Pragrafta Başlık (Title)

PARAGRAFTA BAŞLIK
(TITLE)

Paragrafta başlık soruları daha çok YDS, YÖKDİL,  TOFEL ve benzeri sınavlarda sorulur. LYS 5 sınavında da son zamanlarda sorulmaya başlandı. Bu tip sorular daha çok konu ve ana fikri birlikte sınar. Konu ve ana fikrin içinde geçen kelimeler anahtar rol oynar. Bazı durumlarda bu kelimeler eşanlamlı kelimelerle ifade edilebilir, ya da aynı cümle başka kelimeler kullanılarak ayni şekilde ifade edilir (paraphrase). Paragrafın biçimini belirleyen kelimeler de paragrafın başlığı olarak sorulabilir.

Pragrafın başlığını sorna soru kökleri:

The best title for this passage is.........
A good title for this passage would be.........
What can be the best title for the paragraph?

Love apple was the name used many years ago for the tomato. The tomato was originally an American plant. It was found in South America by early Spanish explorers. The word tomato comes from the native Nahuatl word tomatl. But When it moved north, the plant earned a different name. Remarkably, the settlers in North America thought it was poisonous. They believed that to eat it was surely to die. It was said that jilted suitors would threaten to eat a tomato to cause their cold-hearted lovers remorse. Because of this legend, the settlers called the tomato a "love apple." While people enjoyed other native plants, such as corn and sweet potatoes, everyone avoided the tomato. No one knows who first dared to eat a tomato.

A good title for this passage would be............

A) The History of the Tomato.
B) Life in Early America.
C) What Happens to the Broken hearted.
D) Vegetables in Our Diet.
E) How the tomato come to America

Paragrafın girişinde domatesin yıllar önce “aşk elması” olarak adlandırıldığını, ve Amerika kökenli bir bitki olduğunu, diğer cümlelerde yine domatesle ilgili hem tarihsel hemde ilk olarak nasıl ifade edildiğini ve kimler tarafından bu kelimenin kullanıldığını ve ne zaman kimler tarafından Kuzeye getirildiğini ve son cümlede de domatesi kimin ilk yemege cesaret ettiğini sorgulayan cümleler var. Tekrar edilen ifadelerin hepsinin domatesin tarihi ile ilgili olduğuna göre doğru cevap “A” şıkkıdır.

EXMP:
Existentialism emerged in its contemporary form in Paris following World War I. At first it appeared to be a philosophical movement whose practitioners expounded their thoughts in cafes far removed from the professional precincts of university philosophers. Like most fads, it was expected that this one too would soon pass into oblivion. But existentialism has, if anything, gained momentum by invading virtually every form of human thought and expression, including the novel, the theatre, poetry, art and theology. In the sheer scope of its influence existentialism has achieved a far wider response than any other mode of philosophy in current times, and this influence does not appear to be waning.

A best title for the passage can be........... .

A) Existentialism as a philosophy
B) The Growing Popularity Of Existentialism
C) Existentialism: A Fad
D) Common Misevaluations Concerning Existentialism
E) The Place of Existentialism among Literary and Philosophical Movements

Paragrafımız Varoluşçuluk düşüncesinin ne zaman ve nerede çıktığını ifade edip tanımlamıştır. Altı çizili iki cümlede de üüreç içinde geliştiğini, sanat, tiyatro, şiir, roman ve ilahiyat içinde bu gelişmenin hız kazandığını ve bu felsefenin her geçen gün daha fazla karşılık bulduğunu ve bu durumun azalmayacağını ifade eden “B” şıkkıdır.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski