Should / Should't (Ought to)

Should / Should't (Ought to)

'Should' ve 'Shouldn't' genelikle bir kişiye,  kişisel tavsiyelerde bulunduğunda kullanılan bir kiptir. 'Yaparsan iyi olur' gibi bir anlam içerir. Aşağıda kullanım biçimleri anlatılmıştır.

1. TAVSİYE

Farazi bir çekimsiz fiil olan should tavsiyeye değerlilik ifade eder. Türkçe’ye -meli, -mesi gerek biçiminde çevrilmesine rağmen zorunluluk göstermez.
 • You should study harder. (Daha çok çalışmalısın.)
 • You shouldn’t spend so much moncy. (Bu kadar para harcamamalısın.)
Should çekimsiz fiili geçmiş zamanda da kullanılır ve biçim olarak değişmez. Ama bu durumda bir yan cümlecik içindedir.
 • I told him he should study harder. (Ona daha çok çalışmasını söyledim.)
 • He said I should stay with him. (Onunla kalmam gerektiğini söyledi.)
2. BEKLENTİ

'Should' çekimsiz fiili bilinmeyen veya gelecekte olacak bir şey hakkındaki bekleyişi ifade eder. Must halen ya da bu ana dek olan bir şey için tahmin yürütür, ama should geleceğe dönüktür.
 • You must be hungry. (Aç olmalısın: şu andaki durum)
 • This book should be interesting. (Bu kitap ilginç olmalı: daha okunmamış, gelecekte)
Bazan da should gerçek olmadığı sonradan anlaşılan bir durumu gösterir.
 • This problem should be easy. (Bu problemin kolay olması gerekirdi. Neden değil?)
Olumsuz cümlede should her iki anlamı için de kaynaştırılabilir.
 • You shouldn’t sleep so late. (Bu kadar geç saate dek uyumamalısın.)
 • Their bus shouldn't arrivc in Ankara yet. (Otobüsleri henüz Ankara'ya varmamış olmalı.)
Soru cümlelerinde should bekleyiş değil, yalnızca tavsiyeye değerlik ifade eder.
 • Should we eat now? (Artık yesek mi?)
 • Should they take a taxi? (Taksiye binsinler mi dersin?)
Shall I... diye başlayan bir kimse diğer kişinin vereceği cevabı yapmaya hazırdır.
 • Shall I buy you a drink? 
 • Sana içecek bir şey ikram edeyim mi?  (Kişi içecek satın alamaya hazır)
Should I... diye sorulduğunda, diğer kişinin tavsiyesi isteniyordur, buna uyulur veya uyulmayacaktır.
 • Should I buy this house? 
 • Bu evi satın alayım mı?  (Kişi karşısındakinden tavsiye istiyor)
Koşul cümlelerinde should, if yerine kullanılabilir. Bu yapıda zayıf bir olasılık söz konusudur.
 • If anything happened, who would help you?
 • Should anthing happen, who would help you?
 • (Eğer bir şey olsaydı, sana kim yardım ederdi?)
 • Should you go there now, you wouldn't see anthing. 
 • (Oraya şimdi gidecek olsaydın, hiçbir şey göremezdin.)
Should yerine 'ought to' da kullanılabilir. Her ikisinin anlamı aynıdır diyebiliriz.
 • You ought to study harder. (Daha çok çalışmalısın.)
 • You oughtn’t to spend so much moncy. (Bu kadar para harcamamalısın.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski