Paragraf Çalışmaları - Çözüm ve Yaklaşımlar 3

“The Marshall Plan was not a simple program for transferring massive sums of money to struggling countries, but an explicit – and eventually successful – attempt to reindustrialize Europe.”(1) say Erik Reinert and Ha-Joon Chang. It follows that if Africa really wants economic prosperity, it should study and draw valuable lessons from the Marshall Plan’s dark twin: the Morgenthau Plan implemented in Germany in 1945 (2). Reinert tells the story best: When it was clear that the Allies would win the Second World War, the question of what to do with Germany, which in three decades had precipitated two World Wars, reared its head. Henry Morgenthau Jr, the US secretary of the treasury, formulated a plan to keep Germany from ever again threatening world peace. Germany, he argued, had to be entirely deindustrialized and turned into an agricultural nation (3). All industrial equipment was to be destroyed, and the mines were to be flooded. This program was approved by the Allies and was immediately implemented when Germany capitulated in 1945. However, it soon became clear that the Morgenthau Plan was causing serious economic problems in Germany: deindustrialization caused agricultural productivity to plummet (4). This was indeed an interesting experiment. The mechanisms of synergy between industry and agriculture worked in reverse: killing the industry reduced the productivity of the agricultural sector (5). 

1. It is clearly stated in the passage that the Marshall Plan ----. 

A) was redesigned as the Morgenthau Plan to be applied in Germany 
B) was very comprehensive in its scope to develop Europe 
C) was a program of investment from which the Allies expected to benefit directly 
D) was ill-formed for its objectives according to Erik Reinert and Ha-Joon Chang 
E) turned out to be a failed attempt to industrialize various European nations 

2. According to the passage, Germany ----. 

A) had to be stripped of its power to start wars 
B) was unable to continue its industrial development during World War II 
C) needed industrial equipment and American finance to rebuild the country 
D) found the Morgenthau Plan problematic as its economy declined 
E) was allowed to industrialize despite its agricultural potential 

3. It is implied in the passage that ----. 

A) America’s vision for post-war Europe was in esence misguided 
B) a country has no choice but to prioritize one sector over another in order to advance 
C) today’s Africa and post-war Germany have a lot in common 
D) Erik Reinert and Ha-Joon Chang were right in their predictions about the Marshall Plan 
E) plans made by policy makers may yield unexpected outcomes 

4. The main concern of the author is to ----. 

A) supply a brief summary of imperial nations’ domination of others 
B) blame America’s programs for Germany’s  agricultural productivity 
C) learn from the failings and achievements of some economic policies 
D) describe ways of industrializing through agriculture in order to stop wars 
E) accuse the African leaders of failing to understand how Germany prospered 


Çözüm ve Yaklaşımlar:

1. Bu soruda Marshall Planı soruluyor. Ondan yalnızca giriş cümlesinde söz edilmişti. Şıkları oradaki bilgilere göre değerlendirelim. A’da Morgenthau Plan’nında bahsediyor. Bu plandan ilk cümlede değil ikincisinde söz edilmişti. Orada “dark twin” tanımlamasıyla Marshal Planı başarılı olurken Morgenthout’un başarısı olduğu anlatılıyor. B’de Marshall Planı için Avrupa’yı geliştirmek için hazırlanmış ayrıntılı bir plan deniyor. BU bilgi ilk cümle var. Buna bakılarak doğru cevabın B olduğunu söylemek mümkündür. Marshall Planıyatırım planı olmadığı için C, D ve E ise bu cümleelrde sırasıyla “ill-formed” ve “failed” sıfatları yardımıyla olumsuz bilgi verildiği için elenirler.  Cevap: B

2. Bu sorunun konusu ise Almanya. Morgenthaut planı iki dünya savaşını da çıkarmış olan Almanya’yı üçüncü cümlede de belirtildiği gibi sanayi ülkesi olmaktan çıkarıp tarım ülkesine döndürerek gücünü zayıflatmayı amaçlıyordu. Bu bilgiye göre sorulara bakarsak hemen A şıkkında bu amaca rastlıyoruz. Diğer cümlelerdeki bilgiler ise planda öngörülenlere uymuyor. Cevap: A

3. Ne istediği belli olmayan, parçada ima edilmiş bir şeyi soran bir soru bu. Şıkları sırayla okuyalım. İlk iki seçenekte olumsuz bilgiler olduğu için bunlar elenir. C’deki “a lot” iddialı ifadedir. Marshall Planı konusunda Erik Reinert and Ha-Joon Chang haklı çıkmadıkları için D de yanlıştır. Bunun sebebi E şıkkında da belirtildiği gibi siyasilerin evdeki hesabının çarşıya uymamasıdır. Cevap: E

4. Bu soruda yazarın ne anlatmak istediği soruluyor. Yazarın amacı olara A’da emperyalist ulusların diğerlerini sömürmesini özetlemek, B’de Almanya politikasından dolayı Amerikayı suçlamak, C’de bazı ekonomi politilkalarının başarıları vebaşarısızlıklarından der çıkarmak, D’de savaşları durdurmak için tarım yoluyla kalkınmanın yollarını tanımlamak, E‘de ise Almanyanın nasıl geliştiğini anlayamadıkları için Afrikalı liderleri suçlamak için, deniyor. Bunlardan yalnızca C’deki anlamlıdır. B’deki “blame” ile E’deki “accuse” olumsuz kavramlar olduğu için bu şıklar elenir. Cevap: C


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski