Paragraf Çalışmaları - Çözüm ve Yaklaşımlar 5

Many athletes credit drugs with improving their performance, but some of them may want to thank their brain instead (1). Mounting evidence suggests that the boost from human growth hormone (HGH), an increasingly popular doping drug, might be caused by the placebo effect (2). In a new double-blind trial funded by the World Anti-Doping Agency, in which neither researchers nor participants knew who was receiving HGH and who was taking a placebo, the researchers asked participants to guess whether or not they were on the real drug. Then they examined the results of the group who guessed that they were getting HGH when, in fact, they had received a placebo. That group improved at four fitness tests measuring strength, endurance, power and sprint capacity (3) The study participants who guessed correctly that they were taking a placebo did not improve, according to preliminary results presented at the Society for Endocrinology meeting in June 2011. “The finding really shows the power of the mind” (4) said Ken Ho, an endocrinologist at the Garvan Institute in Sydney, Australia, who led the study. She maintains that many athletes are reaping the benefits of the placebo effect, without knowing whether what they are taking is beneficial or not (5). 


1. It is clearly stated in the passage that the support given by certain drugs ----. 

A) is largely accepted for its positive contribution to performance 
B) has been proven by many studies around the world 
C) has led authorities to take the necessary measures against these drugs 
D) has been openly disputed by most of the athletes 
E) results in the improved performances of all the athletes who take them 


2. According to the results of the study funded by the World Anti-Doping Agency, ----. 

A) the study participants were all aware they were given a placebo 
B) those who knew that they were given real drugs failed to show improvement in fitness tests 
C) the athletes who did not know they were given a placebo did well on fitness tests 
D) the preliminary findings showed the increased popularity of drugs 
E) the effects of HGH are incompatible with those found in other studies 


3. It is understood from the passage that the placebo effect ----. 

A) is highly esteemed among those who are interested in athletics 
B) can play a significant role in improving the performances of athletes 
C) has been monitored in the participating groups that consist of people taking doping drugs 
D) was also tested in other branches of sports where competition exists 
E) was very high in the studies where participants were informed in advance 


4. It can be inferred from the passage that ----. 

A) external interventions may have negative impacts on one’s performance 
B) every athlete should be involved in a study to increase his or her performance 
C) success lies in the power of one’s mind no matter which treatment he or she is exposed to 
D) the World Anti-Doping Agency should be much more careful about the use of drugs in sports 
E) much more research should be done on the placebo effect among athletes 


Çözüm ve Yaklaşımlar:

1. Burada da ne istediği açıkça belli olan bir soru var; bazı ilaçların verdiği destek. Bundan parçanın ilk ve son cümlelerinde söz edilmişti. Şıklarabakalım. Hemen A şıkkında aradığımız şey var. 5 numaralı cümlede de söylendiği gibi ilaçların sağladığı düşünülen destekte placebo etkisinin de payı vardır. B şıkkında da bu etkinin sağlam dünyada pek çok araştırma tarafından kanıtlandığı söyleniyor. Parçada te bir araştırmadan söz ediliyor. O nedenle bu cümledeki “many “iddialı ifadedir. D’deki “most ile E’deki “all” da iddialı ifadedir. C’de ise yetkililerin bu ilaçlara karşı aldığı gerekli önlemlerden söz ediliyor. Parçada bundan bahsedilmemişti. Cevap: A

2. Yine parçanın neresinden sorulduğu açıkça belli olan bir soru. Araştırmanın sonuçları soruluyor. Üçüncü cümlede verilen bu bilgiyi şıklarda arayalım. A şıkkınd atletlerin hepsi palcebo aldığını biliyordu, deniyor. Buradaki “all” iddialı ifade, çünkü hepsi değil bir kısmı placebo aldığını fark etti. B’de ise gerçek ilaç aldığını bilenlerler testlerde başarısız oldu deniyor. Halbu ki sadece performans artışı sağlanmadı, deniyor. Buradaki “fail” olumsuz kavram olduğu için B de elenir. C’de üçüncü cümledeki bilgi var. Doğru şık bu o zaman. Parçada “preliminary=ön” bulgulardan, “other studies”=diğer araştırmalardan söz edilmediği için D ve E şıkları yanlıştır. Cevap: C

3. Burada plasebo etkisi konusunda parçadan çıkarabileceğimiz bir bilgi soruluyor. A’da bu etkinin atletizmle ilgilenenler arasında hayli saygın olduğu söyleniyor. Bu bilgi parçada yoktu. “Highly” de iddialı ifadedir. B’de plasebo etkisinin atletlerin performansını önemli ölçüde geliştirmede rol oynayabileceği söyleniyor. Üçüncü cümledeki bulgu da bun aişaret ediyor. Doğru şık bu o zaman. Parçada doping ilaçlarından, diğer spor branşlarından ve teste katılanlara placebo aldıklarının söylendiği başka araştırmaalrdan sözedilmediği için C, D ve E şıkları yanlıştır. E’deki” very high”, A’daki “highly” gibi iddialı ifadedir. Cebap: B

4. Burada da parçadan çıkarılabilecek bir bilgi sorulmuş. A’da dış müdaheleler kişinin performansı üzerinde olumsuz etkiler yapar, deniyor. Olumsuz bilgiler genellikle yanlıştır. B’deki “every” ve “should” iddialı ifadelerdir. C’de ise giriş cümlesindeki bilgi var; başarı kişinin kafasında gerçekleşir. D’deki “should” ile E’deki much more” ve “should” iddialı ifadeler olduğu için bu cümlelerdeki bilgiler yanlış olmaktadır. Cevap: C


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski