Phrasal Verbs

Phrasal verbs çoğunlukla bir edat ve birden daha fazla sözcük veya sözcük grubunun bir araya gelmesinden oluşan eylemlerdir. Phrasal verbs' ler çoğu kez dilin güncel kullanımlarından ortaya çıkar ve sık kullanıldığı için zamanla dilin ana yapısını oluşturur.

Bu filler “İki sözcüklü fiil”,  “deyimsel fiil”, veya "takım fiil" diye ifade edilirler. Bu filler bir zarf (adverbial particle) ya da bir edatla (preposition) birlikte kullanılırlar. Fiil, yalın hâldeki anlamını, bu sözcükleri alarak kaybeder, yani asıl anlamından farklı bir anlam kazanır: Geçişli veya geçişsiz olabilirler

'Get = almak' fiilin ele alalım:
 • Get off = (araçtan) inmek
 • Get across= anlaşılmak.
 • Get along - Get on with= birisiyle iyi geçinmek.
 • Get out of= birşeyden kaçınmak
 • Get at= varmak, ulaşmak

Arkasına eklediğimiz edatların her biri 'get' fiiline farklı anlamlar kazandırdı.

GEÇİŞSİZ FİLLER

Bu tür phrasal verb’ler, “neyi, neye?” sorularına cevap vermeyenlerdir:

 • He takes after his father. (Babasına benziyor.)
 • The children were sitting around, doing nothing (Çocuklar hiçbir şey yapmıyorlar, öylece oturuyorlardı.)
 • The witness finally broke down on the stand.(Tanık sonunda durumu değiştirdi)

GEÇİŞLİ FİİLLER

Bu tür phrasal verb’lerde nesne, eğer açık açık yazılmışsa, sona gelebildiği gibi araya da yazılabilir. Bu durumda anlam değişikliği olmaz:

 • Our boss called the meeting off. (Patronumuz toplantıyı erteledi)
 • Our boss called off the meeting. (Patronumuz toplantıyı erteledi)
 • She looked her old boyfriend up. (Eski erkek arkadaşını aradı.)
 • She looked up her old boyfriend. (Eski erkek arkadaşını aradı.)

Nesne durumunda zamir olarak kullanıldığında nesne zamiri edattan sonra gelmez. Fill ve edatın arasında kullanılır.

 • He has given my money back.
 • He has given back my money .
 • He gave back it
       >> He gave it back

 • My sister knocked the glass over.
 • My sister knocked over the glass.
 • My sister knocked over it
   >>My sister  knocked it over

Phrasal verbs'ler ile ilgili yaşanan problem, öncelikle anlamlarındaki belirsizliktir ve çoğunlukla Phrasal Verb'ler birkaç farklı anlamı ifade ederler. Cümle içerisinde anlamlarını daha iyi anlarız.

Get away
1. Birinden veya bir şeyden uzaklaşmak
 • Get away from me!
 • Get away from that cake!
 • It was so busy that Francisca couldn't get away from the phone all day.
2. Birinden kaçmak
 • They tried to get away from the police but they weren't quick enough.
3. Tatil yapmak
 • We hope to get away for a couple of weeks around Christmas.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski