamını bende bilmiyordum, ancak anlamlarını cümlenin gelişinden çıkardım. Sizlere de önerim soruları okurken karşılaşabileceğiniz yabancı kelimelere takılmamanız. Anlamları konusunda cümledeki diğer kelimelerden çıkarım yapmanız. Bu cümledeki “such…that” bağlacı, “most valuable” sıfatı ile ihtimal bildiren “could” un karşılığını şıklarda arayalım. Şıkların uzunlukları birbirine yakın o nedenle arama işini sırayla yapalım. Öncelikle “such…that” bağlacının hangi şıklarda olduğuna  bakalım. Yüzeysel bir incleme ile bu bağlacın yalnızca A, B ve D’de olduğu gürülüyor. Şimdi sıfatlara geçelim. A’da sorudaki “most” un karşılığının olmadığı görülüyor. B’de “most” var ama ondan sonraki sıfat “desirable” sorudaki “valuable”ı karşılamayacağı için bu şıkkı da eleyelim. Geriye ayrıntılı incleme için tek şık kalıyor; D. Sorudaki ihtimal bildiren “could” burada uygun bir fiille karşılanmış; predicting=ön tahminde bulunmak. O zaman bu şık doğrudur.  Cevap: D


4. The changing climate will have negative effects on all parts of the world; depending on people’s location and lifestyles, however, there will be great differences in the subsequent health hazards that human populations face.

A) No matter how and where people live, the subsequent health hazards will be terribly great after
the varying climate negatively affects all regions of the world.
B) Based on their lifestyles and geographical location, human populations all over the world will experience health risks to be brought about by adverse effects of the changing climate.
C) Whether all regions of the world will be negatively
affected by the incremental climate change largely depends on people’s location and ways of life, yet
human populations will end up with health risks.
D) Since all parts of the world are likely to be adversely influenced by the globally changing climate, human populations have been subject to resultant health risks, regardless of how and where they reside.
E) All regions of the world will be adversely affected by the changing climate, but the resulting health risks to human populations will vary greatly, depending on where and how people live.

Yine ilk bakışta çok zor gibi görünen ama kolayca çözülen bir soruyla karşı karşıyayız. Burada iklim değişikliğinin tüm dünyada olumsuz etkiler yaratacağından söz ediliyor. Ancak bu etkiler dünyanın değişik bölgelerindeki insanları farklı etkileyecekmiş. Sorudaki cümleyi bu kadar iyi anlayamasakta, herhalde bu sınava giren herkes bağkaç “however” ın anlamını ve eş anlamlılarını biliyordur. Şıkları teker teker ve ince ince anlam testinden geçirmeden önce, ki bazen bunu istesek te yapamıyoruz, yüzeysel olarak inceleyip hangisinde “however”ın eş anlamlısı olduğuna bakalım. O cümle veya cümlelerde aynı zamanda sorudaki “negative”, “great”, ve “subsequent”* sıfatlarının karşılığı da olacak. Şansımıza “However”ın karşılığı olarak iki şıkta var; C’deki “yet” ve E’deki “but”. C’deki “whether…or” bağlacı ile “largely” zarfının karşılığı soruda yok. O nedenle onu eleriz. E’de ise sorudaki “negatively”nin karşılığı olarak “adversely”*, “subsequently” nin karşılığı olarak ise “resulting” var.5. In some parts of Turkey, farming is still carried out with primitive tools despite many advances in technology.

A) In many parts of Turkey the use of simple tools has become obsolete as a result of technological
advances.
B) As regards agricultural methods, Turkey has made little progress.
C) Modern agricultural tools should have been introduced to the farmers in Turkey by now.
D) Although technology has advanced a great deal, there are some places in Turkey where farmers still use out of- date tools.
E) In spite of the primitive tools used in farming, Turkey is a leading country from the point of agriculture.

Bu sorumuzda da zıtlık ifade eden ‘despite’ var. Seçeneklere baktığımızda sadece D ve E şıklarında bunu görüyoruz. E şıkkında ‘in some part of Turkey’ ifadesine yakın bir anlam bile yok. Doğru cevap D şıkkı olur.

6. In 2005, the European Council adopted a directive aimed at facilitating the obtaining of a scientific visa, which would encourage foreign researchers into Europe.

A) Europe opened up to foreign research in 2005 when a new law was introduced to help people get a visa more quickly.
B) 2005 was the year that the European Council obtained a number of scientific visas to allow foreign
researchers to work in Europe.
C) Foreign researchers who wanted to come to Europe were finally given visas in 2005 by the European Council.
D) The directive that was passed by the European Council in 2005 allowed scientists to work in Europe
without getting a visa.
E) The European Council wanted to attract foreign researchers to Europe, and so in 2005, it made it easier for people to get a scientific visa.


Avrupa Konseyi‘nin 2005 yılında bilim pasaportu almayı kolaylaştıran bir direktifi kabul etmesi yabancı araştırmacıların Avrupa’ya gelmesini cesaretlendirebilir, şeklinde çevirebileceğimiz bu cümlede şıklarda eş anlamlılarını arayabileceğimiz ne sıfat, ne zarf ne de bağlaç var. O zaman bu bilgiyi en uzun şıktan başlayarak şıklarda arayalım. En uzun şık E’de Avrupa Konseyi yabancı araştırmacıları Avrupa’ya çekmek istedi bu yüzden 2005’te bilimsel vize almayı kolaylaştırdı, deniyor. O zaman doğru şık budur. Facilitate’in “made it easier” ile karşılanması dışında eş anlamlı kelime pek olmasa da sorudaki bilgi burada farklı bir cümle yapısı ile anlatılmış.  Cevap: E

Ortak/anahtar  kelimelerden yola çıkarak cevap bulmak için daha çok bağlaçlar veya geçiş ifade eden kelimelerden yararlanılır.

7. Most of us think we elect our leaders regarding their politics, but new research shows that it might actually be the candidates’ faces that matter most.

A) Most of our feelings about our leaders come from  judgements based on their faces, but current research suggests that it is their political views that usually affect us.
B) Many will agree about the fact that we consider our political views while electing them; however, new research reveals that their faces have a strong  impact on our decisions.
C) Whereas recent research states that we can make assessments with respect to our leaders’ faces, most people are of the opinion that leaders should be elected just based on their political views.
D) According to the latest research, some people elect their leaders with reference to their politics, while others do the same with regard to what feelings their faces may evoke.
E) Contrary to what most recent research suggests, people tend to elect their leaders according to their political views rather than what they think about their  faces.

Bu soru oldukça uzun. Tamamını okuyup anlaması ve şıklarda hangi sözcüklerinin eş anlamlısını arayacağımızı tespit etmek zor olabilir. Ancak “but” bağlacını esas alarak C, D ve E şıklarını eleyebiliriz. Çünkü bu şıklarda onunla eş anlamlı zıtlık bağlacı yok. “Whereas” ve “while” daha çok birbirine benzeyen iki varlığı, ortak bir özellikleri açısından karşılaştırmaya yarar. Soruda “but” tan sonra verilen bilgiye göre biz siyasilerin daha çok yüzlerinden etkilenerek onlara oy veriyormuşuz. A’da ise son araştırmalar onların siyasi görüşlerinden etkilendiğimizi gösteriyor, deniyor. O nedenle bu cümle farklı bir bilgi veriyor. Doğru bilgi B’deki “however” bağlacından sonra anlatılıyor. Bu şık orijinal soruların olduğu pdf dosyada aynı zamanda en uzun şık olan C’den sonra geliyor.  Cevap: B

8. The major drawbacks for the Indian economy had mainly been due to the lack of electricity, but these problems are now being solved.

A) The problems related to the Indian economy have now been solved thanks to the increased supply of electricity.
B) The development of the Indian economy had focused principally on providing electricity, but this is
no longer the case.
C) In the past, it was mainly a shortage of electricity that hindered the Indian economy, but this is now being addressed.
D) Previously, the Indian economy had suffered because of the high cost of electricity, yet this has been solved. 
E) There was a need to improve the Indian economy by reducing its dependence on the provision of electricity, a problem not yet solved.

Yine “but” bağlacı yardımıyla yapabildiğimiz bir soru var. Uzunluk bakımından şıklar birbirine çok yakın olduğu için bu bilgi çok işimize yarayacak. Bu defa da “but” bağlacı iki şıkta var yalnızca; B ve C. Soruda Hindistan ekonomisindeki sıkıntıların eskiden elektrik sıkıntısından kaynaklanmış olduğu ama artık bu sorunun giderildiği söyleniyor. B’de “but”tan önce Hindistan ekonomisinde yaşanan herhangi bir sıkıntıdan söz edilmiyor. Bu C şıkkında yapılmış. Buradaki “but” bağlacından sonra soruda olduğu gibi sorunun artık giderildiği söyleniyor.

9. Huntington’s has been described as the most disastrous disease known to man because of its peculiarly cruel characteristics, as it progressively strips a person of control of his muscles, reason and emotion.

A) Huntington’s disease is described as not only the  worst disease in the world but also the most cruelly
progressive, as it slowly takes away a person’s  ability to control their muscles, reason and emotion.
B) To describe Huntington’s as a cruel disease could be disastrous as people know that it eventually takes away a person’s ability to control their muscles as well as to reason and feel emotion.
C) Due to its cruel characteristics that gradually take  away a person’s control of their muscles, reason and emotion, Huntington’s is said to be the most  devastating disease in the world.
D) When a person starts to rapidly lose control of his  muscles and no longer is able to reason or control his emotions, he can be described as having the most disastrous disease ever – Huntington’s.
E) When a man is described as having Huntington’s, it can be a very cruel experience, as they will gradually experience certain characteristics such as lack of muscle control, reason and emotion.
Bu soruda da işimiz zor gibi görünüyor. Çünkü neredeyse 5 satır tutan, bir paragraf boyutunda bir cümle ile karşı karşıyayız. Tümünü satır satır okuyup anlamak pek çok aday için zor olabilir. Aynı şey soruyu hazırlarken bu cümlenin eş anlamlısını yazmak zorunda kalan hoca içinde geçerli. Sınava 80 üstü almak için girenler veya sınava kendini denemek için giren kurs hocaları içinde geçerli. O zaman bu ve benzeri soruların çözümünü fazla yorulmadan yapalım. Bu sorularda en önemli ipucu sorudaki bağlaç(lar)dır. Sonra sıfat veya zarflar gelir. Şıklarsa sırasıyla bunların karşılığı aranır. Bu sorudaki bağlaç “because of” ve “as” dir. Sıfatlar ise “the most disastrous”, ve “cruel” dur. Zarf olarak “progressively” var. Bağlaç “because of” un karşılığı yalnızca C’de var. O zaman diğer sözcükleri önce onda arayalım. ilk satırdaki “gradually” sorudaki “progressively”yi, son satırdaki “msot devastating” de “most disastrus”u karşılıyor. O zaman doğru cümle budur. O da sorudaki cümle gibi Hungtinton hastalığının ne kadar kötü bir hastalık olduğunu ve bunun sebebini anlatıyor. Bu durumda diğer şıkları anlam testine sokmuyoruz. Bu şekilde zaman kaybetmek, dahası beynimizi yormak, akılcı bir soru çözme yöntemi değildir.  Cevap: C


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski