Find the irrelevant sentence in the paragraph: Yaklaşımlar

Irrelevant Sentence Questions

(Find the irrelevant sentence in the paragraph.)
Paragraftaki Anlatımın Akışını Bozan Cümle Soruları
(Paragraftaki ilgisiz cümleyi bulunuz.)

İngilizce yeterlik sınavlarının okuduğunu anlama bölümlerinde bazen paragraftaki anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulmanız istenir. Yani, bu paragrafta cümlelerden bir tanesinin veya daha fazlasının konu dışı olması, paragrafın anlam akışını bozar. Bu tür sorularda asıl mesele, bulmamız gereken paragrafta anlatım akışını bozan cümlenin aslında genel konuyla tamamen ilgisiz olmadığı gerçeğinin farkında olmamız gerektiğidir; fakat, bu cümle(ilgisiz cümle) paragrafın konusunu aniden değiştirir ve bundan dolayı bu paragrafta anlatılan konuyu genişletmez.

Bazen ‘reference words’ veya ‘tense agreement’ dahi ilgisiz cümleyi bulmamızda bize yardımcı olur çünkü iyi oluşturulmuş bir paragrafta her cümledeki kelimeler birbiriyle ilgili ve zaman uyumu olmalıdır; yani, eğer bir cümlede önceki cümleyle hiçbir ilgisi olmayan bir sözcük veya sözcük grubu varsa, o cümlenin ‘konu dışı’ ‐ilgisiz‐ olduğu düşünülmelidir. Bununla birlikte, bir cümlede önceki cümlelerle ilgili kaynak kelimelerin olması, bu cümlenin ilgisiz olmadığını garanti etmez çünkü kaynak kelime veya kelimeler içeren cümle sadece öncekiyle ilgili olmamalı aynı zamanda ana konuyu da genişletmelidir.

Formulator: Irrelevant sentence = the sentence shifting the focus from the main topic

Doğru cevaba çabuk ulaşmanın yolları:
  • Bütün paragrafa odaklanınız ve ana temayı bulunuz.
  • Asıl konuyu genişletmeyen cümleyi bulunuz.
  • Onları düzgün bir şekilde bağlamanızı sağlamanıza yardım edecek kaynak kelimelerin altını çiziniz.
  • Önceki cümlelerle ilgili olması gereken kaynak kelimelerden faydalanın; çünkü, bir cümlede önceki cümleyle bağlantılı herhangi bir şey yoksa, o cümlenin ilgisiz cümle olduğu düşünülebilir.
  • İlgisiz cümleyi bulduktan sonra, paragrafı ilgili bölüme dikkat ederek okuyunuz ve o bölümün ilgisiz cümle olmadan akıcılık ve bütünlük açısından daha iyi durduğundan emin olunuz.

Test on Irrelevant Sentence Questions
Paragraftaki Anlatımın Akışını Bozan Cümle Sorularıyla İlgili Test

1. (I) The increasing number of cars is a serious problem. (II) This results in the fact that traffic jams have reached dangerous levels because of a great increase in the number of new cars. (II) Statistics show that the number of accidents last year increased 10% over the year before. (IV) Moreover, ownership of cars involves a lot of expense. (V) These accidents cause a lot of causalites and cost a lot of money to the economic of the countries.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

1.Açıklamalı cevap: Paragrafın bütünü genellikle hızlı bir şekilde artan arabaların sayısından ve bundan kaynaklanan sorunlardan bahsediyor. Bununla birlikte, dört numaralı “Moreover, ownership of cars involves a lot of expense.” cümlesi, bir arabaya sahip olmanın bedelinin ne kadar olduğuyla ilgilidir. Ve, “moreover” bağlacından bu düşüncenin ana fikre destek ek bilgi olarak verildiğini anlayabiliriz; fakat, ana fikir bu cümlenin desteklediği bir cümle değildir. Bunun yerine, bu cümle ana fikri araba sahibi olmanın bedelleri olan bir paragrafın bir kısmını oluşturmalıdır. Bundan dolayı, doğru cevap D seçeneğidir.

2. (I) Diamonds, which were first discovered in India (probably around 500 B.C.), are the most valuable of the precious stones. (II) For a long time India was the only source of diamonds. (II) Later, large diamond fields were discovered in Africa. (IV) Among these wealthy landscapes, Burma has many rubies and other precious stones. (V) They are the most wanted jewellery by wealthy woman.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

2.Açıklamalı cevap: Bu paragraf mücevherler ve çıkarıldıkları yerlerle ilgilidir. Bunun yanı sıra, “Among these wealthy landscapes, to some extend, does Burma have many rubies and other precious stones.” olan paragrafın son cümlesi, konuyu değiştiriyor ve paragrafın geri kalan kısmıyla alakası olmayan diğer değerli taşlardan ve bunların bulundukları yerlerden bahsetmeye başlıyor. Bu yüzden, doğru seçenek D’dir.

3. (I) Between 1540 and 1660, Europe was racked by a combination of religious wars, political rebellions, and economic crises. (II) Hence, confidence in traditional structures of social, religious, and political authority was undermined. (III) The result was fear, scepticism, and a search for new, more certain foundations on which to rebuild the social, political, and religious order of Europe. (IV) However, for artists and intellectuals, the period proved to be one of the most creative epochs in the history of Europe. (V) Like Shakespeare, Rembrandt knew that life’s journey is full of perils, but his most mature paintings suggest that these can be mastered with a courageous awareness of one’s human shortcomings.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

3.Açıklamalı cevap: Bu soruda, paragraftaki bütünlüğü kavramamıza ve bütünlüğü bozan cümleyi bulmamıza yardım edebilecek birkaç tane yararlı kaynak kelimemiz vardır. Bu kaynak kelimeler “religious wars, political rebellions, and economic crises”, “Hence”, “The result”, “However”, “the period”, “Europe” ve “paintings” şeklinde sıralanabilir. İlk cümle belirli bir dönemde şiddetli sosyal krizlerin bütün Avrupa’yı çok kötü etkilediğinden bahsetmektedir. İkinci cümle “hence” bağlacıyla başlar ve bu krizlerin olumsuz bir sonucundan bahseder. Üçüncü cümle yine başka bir olumsuz sonuçtan bahseder. Dördüncü cümle ise “however” bağlacıyla başlayarak üçüncü cümledeki iddiaya zıt bir düşünce öne sürüyor. Ve, dördüncü cümle bu zıt fikre sahip olan üçüncü cümleyi çok iyi destekliyor. Fakat, son cümle Rembrandt’ tan bahsediyor ve onun yetişkinlik dönemindeki eserlerini anlatıyor. Sonuç olarak, bu paragrafın ana konusu Avrupa’daki sosyal krizler ve bu krizlerin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardır. Yani, son cümle hiçbir şekilde paragrafa uymamaktadır. Bu yüzden doğru cevap E seçeneğidir.

4. (I) Between 1800 and the middle of the twentieth century, the worldwide population roughly tripled, rising from 1 to 3 billion. (II) Like past scientific investigations directed at humankind, genetics has raised fundamental questions about ethics and humanity. (III) Between 1960 and 2000, however, the population doubled again, to 6 billion or more. (IV) Obviously, improvements in basic standards of health have contributed to this dramatic increase. (V) Yet such growth has strained the capacity of social services, public-health facilities, and urban infrastructures.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

4.Açıklamalı cevap: İyi ve kötü yanlarıyla değişik zaman periyotlarında gerçekleşen dünya çapındaki hızlı nüfus artışı, bu paragraftaki genel düşüncedir. İkincisi hariç bütün cümleler onları birbirine bağlayan “roughly tripled”, “doubled again”, “Obviously”, “Yet” gibi kaynak kelimelerle bütünlük içerisindedir. İlki, dünya çapındaki nüfus artışının yaklaşık olarak üçe katlandığını iddia ediyor; üçüncü cümle, bu artışın tekrar ikiye katlandığını; dördüncü cümle sağlıktaki iyileşmenin bu artışa katkı sağladığından bahsediyor; son cümle ise bu ani artışların sebep olduğu olumsuz bir sonuçtan bahsediyor. Sonuç olarak, bütün paragraf dünya çapında nüfustaki ani artıştan bahsederken, paragrafın ikinci cümlesi olan “Like past scientific investigations directed at humankind, genetics has raised fundamental questions about ethics and humanity.” cümlesi ise, bilimsel araştırmalardan ve genetiklerden bahsediyor. Bu yüzden, doğru cevap B seçeneğidir.

5. (I) Any given place may have several different ecosystems that vary in size and complexity. (II) Humans benefit from these smoothlyfunctioning ecosystems in many ways. (III) A tropical island, for example, may have a rain forest ecosystem that covers hundreds of square miles, a swamp ecosystem along the coast, and an underwater coral reef ecosystem. (IV) No matter how the size or complexity of an ecosystem is characterized, all ecosystems exhibit a constant exchange of matter and energy between the living and non-living elements. (V) This constant exchange between these elements makes ecosystems highly interconnected.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

5.Açıklamalı cevap: Parçanın tamamında, ekosistemin yapısından bahsediliyor. İlk cümlede, farklı ekosistemlerle ilgili bir iddia öne sürülüyor; Üçüncü cümlede, ilk cümlede bahsedilen iddiayla ilgili bir örnek veriliyor; Dördüncü cümlede, ekosistemlerin yapısıyla ilgili başka bir gerçekten bahsediliyor; Son cümlede, ekosistemlerin sürekli değişikliliğin ortaya çıkardığı bir sonuçtan bahsediyor. Bununla birlikte, “Humans benefit from these smoothly-functioning ecosystems in many ways.” olan ikinci cümle kolayca işlevini yerine getiren bu ekosistemlerden faydalanmanın bazı yolları olabileceğini iddia ediyor. Bundan dolayı, bunu takip eden sonraki cümleler insanların bu değişikliklerden faydalanabilmenin bazı yollarından bahsetmelidir. Fakat, paragrafın bütününde bu yöntemlerle ilgili hiçbir bilgi yoktur. Bu sebeptendir ki, ikinci cümle parçanın asıl konusunun kapsamı dışında kalmaktadır. Doğru seçenek bu yüzden B’dir

6. (I) Although child labour is as old as the history of humanity, it has gained speed with industrial revolution. (II) Nowadays the situation is worse than ever before. (III) Statistics show that eight per cent of the world’s working power comes from children and one out of five children between the ages of 10‐14 must work. (IV) These numbers alone are enough to show the dimension of the problem. (V) While we see children labour in developed countries, the situation is even worse in developing countries.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Açıklamalı cevap: Aşağıdaki dört cümlelik parçada, cümlelerden biri özellikle kullanılmamalıdır ve paragrafın bütünlüğünü bozuyor. Birinci cümleden üçüncü cümleye kadar kötü bir durumdan, çocuk işçilerden, genellikle bahsediliyor, ve dördüncü cümle paragrafı en iyi sonuçlandırıyor. Fakat, beşinci cümle olan “While we see children labour in developed countries, the situation is even worse in developing countries.” cümlesi, sadece ikinci cümleyi tekrar ifade ediyor, “Nowadays the situation is worse than ever before.” Bu iki cümle aynıdır. Bir paragrafta bütün paragrafı özetlemekten çok aynı düşünceyi anlatan iki cümle olamayacağından, beşinci cümle gereksizdir. Bu yüzden,doğru cevap E seçeneğidir.

7. (I) I’d much rather stay at home and watch ball games on television than go to the ballpark. (II) First of all, it’s cheaper to watch the game at home. (III) Another reason I like watching a ballgame at home is that I can watch from my comfortable sofa. (IV) I didn’t have to spend twenty dollars for a ticket and another ten dollars for a parking space thanks to my friend’s help to watch the game yesterday. (V) Furthermore, watching a ballgame on television is a lot more informative because not only do I clearly see the plays that I might miss from my twenty dollar seat, but I see some of them two and three times from instant replay.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Açıklamalı cevap: Aşağıdaki dört cümlelik parçada, cümlelerden biri gereksiz yere kullanıldığından paragrafın bütünlüğünü bozmaktadır. Paragrafın genelinde yazar, top oyunlarını neden beyzbol sahası yerine evde izlemeyi tercih ettiğinden bahsediyor. Bu sebepler I., II., III. ve V.cümlelerde vardır. Bununla birlikte, IV.cümle olan “I didn’t have to spend twenty dollars for a ticket and another ten dollars for a parking space thanks to my friend’s help to watch the game yesterday.” cümlesi, I.cümle olan “I’d much rather stay at home and watch ball games on television than go to the ballpark.” cümlesine sebep teşkil etmeyen, dün gerçekleşmiş belli bir olaydan bahsediyor. Bu yüzden, doğru cevap D seçeneğidir.

8. (I) The eyeball is divided into two segments, each filled with fluid. (II) The front segment extends from the cornea to the lens. (III) The back segment extends from the back edges of the lens to the retina. (IV) They both are filled with the fluids that helped the eyeball maintain its shape. (V) In fact, tears are rich in antibodies that help prevent infection.

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Açıklamalı cevap: Aşağıdaki dört cümlelik parçada, cümlelerden birinin paragrafın bütünlüğünü bozduğundan dolayı kullanılması şart değildir. Bütünlüğü bozan ilgisiz cümle E seçeneğindedir; çünkü, “In fact, tears are rich in antibodies that help prevent infection.” cümlesi, gözyaşlarından ve bu gözyaşlarının insanlara enfekte olmamaları için ne şekilde yardım ettiğinden bahsediyor. Bununla birlikte, parça göz küresinden ve göz küresinin iki bölümünden bahsediyor. Bu yüzden, doğru cevap E seçeneğidir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski