Paragrafta Detaylar ve Yazılı Gerçek Bilgi (Details and Factual Information)

PARGRAFTA DETAYLAR VE YAZILI GERÇEK BİLGİ
(DETAILS AND FACTUAL INFORMATION)

Bu tür sorular paragrafın içinde var olan, bize sunulan bilgiyi yoklar. Yani açıkça belirtilen, yanlış veya doğru olanı, bir neden, zıtlığı, amacı ya da ek bilgileri sorar. Bu tür soru köklerli paragrafın bütünü ile ilgili olabilir. En çokta karşımıza çıkan sorular bu tür sorulardır.

Paragrafın bütünü ile ilgili soru kökleri:

It is not given in the passage that.......... .
From the author's statements, it is clear that...........
It is pointed out in the passage that.........................
In the passage above it is explained that.............
According to the paragraph, which of the following is TRUE / NOT TRUE?
One point emphasized in the passage is that............ .
It is obvious from the passage that..............
It is suggested that ……… .

Bu tür soruları cevaplandırırken dikkat etmemiz gereken önemli anahtar kelimeleri paragrafın içinden seçip altını çizmemiz gerekir. Çünkü bu tür kelimeler sorulmaya çok uygundur. Detay soruları sebep, sonuç, zıtlık, karşılaştırma, vurgulama yaptıkları için paragrafta geçen:

a) Conjunction (yet, but, for, etc)
b) Transitional words (however, moreover, nevertheless, etc)
c) Time connectors (when, before, until, etc)
d) Emphasizers (even, never, always, etc)
e) Comparatives and superlatives (more, the most, etc)
f) Referents (this, those, it, etc)

Gibi ifadelere dikkat etmemiz gereken anahtar rol oynayan kelimelerdir.

EXMP:
Do you enjoy reading newspaper articles on sporting events? Do you take pleasure in reviews of performances you have seen? Do you particularly like stories of the lives of real people, both from the past and the present? Many people do. Newspaper articles, reviews, autobiographies, biographies - all are types of nonfiction. Nonfiction deals with actual people, places, events and topics based on real life. Autobiographies and biographies deal with the lives of real people while essays provide a writer with room to express his or her thoughts and feelings on i particular subject. Nonfiction may inform, describe, persuade, or it may simply amuse.

According to the passage, nonfiction …….. .

A) has gained in popularity in recent times
B) is not appreciated by a majority of people
C) is only concerned with everyday events
D) is the easiest form of writing
E) covers quite a wide range of writing

Paragrafa göre, sorularında verilen konular içinde belirtilen ifadeleri çok iyi tanımlayabilmemiz gerekir. Soru kökünde doğrudan kurgusal olmayan yazılım biçimleriyle ilgili bir ifadeyi kapsıyor. Pargrafta verilen açıklamaya görede kurgusal olmayan yazılım biçimleri bir gazete makalesi, bir görüşme, bir otobiyografi ya da biyografi olabiliyor. Ya da gerçek insanlarla, yerlerle, olaylarla ve yaşamın kendisine dair bilgilere dayandığını ifade ediyor. Yani, bir çok şeyi kapsayabliyor. Bunu ifade eden cevap şıkkı “E” şıkkıdır.

Bazen de paragrafın bir bölümünden bize sorular sorulmaktadır. Bu durumda soru kökünü iyice okuyup bizden ne istendiğine bakmamamız gerekir. Bizden istenilen de soru kökünde belirtilmiş bir ifadedir ve bu verilen yarım cümleden sonra onu tamalayacağımız bir ifadeyi parağrafın içinde arayacağız. Bu tur sorularda sebep –sonuç, zıtlık, karşılaştırma vs ifade eden ahtar kelimelerden yararlanabiliriz.

Paragrafın bir bölümü ile ilgili soru kökleri:

The writer of the passage makes it clear that in China.....:.......
As the writer suggests, one reason why Edith Wharton is so admired in America is.....
According to the passage, Gangba.........
It is clear from the passage that a symbolic gesture................
It is obvious from the passage that television..............
It is mentioned in the passage that community Halloween events........

EXMP:
At the doors of the City Library waited a dozen men and half as many women; the lucky ones, by squeezing very close, partly sheltered themselves from the cold rain; not a word of conversation passed among them, and time passed very slowly. Then the clock struck, and the doors opened. There was a great rush down the stairs to the newspaper room, and the first sight of this or that morning paper. All the women, but only a few of the men, were genuinely eager to search columns of advertisements, on the chance of finding employment; the rest came for horse-racing news, or a murder trial, or some such matter of popular interest. In a very short time each of the favourite journals had its little crowd, waiting with impatience behind the two or three persons who managed to read simultaneously. The only sound was that of rustling papers.

It is clear from the passage that people came to the library early in the morning in order to..........

A) read a newspaper before going to work
B) find out primarily, about the horse-racing results
C) get a warm place in which to shelter
D) meet their friends and do a bit of reading
E) get information about things that interested them

Açıkça belli olan bir ifadede sabah kütüphaneye gelen insanların amacını sorguluyor; yani sebep-sonuç ilişkisi. Bu tür sorularda genelikle bağlaçlar, sebep-sonuç ifade eden kelimeler bizim için anahtar kelimelerdir. Ancak, bazende olayların dizilişi de bir sebep-sonuç ilişkisi içerebilir. Paragrafı okuduğumuzda kütüphaneden içeri giren insanların doğrudan gazetelerin olduğu odaya aceleyle gittiklerin ve bu insanların değişik değişik sayfalara baktığını okuyoruz. Yani değişik konularla ilgilendiklerini anlıyoruz. Demek ki bu insanların değişik ilgi alanları var. Doğru cevap “E” seçeneğidir

EXMP:
The invention of the printing press during the Renaissance, together with improved methods of manufacturing paper, made possible the rapid spread of knowledge. In 1476, William Caxton set up England's first printing press at Westminster, a part of London. By 1640, that press and others had printed more than 26,000 different works and editions. With the printing press and the increased availability of books, literacy increased. It is estimated that by 1530 more than half the population of England was literate.

It is clear from the passage that from the time of Caxton to the mid-17th century.

A) there was no progress whatsoever in the techniques of print
B) most books were only popular for a few months
C) a remarkable variety of books became available in England
D) England's population nearly doubled
E) the number of literate people remained the same

Bize sunulan soru kökünde paragrafın bir bölümü ile ilgili Caxton döneminden 17. yüzyılın ortalarına kadar olan bir süreçte ne olduğun sorulmaktadır. Paragrafımız Rönesans döneminde, kağıdın üretiminin gelişimiyle birlikte matbaanın icadıyla bilginin hızla yayılmasını gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Bir sonraki cümlede William Caxton’un İngiltere’nin ilk matbaasını Londra’nın bir bölgesi olan Webminister’da kurduğunu ve 164o’a kadar 26 binden fazla farklı eser ve basımın gerçekleştirdiği ifade edilmektedir. Yani o dönemde İngiltere’de bir çok farklı eser elde edilebilmektedir. Bunu ifade eden “C” şıkkıdır.

EXMP:
The tension between financial growth and social instability in 19th -century Victorian England influenced its literature. Prosperity brought a great number of new readers, with money to spend on books and periodicals. In this period, when few people went to the theatre or concerts, literature functioned as a primary source of entertainment. Writers had available an audience eager to read and willing to pay. In addition, writers were respected more than at any time in English literary history. The masses knew and loved the works of the most famous, while the wealthy sought their friendship. Major Victorian writers had the attention of political and social leaders, and when they spoke, they were listened to.

It is pointed out In the passage that, in Victorian England,............

A) it was the masses, rather than the wealthy, who were hit hard by the economic decline
B) theatres were popular places of entertainment and attracted large audiences
C) politicians virtually ignored the opinions expressed by the writers of the period
D) reading was a popular pastime for everyone
E) there was a remarkable degree of social harmony between the classes

Bu paragrafımızda Victoria dönemi İngilteresinde ekonomik büyümenin ve sosyal dengenin edebiyat üzerinde etkisini, ve bu dönemde az insanın eğlenmek için tiyatroya veya konsere gittiğini ancak herkesin boş zamanlarında kitap alıp okuduğu belirtilmiş. Soru kökünde de o döneme ait bir yorum sorulmuş. Ana düşünce de belirtilen o dönemdeki insanları boş zamanlarında kitap okuması ifadesi “D” şıkkında var

EXMP:
Certain records have come to light recently, which suggest that it was the Chinese who discovered America. And they found it nearly three quarters of a century before Columbus did. It's a sad fact of life, and of our rather poor historical education, that Europeans tend to have a Eurocentric view of history. Unfortunately, it's not usually realized that China had an empire and a civilization that put medieval Europe to shame. Culturally, politically and even scientifically, China's home-grown experiments and experiences could not be matched for a long time. In the meantime, the Chinese were enthusiastic travellers and explorers. Indeed, Chinese navigators were also far more advanced than any in the West.

It is pointed out in the passage that medieval Chinese sailors …… .

A) came to America by mere chance
B) knew much less than Columbus about other lands
C) were only interested in trading activities
D) greatly admired the European explorers including Columbus
E) were far more experienced and skilful than the European ones

Bize sorulan soruda ortaçağdaki çinli denizcilerle ilgili bir detay sorusu; bu soru kökünde konu ile ilgili vurgulanan bir noktanın belirlenmesi istenmektedir. Eşanlamlı ifadelerden yola çıkarsak, “navigator=sailor” her ikiside “denizci” anlamına gelmektedir. O dönemde çinli denizcilerin bu işi çok iyi yaptıklarını ve gerçektende Batı’dan çok daha gelişmiş oldukları vurgulanmaktadır. Diğer eşanlamlı ifadeleri bir araya getirirsek (West= European ones, “more advanced=more experienced”, ve birde anahtar kelime olarak karşılaştırma ifadesi “than” I de ekleyecek olursak, bütün bu ifadelein benzerlerini “E” şıkkında buluruz.

EXMP:
Explaining science seems to come naturally to Charlotte, who is a young BBC presenter. She is rapidly becoming quite a star because her passion for wildlife shows vividly on TV. And she's every bit as enthusiastic in person. I caught up with her in Bristol, where she works for the BBC's Wildlife Unit. She talked about her latest project over tea and biscuits, speaking softly when reflecting on her answers and at times appearing astonished at the animals' amazing behaviour which she confronted on her travels. She clearly enjoyed her latest project, Talking With Animals, which investigates the extremely different ways in which animals communicate with each other.

According to the passage, Charlotte's rising fame as a TV presenter …… .

A) is not well-deserved though all of her projects have been very demanding
B) has surprised everyone at the BBC
C) is largely due to the success of her project, Talking With Animals
D) has aroused considerable jealousy among her colleagues
E) is due to her genuine love of wildlife as reflected through her programmes

Detay sorularında en çok karşımıza çıkan hem soru köklerinde hemde cevaplarda anlam açısından benzer ifadelerin çok sık kullanılmasıdır. Yani eşanlamlı cümle blgisine sahip olmamız çok önemlidir.

Soru kökünde verilen “rising fame” ifadesi “becoming a star” ile eşleşmektedir. Tabi bu arada anahtar kelimelerin kullanımıda ayni derecede önemlidir. Bu soruda sebep-sonuç ilişkisini de görebiliyoruz. Charlotte’un yıldızı parlıyor yada gittikçe ünleniyorsa bunun bir sebebi vardır ve bizdende istenilen sebebini bulmak. Paragrafta “because-çünkü” ifadesi ana düşünceyi destekleyen bir sonraki cümlede var. “Because” ifadesinin eşanlamlısı da “due to” dur, “passion for wild life” ın eş anlamlı ifadesi de “love of wildlife” tır bu ifadelerde “E” şıkkında var.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski