Paragraf Çalışmaları - Çözüm ve Yaklaşımlar 7

The Romans were descended from a cluster of peoples who had crossed the Alps into Italy during the second millenium B.C. and spoke a variety of Indo-European dialects(1). Recent archaeological research has pushed the origins of the city of Rome back to at least the tenth century B.C., several centuries earlier than the traditional date 753 B.C.,(2) which the Romans themselves considered their city’s foundation year(3). Rome’s strategic location along the Tiber River brought it many different advantages. Trading ships could navigate the Tiber as far as Rome, but no farther; the city could thus serve as a port without being threatened by attack from the sea(4). Rome’s famous hills increased the defensibility of the site. In other words, as a city, Rome was situated at a junction across the Tiber, making it a major land and river crossroads(5).


1. According to the passage, Rome was founded at a site along the Tiber, which —-.

A) was vulnerable to attacks from the hills around
B) provided a perfect crossing across the river
C) had been a major trading centre even before the tenth century B.C.
D) enabled merchant ships to sail far into the country
E) was most exposed to the dangers from the sea


2. It is pointed out in the passage that the ancestors of the Romans —-.

A) believed that the Alps would provide perfect defence against invasions from the North
B) came from the North and settled in Italy around the tenth century B.C.
C) first looked for a strategic location where they could safely settle
D) were a sea-going people who were particularly interested in overseas trade
E) were the peoples who spoke various dialects of the same language


3. It is stated in the passage that archaeological evidence obtained so far —-.

A) indicates the tenth century B.C. as the date of the foundation of Rome
B) clearly proves how and when various Indo- European peoples crossed the Alps into Italy
C) shows why the earlier Romans decided to found their city at a site up the Tiber River
D) proves conclusively how Rome came to be a major port for trading ships
E) answers the question of why the original natives of Italy collaborated with the Indo-European İnvaders


4. It is indicated in the passage that the Romans —-.

A) built strong defences on the hills surrounding Rome
B) attributed the foundation of their city to one specific year
C) maintained their Indo-European identity for centuries
D) were not a strategically-minded people and never took security into account
E) benefited from the Tiber only in terms of its economic advantages.


5. One understands from the passage that the Tiber in antiquity —-.

A) had been used as a waterway for trade even before Rome was founded on it
B) was the only river in Italy, on which trading ships of any size could sail safely
C) played an important role in the defence of Rome whenever the city was attacked from the sea
D) provided a number of crossings whereby the Romans were able to transport their forces across it
E) was partially navigable and provided Rome with an economic advantage


Çözümler ve Yaklaşımlar:

1. Bu soruda Roma’nın Tiber nehri üzerinde kurulduğundan söz ediliyor ve bu nehir hakkındaki bir bilgi soruluyor. Parçadaki 4. cümlede bu nehir boyunca denizden gelen gemilerin Roma’ya ulaşana kadar güvenli bir şekilde ulaşabildiği söyleniyor. Benzer bir bilgi D seçeneğindeki cümlede de var. B’deki “perfect”, C’deki “major” ve E’deki “most” iddialı ifadeler. ÖSYM’nin cevap anahtarına göre doğru şık B. Öyleyse Roma’da Tiber üzerinde karşıdan karşıya geçmeyi sağlayan köprüler olması gerek. Parçada ise böyle bir bilgi yok. Cevap: D

2. Romalıların atalarından ilk cümlede söz edilmişti.Altını “who” sıfat cümleisnden dolayı çizdiğimiz giriş cümlesinde bu halkların M.Ö. 2000 yıllarında Alpleri aşarak Italya’ya geldiği ve Hint-Avrupa dil ailesinin lehçelerini konuştuğu söyleniyor. Aynı bilgi E’de de var. A’daki “perfect” kelimesi az önceki soruda olduğu gibi iddialı bir ifade oluşturuyor. Cevap: E

3. Parçadaki 2. cümlenin altını ise içerdiği sayısal bilgilerden dolayı çizmiştik. Bu soruda arkeolojik kanıtlara göre elde edilen bilgiler soruluyor. Seçeneklerde bu nedenle 2. ve 3. cümlelerde bulunan bilgiler aranmalıdır. Buna hemen A şıkkında rastlıyoruz. M.Ö 10.yy Roman’nın kuruluş zamanıdır. Cevap: A

4. Soru Romalılar hakkında ama ne istediği belli değil. Bu durumda şıkları sırasıyla okuyoruz. A az önceki sorunun doğru şıkkı olduğu için üzerinde çok durmuyoruz. B’de Romalıların kentin kuruluşunu belli bir yıla bağladığından söz ediyor. İkinci cümlede M.Ö. 753 tarihini niteleyen “which” cümlesinde de aynı şey anlatılmış. D’deki “never”ve E’deki “only” iddialı ifadelerdir. Cevap: B

5. Parçadaki 4 numaralı cümleden Tiber’in antik çağlarda Roma için iyi bir savunma olanağı sağladığı anlaşılıyor. Denizden gelen gemiler nehir boyunca karanın içlerine kadar ilerleyebiliyorlar, ama ancak Roma’ya kadar gidebiliyorlarmış. Bu bilgi E şıkkında da var. Cevap: E

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski