Some, Any, Many, Much, A lot of, A few, A little

Basic Quantifiers: Some, Any, Many, Much, A lot of, A few, A little

Miktar belirleyici sıfatlar çok önemli kelimelerdir çünkü bir şeyin miktarını ifade etmemize yardımcı olurlar. İngilizcede sayılan ve sayılamayan isimlerle kullanımları vardır ve kullanımları biraz zor olabilir. Bu konuda temel olanlarını ve en çok kullanılanları ele aldık.

Some

Sayılamaz veya sayılabilir çoğul isimlerle birlikte genellikle olumlu cümlelerde kullanılır. Sayılamaz isimlerle kullanıldığında " biraz ", sayılabilir çoğul isimlerle kullanıldığında " birkaç " anlamına gelir.
 • My sister has got some money. / Kız kardeşimin biraz parası var.
 • There are some apples in the basket. / Sepette birkaç elma var.
 • There is some milk in the fridge. / Buzdolabında biraz süt var.
 • I have got some colored pencils. / Benim birkaç renkli kalemim var.
Aynı şekilde karşımızdaki kişiye ikramda bulunurken, ondan bir şey rica ederken soru cümlelerinde '' some '' , " biraz " veya " birkaç " anlamında kullanılabilir.
 • Would you like to drink some tea? / Biraz çay içmek ister misin?
 • Can I have some butter? / Biraz tereyağı alabilir miyim?
 • Can you give some apples ? / Bana birkaç elma verebilir misin?
Any
Soru cümlelerinde bir şeyin varlığını ya da yokluğunu sormak için " hiç " anlamında kullanılır. Sayılamaz veva sayılabilir çoğul isimlerle beraber kullanılması gerekir.
 • Is there any bread at home? / Evde hiç ekmek var mı?
 • Have you got any sisters? / Hiç kız kardeşin var mı?
 • Are there any students in the class? / Sınıfta hiç öğrenci var mı?
Olumsuz cümlelerde yine " hiç " anlamında bir şeyin olmadığını bulunmadığını söylerken de " any " kullanılır. Sayılabilir tekil - çoğul isimler ve sayılamaz isimlerle kullanılır.
 • There isn't any tea in the cup. / Fincanda hiç çay yok.
 • She hasn't got any bad friends. / Onun hiç kötü arkadaşı yok.
 • There aren't any factories in this town. / Bu kasabada hiç fabrika yok.
Much
Sayılamaz isimlerle beraber soru ve olumsuz cümlelerde " çok, fazla " anlamlarında kullanılır. Sayılamaz isimlerle kullanıldığı için çok anlamına gelse de " tekil " bir isim gibi işlem görür.
 • Has your father got much money? / Babanın çok parası var mı?
 • There isn't much water in the bottle. / Şişede çok su yok.
'' Much '' '' how '' soru edatını başa getirerek " How much " şeklinde de soru cümlelerinde kullanılır. Sayılamaz isimlerle beraber miktar sormak için kullanılır.
 • How much snow is there outside? / Dışarıda ne kadar kar var?
 • How much milk is there in the glass? / Bardakta ne kadar süt var?
Not: Bu tür sorulara cevap verirken kalan miktara göre " some, a little, a lot of " gibi miktar belirteçleri kullanılabilir.
 • How much money have you got? / Ne kadar paran var?
 • I have got some money. / Biraz param var.
Bir şeyin fiyatını da " How much " ifadesini kullanarak sorarız.
 • How much is this car? / Bu araba ne kadar?
 • How much are these chairs? / Bu sandalyeler ne kadar?
Many
Sayılabilir isimlerle beraber soru ve olumsuz cümlelerde " çok, fazla " anlamında kullanılır. Ancak Amerikan İngilizce' sinde olumlu cümlelerde de karşınıza çıkabilir.
 • Are there many people in the cinema? / Sinemada çok insan var mı?
 • You haven't got many story books. / Sen fazla hikaye kitabına sahip değilsin.
'' Many '' , aynı " much " gibi '' how '' soru edatıyla beraber " How many " şeklinde soru cümlelerinde de kullanılabilir. Sayılabilir isimlerle beraber miktar sormak için kullanılır.

 • How many days are there in a week? / Bir haftada kaç gün var?
 • How many boys are there in this class? / Bu sınıfta kaç erkek var?
 • How many apples are there in the basket? / Sepette ne kadar elma var?
Not:  Bu tür sorulara kesin olarak sayıyı biliyorsak iki tane, beş tane gibi cevap verebiliriz ancak net olarak sayıyı bilmiyorsak " some, a few, a lot of " gibi miktar belirteçlerini kullanabiliriz.
 • Have many friedns have you got in the school? / Okulda ne kadar arkadaşın var?
 • I have got thirty friends in the school. / Okulda otuz arkadaşım var.
 • I have got a lot of friends in the school./ Okulda birçok arkadaşım var.
A lot of / Lots of
Hem sayılabilir hem de sayılamaz isimlerle beraber olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde " çok, bir çok, çok fazla " anlamında kullanılır. '' A lot of '' ile '' Lots of '' arasında yazılışları dışında bir fark yoktur.
 • There is a lot of olive oil. / Çok miktarda zeytin yağı var.
 • There aren't lots of lazy students in this course. / Bu kursta çok fazla tembel öğrenci yok.
 • Have you got a lot of adventure books? / Senin çok fazla macera kitabın var mı?
A little
Sayılamayan isimlerle beraber " biraz " anlamında kullanılır. Olumlu anlamda kullanılır ve bulunduğu cümlelerde iyimser bir anlam vardır. Az ama yeterli anlamını taşır.
 • I have got a little money. / Biraz param var. ( Az ama bana yeterli miktarda )
 • She has got a little milk. She can make a cake. / O biraz süte sahip. Kek yapabilir. ( Az ama kek yapmasına yeter miktarda)
Bazı niteleme ifadeleri getirerek azlığın derecesi pekiştirilebilir. Bu ifadelerin hepsi olumsuz anlam belirtir.
 • so little = oldukça az
 • very little = çokz az
 • only a little = sadece biraz
 • too little = oldukça az
 • I have got too little money. / Oldukça az param var. ( yeterli değil )
'' A little '' ifadesi " a " takısı düşürülerek " littleşeklinde de kullanılabilir. Kullanımsal olarak olumsuz anlam taşır ve miktarın yeterli olmadığını, yetmeyeceğini belirtir.
 • She has got little money. She can't afford to buy this car. / Onun çok az parası var. ( Onun yeterli parası yok. ) Bu arabayı almaya gücü yetmez.
 • There is little oil. I can't make an omelette. / Çok az yağ var. Omlet yapamam.
Not: Şuna dikkat etmek gerekir ki " little " anlamca olumsuz olduğu için cümlenin " not " kullanarak olumsuz yapılmasına gerek yoktur.

A few
Sayılabilen çoğul isimlerle beraber " birkaç " anlamında kullanılır. Cümlede kullanıldığında olumlu yani iyimser anlam taşır. " A little " gibi az ama yeterli anlamı taşır.
 • There are a few students in the school. / Okulda birkaç öğrenci var.
 • There are a few egss in the fridge. I can make a cake. / Dolapta birkaç yumurta var. Kek yapabilirim.
Bazı niteleme ifadeleri getirerek azlığın derecesi pekiştirilebilir. Bu ifadelerin hepsi olumsuz anlam belirtir.
 • quite a few = oldukça (çokluk ifade eder)
 • rather a few = oldukça (çokluk ifade eder)
 • so few = oldukça az sayıda
 • very few = çok az sayıda
 • only a few = sadece bir kaç tane, çok değil
 • too few = oldukça az
'' A few '' ifadesi " a " takısı düşürülerek " fewşeklinde de kullanılabilir. Kullanımsal olarak olumsuz anlam taşır ve miktarın yeterince olmadığını, yetmeyeceğini belirtir.
 • There are few chairs to sit. / Oturmak için az sayıda sandalye var. ( Herkese yetmeyeceği anlamındadır.)
 • There are few egss in the fridge. I can't make a cake./ Dolapta az yumurta var. Kek yapamam. ( Yetmez anlamında)
No
'' No '' , belirteçi " yok " anlamındadır ve cümle içerinde " not any " yerine kullanılır. Cümlede yapı değişmesi dışında anlamsal bir değişiklik bulunmaz. Sayılabilir çoğul isimler ve sayılamayan isimlerle kullanılır.
 • There isn't any toothpaste. / Hiç diş macunu yok.
 • There is no toothpaste. / Hiç diş macunu yok.
 • They haven't got any cars. / Onların hiç arabası yok.
 • They have got no cars. / Onların hiç arabası yok.
Not: Dikkat edilmesi gereken nokta " no " ifadesinin kullanıldığı cümleler yapıca olumlu gibi görünsede

" No = yok " anlamı taşıdığı için cümle de olumsuz anlamda olur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski