Paragraf Çalışmaları - Çözüm ve Yaklaşımlar 8

When air pollution, including acid rain, is combined with other environmental stresses, such as low winter temperatures, prolonged droughts, insects, and bacterial, fungal, and viral diseases, it can cause plants to decline and die(1). More than half of the red spruce trees in the mountains of the northern United States have died since the mid-1970s (2). Other tree species, such as sugar maples, for example, are also dying. Many still-living trees are exhibiting symptoms of forest decline, characterized by a gradual deterioration and often eventual death. The general symptoms of forest decline are reduced vigour and growth, but some plants exhibit specific symptoms, such as yellowing of needles in conifers(3). Air pollutants may or may not be the primary stress that results in forest decline, but the presence of air pollution lowers plant resistance to other stress factors (4). When one or more stresses weaken a tree, then an additional stress may be enough to cause death (5).


1. It is suggested in the passage that air pollutants —-.

A) become very destructive for all kinds of trees when they turn into acid rain
B) have been the primary cause of the deterioration of various tree species
C) can cause forest decline when they act together with other environmental stresses
D) show their adverse effect on trees most clearly when there are prolonged droughts
E) are particularly effective on sugar maples and conifers but not other species


2. According to the passage, when the trees in a forest fail to grow properly, —-.

A) this is directly related to low winter temperatures
B) this is mostly the result of a fungal disease
C) its immediate effect can be detected right away
D) this can be a symptom of forest decline
E) it is inevitable that bacterial diseases will emerge Soon


3. It is implied in the passage that the death of the red spruce in the northeastern United States —-.

A) is a clear indication of how forest decline can turn into a major disaster
B) has been caused primarily by bacterial and viral diseases in the region
C) was also noticed in the mid-1970s when the trees showed a great deal of reduced vigour
D) was preceded first by reduced growth and then a long period of deterioration
E) has resulted from the joint effects of air pollution and environmental factors


4. It is emphasized in the passage that air pollution —-.

A) weakens the resistance of plants against environmental stresses
B) in the northeastern United States has declined substantially over the years
C) causes the spread of bacterial, fungal and viral diseases in the world
D) plays a major role in the fall of winter temperatures
E) prevents the detection of symptoms related to forest decline.


5. As it is clear from the passage, one of the symptoms that indicates forest decline is —-.

A) the growing number of insects
B) the reduced vigour of trees
C) lower winter temperatures
D) prolonged droughts
E) the increase of acid rain


Çözüm ve Yaklaşımlar:

1. Paragrafta en son verilen bilgi bazen ilk soruda sorulur. Burada hava kirleticilerinin diğer etmenlerle bir araya geldiğinde ağaç ölümüne yol açabildiği söyleniyor. Bu bilgi C seçeneğinde de verilmiş. A’daki “all”, B’deki “primary”, D’deki most” ve E’deki “particularly” sözcükleri iddialı ifadeler olduğu için bu şıklar yanlıştır. Cevap: C

2. Bir ormandaki ağaçlar düzgün bir şekilde büyüyemediği zaman, diye başlayan soruyu iddialı ifade içermeyen tek şık olan D tamamlamaktadır. Buna göre bu durumun bir orman bozulması belirtisi olabilir. A’daki “directly”, B’deki “mostly”, C’deki “immediate” ve “right away”, E’deki inevitable”, sözcükleri aşırı bilgiler vermektedir. Parçada may/can ifadeleri çok sık geçmişti. O nedenle de C veya D’nin doğru şık olma olasılığı yüksekti. Cevap: D

3. Bu soruda ABD’nin kuzeyindeki kızıl çam orman-larının ölümü konusunda bir şey soruluyor. Parçada bundan altını çizdiğimiz 2. cümlede bu ormanların 1970’lerden beri yarısının öldüğü söylenmişti. İlk cümlede de bu olayın genel sebebi anlatılmıştı. Yani Amerika’daki bu olay genelde ormanların nasıl yok olduğuna örnek olarak gösterilmişti. Aynı şey E şıkkında da söyleniyor. Burada da ilk 4 şık iddialı ifadeler içeriyor. A’daki “clear indication”, B’deki “primarily”, C’deki a great deal” ve D’deki “a long period”, sözcükleri abartılı bilgiler veriyor. Cevap: E

4. Hava kirliliği orman ölümünün tek sebebi değil ama diğer faktörlerle bir araya geldiğinde etkili olabiliyor. Bunlar “but” bağlacından dolayı altını çizdiğimiz 4 numaralı cümlede var. Aynı bilgi A şıkkında da verilmiş. B şıkkındaki “subtentially”, D şıkkındaki “major”, iddialı ifadeler. Cevap: A5. Bu soruyu yapmak için parçayı okumaya gerek bile yok. Orman azalmasının/bozulmasının belirti-lerinden biri, B şıkkında da belirtildiği gibi ağaçların canlılığının azalmasıdır. Diğer şıklarda anlatılanlar ormanların bozulmasının sebebi olabilirler ama sonucu olamazlar. Cevap: B

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski