Paragrafın Konusu (Topic)

PARAGRAFIN KONUSU
(TOPİC / SUBJECT)

Her paragrafın bir konusu vardır ve genellikle birkaç kelime ile ifade edilir. Konu paragrafın temel olarak neden bahsettiğini yada yazarın ne hakkında yazdığını ifade eder. Bu paragrafta bulunan en genel ifadedir. Yabancı dil sınavlarında konuyu soran ifadeler deki seçeneklerde cümleler halinde değil, birkaç kelimeden oluşan ifadelerdir.

Bir paragraf genellikle içinde konunun adının geçtiği bir konu cümlesi (Topic Sentence) ile başlar. Bu cümle genel bir düşünceyi ifade eder (Stating an idea). Bütün bu cümle içinde ana fikri de barındırır ve konu cümlesi (topic sentence) olarak ifade edilir. Aşağıdaki paragrafı inceleyelim.

Fasting is an almost universal phenomenon within both Eastern and Western cultures. Over the centuries, abstaining from food has, of course, been undertaken by many for a variety of reasons, a significant one of which is religious. The custom of fasting is found in many ancient cultures, and is often associated with rites of mourning. This has led scholars to equate its origins with the custom whereby friends and relatives leave with the dead the food that they would have consumed, so that the deceased might have nourishment in an afterlife.

Yukarıdaki paragrafta altını çizdiğimiz koyu yazılmış olan cümle anlam olarak en genel ifadedir, oruç tutmanın hem doğuda hem de batıda oluşan hemen hemen bir evrensel olgu olduğunu ifade ediyor. Daha sonraki cümleler bu düşünceyi destekleyip açıklık getiriyor, ve bu cümleler ilk cümleye göre daha özeldir. Bu cümleyi incelersek paragrafımızın konusunu cümlenin ilk girişinde ifade edilen kelimenin “fasting-oruç tutma” olduğunu görürüz.

Fasting is an almost universal phenomenon within both Eastern and Western cultures.
Topic                                                           Main point

"Topic" ve "Main Point" un oluşturduğu bütün bu cümle de paragrafın ana fikrini (Main Idea) oluşturur.

Bir paragrafı okuduktan sonra bize sorulan soruların ne anlama geldiğini bilmemiz bizim soruyu daha rahat ve çabuk cevaplandırmamızı sağlar. Bu yüzden soru köklerinin ne anlama geldiğini bilmemiz bir şarttır.

Paragrafta konu ile ilgili yaygın olarak sorulan soru kökleri:

 • The passage mainly discusses...........
 • The subject of the passage is...........
 • The paragraph is about..........
 • The topic of the paragraph is that........
 • The paragraph mainly deals with..........
 • The author dwells on............... .
 • The passage deals with..........
 • In the paragraph, we learn about.........
 • The passage concentrates on.............
 • The topic of the paragraph is.............
 • From the passage we learn about...........

A play is written to be performed. Therefore, when you read a play, you must try to imagine how it would appear and sound to an audience. By using your imagination, you can build a theatre in your mind. Because a play is written to be performed, it uses certain conventions you do not encounter in short stories, it contains stage directions that tell the actors how to speak and how to move upon the stage. Most of the story is presented through dialogue, the words the characters speak. In addition it is divided into short units of action called "scenes" and larger ones called "acts".

This passage is mainly concerned with ………. .

A) the elements that are to be found in a play
B) how a play should be performed
C) the relationship between the audience and the actors
D) how a play should be constructed
E) how a play should be staged

Paragrafın hemen girişinde bahsedilenin konunun “play” yani oyun ile ilgili olduğunu anlarız. Ancak, paragrafın diğer bölümlerinde sahnelenen bir oyunun bazı belli kalıpları kullandığını ve bir oyunun içerdiği bazı öğelerin özelliklerini bize sıralıyor. Bunu hepsini ifade eden şık “A” şıkkıdır.

Antarctese is the peculiar language used by the scientists and explorers of the Antarctic. Where did Antarctese come from? Words have drifted in from the languages of explorers of many nations. Old naval terms that have died out in the rest of the world have lived on in Antarctic bases. And, when it comes to language, Antarctica creates special needs. Where else do you need words for so many kinds of dreadful food, weather, snow or, for that matter, for penguins? All these influences have combined with words invented just for fun to create the unique vocabulary of Antarctese.

This passage is mainly concerned with …… .

A) how old naval terms can still be used
B) the life and the needs of the scientists and explorers in Antarctica
C) the nature of Antarctese and-why it came into being
D) examples of the vocabulary used in Antarctese
E) the impact of foreign languages on Antarctese


Paragrafımızda Antartikaca denilen bir dilin kimler tarafından kullanıldığını nereden ve nasıl geldiğini sorgulayan ifadelere yazarımız bu konuya açıklık getirmiştır. Yanı ceveplarda Antartikaca denilen dilin özelliğini ve neden ortaya çıktığını ifade eden bir cümle arayayacağız. O ifade de “C” şıkkında var.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski