Paragraf Çalışmaları - Çözüm ve Yaklaşımlar 4

Imagine an industry that runs out of raw materials. Companies go bankrupt, workers are laid off, families suffer and associated organizations are thrown into turmoil (1). Eventually, governments are forced to take drastic action. Welcome to global banking, recently brought to its knees by the interruption of its lifeblood – the flow of cash. In this case, we seem to have been fortunate. In the nick of time, governments released reserves in order to start cash circulating again (2). But what if the reserves had not been there? What are we going to do when our supplies of vital materials such as fish, tropical hardwoods, metals like indium and fresh water dry up? We live on a planet with finite resources – that is no surprise to anyone – so why do we have an economic system in which all that matters is growth – more growth means using more resources (3). When the human population was counted in millions and resources were sparse, people could simply move to new pastures. However, with 9 billion people expected around 2050, moving on is not an option. As politicians reconstruct the global economy, they should take heed (4). If we are to leave any kind of planet to our children, we need an economic system that lets us live within our means (5). 


1. The author starts the passage with an example from industry in order to ----. 

A) explain why raw materials are used in industry 
B) present the conditions of the workers who are currently employed 
C) indicate the possible consequences of global industrialization 
D) emphasize the importance of raw materials 
E) describe the impact of the banking system on industry 


2. According to the passage, the global banking crisis was resolved because governments ----. 

A) cooperated closely with the industry 
B) sold off large supplies of cash 
C) involved the necessary organizations 
D) bought new supplies of vital materials 
E) acted quickly to find a solution 


3. The main point made in the passage is that ----. 

A) industries need to look carefully at the raw materials used 
B) the economic system currently in place must be rethought 
C) population explosion is one of the greatest threats to mankind as it requires more planning 
D) all governments should have a responsibility to help out in times of crisis 
E) the global banking system can throw the world into turmoil 


4. It is pointed out in the passage that in the past ----. 

A) an economic system of growth was easy to establish 
B) resources were more valuable than they are today 
C) it was easy for people to find new resources 
D) industry was far less dependent on raw materials 
E) it was rare for businesses to actually fail 


Çözüm ve Yaklaşımlar:

1. Bu soruda yazar parçaya neden sanayiden örnek vererek başlıyor, deniyor. Giriş cümlesinden çok sıklıkla soru sorulur. Sanayi sözcüğü A ve D şıklarında var. Yazarın sanayiden örnek vermesi, sanayinin niye ham madde kullandığını açıklamak için olamaz. Çünkü bu zaten herkesin bildiği bir şeydir. D’de ise ham maddenin önemini vurgulamak için deniyor. Parçanın genelinde de dünya kaynaklarının kıtlığı vurgulandığı için bu şık doğrudur. Cevap: D

2. Önceki parçaların tersine, buradaki sorularda bizden ne istendiği açıkça belli. Küresel bankacılık krizinin niçin çözüldüğü soruluyor. Bu bilgi altını çizdiğimi 2 numaralı cümlede verilmiş. Aynı bilgi E’de de var. “In the nick of the time” deyimi çok çabuk demektir. Dolaşımdaki para azalınca, devletler aceleyle piyasadaki nakit ihtiyacını karşılayarak çözüm üretmişler. Cevap: E

3. Parçanın ana fikrinin sorulduğu bu sorunun cevabının yeride bellidir. Bu bilgi giriş ve sonuç cümlelerinde olur. Giriş cümlesinde ihtimal dahilindeki küresel sorunlara önekler verilmiş. Sonuç cümlesinde de kaynaklarımız sınırlı olduğu için ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız yani bu kaynaklara göre bir ekonomik sistam kurmamız gerektiği anlatılıyor. Bu, B şıkkında söylendiği gibi şu anki ekonomik sistemin (işlerlik açısınan) tekrar düşünülmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu cümledeki “must” normalde iddialı ifadedir. Ancak burada yazarın kendi gördüğü bir zorunluluğu dile getirdiği için normal, yani olması gerektiği gibi kullanılmış. A’daki “need to”, C’deki “the greatest” ve D’deki “all” iddialı ifadelerdir. E’de küresel bankacılık sistemi dünyayıfelakete sürükleyebilir, deniyor. Bu olumsuz bilgi olduğu için yanlıştır. Cevap: B

4. Yine ne istediği çok açık bir soru. Geçmişte olan bir şey soruluyor. Fiilin “past “olduğu 3 cümleden biri 4 numaralı cümleden önce geçen cümledir. Orada eskiden nüfus azken, insanlar bir yerde yiyecek veya kaynak tükenince başka yerlere giderlerdi, deniyor. Bu bilgi şıklardan C’de bulunuyor. B’deki “more” ve D’deki “far less” iddialı ifadelerdir. Cevap: C

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski