Paragraf Çalışmaları - Çözüm ve Yaklaşımlar 2

Farmers in many countries utilize antibiotics in two key ways: at full strength to treat animals that are sick and in low doses to fatten meat-producing livestock or to prevent veterinary illnesses (1). Although even the proper use of antibiotics can inadvertently lead to the spread of drug resistant bacteria, the habit of using a low dose is a formula for disaster: the treatment provides just enough antibiotic to kill some but not all bacteria (2). The germs that survive are typically those that happen to bear genetic mutations for resisting the antibiotic. They then reproduce and exchange genes with other microbial resisters (3). As bacteria are found literally everywhere, resistant strains produced in animals eventually find their way into people as well (4). You could not design a better system for guaranteeing the spread of antibiotic resistance (5). To cease the spread, Denmark enforced tighter rules on the use of antibiotics in the raising of poultry and other farm animals (6). The lesson is that improving animal husbandry – making sure that pens, stalls and cages are properly cleaned and giving animals more room or time to mature – offsets the initial negative impact of limiting antibiotic use (7). 

1. It is understood from the passage that ----. 

A) farmers mainly prefer using antibiotics as a preventive measure for diseases 
B) antibiotics are merely useful in treating the contagious diseases of farm animals 
C) continuous and heavy doses of antibiotics are crucial for poultry 
D) antibiotics are so far the only effective method to fatten up meat-producing animals 
E) poultry prices are affected by the spread of contagious diseases 

2. It is implied in the passage that ----. 

A) widespread use of antibiotics is intended to eliminate the chances of a possible pandemic 
B) using a low dose antibiotic compared to a heavy dose is highly recommended for farmers 
C) human beings should test the efficacy of using antibiotics on other animals before using them on poultry 
D) increased antibiotic resistance in human beings is due to the consumption of animal products with antibiotic content 
E) antibiotic resistance in poultry animals has led scientists to find alternative solutions to fight off these bacteria 

3. According to the passage, ----. 

A) the spread of bacterial infections in poultry may not be avoided by improving physical conditions 
B) the weight of the poultry mainly depends upon the environment they are brought up in 
C) strict regulations in Denmark are employed to minimize the effects of antibiotic use on both poultry and people 
D) the maturation period of poultry in Denmark is determined by the size of the animal 
E) the productivity of poultry can best be analyzed through the amount of the antibiotic used on the animal 

4. It is stated in the passage that antibiotics ----. 

A) are crucial as they change the genetic mutations of poultry 
B) form the basis for microbial resistance of genes in animals 
C) are effective in restricting resistant strains of bacteria in poultry 
D) are employed to prevent a possible disease spread from farm animals to human beings 
E) may produce drug resistant bacteria, irrespective of how carefully they are used 

Çözüm ve Yaklaşımlar:

1. Cevabına yine parçanın genelinden ulaşabileceğimiz bir soru var burada. A şıkkında çiftçilerin antibiyotiği hastalık önleyici önlem olarak kullandıkları söylenmiş. Buradaki “mainly “iddialı ifadedir. Ancak hayvancılıkta antibiyotik kullanımınınamaçlarının anlatıldığı ilk cümledeki “tow key ways” ifadesi bu sözcüğün iddiasını alıyor, normalleştiriyor. İlk cümlede verilen bilgilerden “or”dan sonraki bilgi bu şıkta var. O nedenle doğru seçenek budur. Yine de diğe şıklara bir göz atalım. B’deki “merely”, ve D’de bulunan eş anlamlısı “only” iddialı ifadelerdir. Parçada “heavy doses of antibiotics=yüksek doz antibiyotik kullanımı” veya “poultry prices=tavuk eti fiyatları” bilgileir parçada geçmediği için C ve E şıkları da elenir. Cevap: A

2. Yine belirsiz bir soru. Şıkları okuyoruz. İddialı ifade “should” tan dolayı C’yi ve “highly”den dolayı B’yi eleyebiliyoruz. A’da yaygın antibiyotik kullanımının amacının salgın bir hastalığın kontrolden çıkma ihtimalini ortadan kaldırmak olduğu söyleniyor. Hâlbuki parçada konu genel antibiyotik kullanımı değil, hayvancılıkta antibiyotik kullanımı. D’de insanlarda antibiyotik direncinin artması antibiyotikli et tüketiminden dolayıdır, deniyor. Çok kesin bir ifade ancak dördüncü cümlede benzer bir bilgi olduğu için şimdilik bir kenara bırakalım. E seçeneğinde bilim adamlarının dirençli bakterilerle mücadele etme konusunda alternatif yollar aradıkları söyleniyor. Böyle bir bilgi parçada yok. O zaman D şıkkı “kötünün iyisi” doğru seçenek olarak kalmaktadır. Cevap: D

3. Yine belirsiz bir soru. A şıkkı olumsuz cümle olduğu için elenir. B’deki “mainly”, ile E’deki “best” iddialı ifadelerdir. Geriye anlam testinden geçireceğimiz iki şık kalıyor; C ve D. C’de parçada 4 ve 5. cümlelerde verilen bilgi var. D’de “Danimarka’da kümes hayvanlarının büyüme süresi hayvanın büyüklüğüne göre belirlenir.”, deniyor. Parçada böyle bir bilgi yok. Cevap: C

4. Bu defa sorunun azıcık ta olsa ne istediği belli. Yalnız şıklarda iddialı ifade veya olumsuz kavram yok. Şıkları sırayla anlam testinden geçireceğiz. Antibiyotikler kümes hayvanlarında genetik değişime yol açar, diyen A şıkkı, antibiyotikler genlerin miktoplara olan direncinin temelini oluşurur, diyen B şıkkı, antibiyotikler kümes hayvancılığında dayanıklı bakteri türlerini sınırlamada etkilidir, diyen C şıkkı ve antibiyotikler olası bir hastalığın hayvanlardan insanlara geçmesini önlemek için kullanılır, diyen D şıkkı parçada bu bilgiler olmadığı için yanlıştır. E’de ise antibiyotikler ne kadar dikkatli kullanılırlarsa kullansınlar, ilaca dirençli bakteri üremesine yol açabilirler, dendiği için doğru bilgi bu olmaktadır. Bu bilgi, doğrudur, çünkü 2, 3 ve 4. Cümlelerde de aynısı söylenmektedir. Cevap: E

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski