Karşılıklı Konuşmalar 2 - LYS 5 / YÖKDİL

DO (THAT/İT)

Bir önceki cümlede gelecek zamanda veya şimdiki zamandaki fiil yerine do yardımcı fiili that / it ile yapılacak işe gönderimde bulunmak için kullanılabilir. Ancak, sadece do tek başına da kullanılabilir

Tom: Mike had an accident and he is at the hospital. Have you heard it?
Sally: No, I hope he hasn’t been seriously wounded. I will go and visit him very soon.
Tom: ………..
Sally: Sure. My first job will be doing that.

A) I wonder how he managed that
B) Please do. He will be happy to see you there
C) He is always driving carelessly
D) His parents are very worried about him now
E) I have always complained about his hasty manner

Boşluktan sonraki ifadede kullanılan “Sure” olumlu bir onayı belirtir. Ve sonraki cümlede de yapılacak olan bir eylemde bu ifadenin arkasından kullanılıyor. Bu durumda bizim de arayacağımız doğru seçenek yapılacak işe gönderimde bulunan ifadeyi içerecek. Yapma eylemi “do” sadece “B” şıkkında var.


ECHO QUESTIONS

Konuşmada geçen olumlu ifadeleri için olumlu yardımcı fiil + zamir ve olumsuz ifadeler için de olumsuz yardımcı fiil + zamir kullanarak ilgili ifade hakkında "ha öyle mi ? " anlamında aynı ifadeyi adeta tekrarlayıcı mahiyette soru sorulursa bunlara echo (= yankılanma) soruları denir.

Adam: Sam didn’t accepted the job offer.
Sally: Oh, didn’t he?
Adam: …………
Sally: Then, he will go on working in the same company.

A) Why not, he usually prefers well-paid jobs
B) Yes, he didn’t find the salary satisfiying.
C) Where he will work,then?
D) Do you know how he makes his living?
E) He always founds fault with something.

Boşluktan kullanılan “demek öyle? / ha öylemi?” ifadesine cevap olarak “evet öyle” dememiz gerekir. Bu duruma bağlıda sebebini açıklayabiliriz. Her ikisini de açıklayan ifade “B” şıkkında var.

ONE, ONES

Bir önceki cümlede veya bir cümlenin ilk bölümünde geçen tekil ad öbeği yerine belgisiz zamir olarak one, çoğul ad öbeği yerine ise ones kullanılabilir. Bazı durumlarda bu zamirler de ipucu olabilir:

Peter : What are you working on?
Gordon : The feasibility report concerning the construction of the new railway.
Peter : ..........
Gordon : No, that one will be constructed in the South of the country.

A) The ministry has Withdrawn the proposal, hasn't it?
B) Are you really satisfied with it?
C) Why is the transportation of goods so important?
D) May I take a look at the figures?
E) Do you mean the one to be financed by an international consortium?

Boşluktan sonra kullanılan “no” ifadesi arayacağımız şıkkın “yes / no” ile ilgili olması gerektiğini bize hatırlatıyor. Bunun yanı sıra “that one” işaret edilen tekil bir özneye gönderimde bulunan bir zamir olduğu ve bir önceki cümlede yine benzeri bir zamirin olması gerektiğini olumsuz ifadeden dolayı çıkarmamız gerekli. Doğru cevap “E” şıkkı.

Martin: Do you think they will tow away all the cars parked on the street?
Sam: …………
Martin: Then, I will park my car on the left.
Sam: That will be better.

A) I don’t suppose. They will probably tow away the ones parked on the right side.
B) Cars are supposed to be parked in parking lots.
C) The left side is suitable for parking our car
D) Have seen the ones who left their cars on the road?
E) The local government has decided to tow away the cars parked on the street.

Martin Sam’a fikrini soruyor, ve Sam de cevap verirken düşüncesini ifade etmesi gerekir. Bunun yanı sıra arabalara da gönderimde bulunması da gerekir. Özne ilişkisinden de yola çıkarsak, bütün bunların “A” şıkkında olduğunu görürüz.

KULLANILABİLECEK DİĞER İPUÇLARI

Yukarıda özetlenen ipuçlarına ek olarak daha önceki bölümlerde belirtilen aynı sözcüğün tekrar edilmesi, /, you, he, she, it, they gibi zamirler ve bunlara bağlı my, your, his, her gibi iyelik sıfatları, here / there gibi zarflar ve so do I / neither do I türünde konuşmalarda sık geçen ifadeler de ipucu olabilir. Bu ifadeler açıkladığımız diğer sorular içinde de yararlanabileceğimiz anahtar kelimelerdir.

Tony : Are you going on a walking holiday again this year?
Andrew : No, I’m going on a cycling holiday. You can get farther on a bike.
Tony : ………..
Andrew : No, neither have I. It doesn’t matter. We don’t have to go long distances everyday.

A) You know I’d love to join you, but I haven’t done much cycling.
B) My ideas of the perfect holiday is something much more restful.
C) Where are you thinking of going somewhere ountainous?
D) That would be too energetic for me. I’m lazy, I suppose.
E) I think it’s time I did something more adventurous like that.

Boşluktan sonraki cümleye baktığımızda “neither have I” ben de değil anlamına gelen bir olumsuz ifadeyi görüyoruz. Bu tür bir ifadenin, bir önceki olumsuz cümleye bağlı olarak olumsuz bir ifadeyi gerektirdiğini bilmemiz lazım, ve yardımcı fiil olarak ta “have” kullanımını görüyoruz. Bizim de şıklarda arayacağımız hem olumsuz hem de “have” içeren bir ifade olmalıdır. Sadece “A” şıkkında her ikisi de var.

Gillian: Was that your sister you were talking to just now?
Pam : Yes it was. She’s just here for the weekend; she lives in Liverpool now.
Gillian : …………..
Pam : She was offered rather a good job there and decided to take it.

A) I wonder what you and will be doing three years from now.
B) She’s changed a lot. In fact, I wasn’t sure it was her.
C) She used to work in a bank, didn’t she?
D) Really? Why has she moved there?
E) It must be awfully nice to have a big sister, wish had one.

Boşluktan sonraki ifade de orada iyi bir iş teklifi aldığını ve onu kabul ettiğini belirten bir ifade var. Bu durumda hem sebep belirten bir ifade hem de yer belirten bir ifade arayacağız. O da sadece “D” şıkkında var.

Peter : How are you planning to spend the summer?
Kevin : I’ve got a job at the local petrol station.
Peter : …………..
Kevin : I really don’t know. I’ll do anything so long as I can earn a little money.

A) Be sure to let me know when you start.
B) Is it open overnight?
C) I did that once and quite enjoyed it, but the hours were long.
D) What a good idea! I might do the same.
E) What will you be doing there? Working in the shop?

Boşluktan önceki cümlede Kevin yerel bir petrol istasyonunda bir iş bulduğunu söylüyor. Boşluktan sonraki cümlede de gerçekten bilmediğini ifade ediyor. Bu iki cümle arasında petrol istasyonuna gönderimde bulunacak bir ifadenin kullanılması gerekiyor. Bu durumu ifade eden cümlenin orada ne yapıyor olacaksın? çalışacakmışsın? sorusu her iki şekilde doğrudan Kevin’e gönderimde bulunduğundan “You” ile sorulan bir sorunun olması gerekir. Bütün bunları ifade eden sadece “E” şıkkıdır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski