May / Might / Could (Olasılık, İhtimal)

Modals of Probability

May
Bütün şahıslar için “may” kullanılır. Soru yaparken “may” özneden önce gelir. Olumsuz yaparken not eklenir. Kısaltılmış hali mayn’t tır. Geçmiş zaman hali may have dir. Daima fiillerin 1. halleri ile kullanılır.

Might
Bütün şahıslar için “might” kullanılır. Soru yaparken “might” özneden önce gelir. Olumsuz yaparken not eklenir. Kısaltılmış hali mightn’t tır. Geçmiş zaman hali mighty have dir. Daima fiillerin 1. halleri ile kullanılır. Kısaltılmış şekiller olan mayn’t ve mightn’t daha çok geçmiş zamanda kullanılır.

Could
Bu konuda could şimdiki zaman ve gelecek zaman için kullanılır. ( Could bu konuda “can” in ikinci hali değildir. Karıştırmamak lazım.) Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki kullanımı yetenek konusunuda izah edildiği gibidir. Geçmiş zaman hali could have dir.

May / Might / Could have + v3
May have done “may” ın, might have done “might” ın, could have done “could” un geçmiş zaman halidir. Soru yaparken may, might ve could özneden önce have ise özne ile fiil arasında kullanılır.
Olumsuz halleri may, might ve could üzerinde olur. 

KULLANILDIKLARI YERLER:

Şimdiki zaman ve gelecek zamana ait ihtimallerden bahsedeceğimiz zaman may, might ve could kullanırız. Bu durum olumlu cümleler için geçerlidir.
 • They may / might / could be in the museum now. (Şimdi müzede olabilirler.) (Belki şimdi müzededirler.)
 • They may / might / could be watching television at the moment. (Şu anda televizyon seyrediyor olabilirler.)
 • They may / might / could spend the weekend here. (Hafta sonunu burada geçirebilirler.) (Belki de hafta sonunu burada geçirecekler.)
Normalde üçü de birbirinin yerine kullanılabilirler. Fakat ihtimal oranı could‘da en çok, may‘de biraz daha az ve might‘da en azdır. Olumsuz cümlelerde durum değişir; may not ve might not ihtimaller için kullanılır. Fakat could not ihtimal dahilinde olmayan durumların izah edilmesinde kullanılır.
 • My mother may / might not be happy.  (Annem mutlu olmayabilir.) (Belki mutlu değildir.)
 • My mother could not be happy. (Annem mutlu olamaz.)
Bu cümlede cümleyi söyleyenin annesinin mutlu olması mümkün değildir. Çünkü mutlu olacak durumda olmadığını bilmektedir.
 • She may / might not be listening to the radio. (Radyo dinlemiyor olabilirler.)  (Belki de radyo dinlemiyordur.)
 • She couldn’t be listening to the radio. (Radyo dinliyor olamaz.)
Bu cümlede cümleyi söyleyenin kesin bildiği bir durum vardır. Mesela özne sağır olabilir.

İhtimalle ilgili soru cümlelerinde, soru cümlesine may ile başlanmaz, might veya could ile başlanır.
 • Might / Could the teacher be angry? (Öğretmen kızgın olabilir mi?)
 • Might / Could the boys be swimming in the river? (Çocuklar ırmakta yüzüyor olabilirler mi?)
Burada may kesinlikle kullanılmaz. May cümle başında olursa izin isteme olur.

Fakat cümleye başlamamak kaydıyla may, might ve could gibi soru cümlelerinde kullanılabilir.
 • Who may / might / could be the president next year? (Ne yapmamı isteyebilirler?)
Geçmiş zamana ait olan ihtimaller may/might/could have donekullanılarak ifade edilirler.
 • You may / mihgt / could have lost your keys. (Anahtarını kaybetmiş olabilirsin.)
 • They may / might / could  have gone to bed. (Yatmış olabilirler.)
Belirsizlik durumunun ortadan kalktığı, yani olabilirlik söz konusu olmuş, gerçekleşmemiş durumları ifade etmede ve denenmemiş durumlardaki ihtimalleri açıklamada might have done ve could have done kullanılır. Böyle durumlarda may have done kullanılmaz.
 • I found this button among the baby’s toys. Thank God we were lucky. He might / could have swallowed it. (Bu düğmeyi bebeğin oyuncakları arasında buldum. Allah’a şükür şansımız varmış. Yutabilirdi onu.)
Bu iki cümlede görüldüğü gibi bebeğin düğmeyi yutması ihtimal dahilinde idi. Fakat artık ihtimal durumu ortadan kalkmıştır ve çocuğun düğmeyi yutup yutmadığı belirsizliği yutmadığı kesinliğine dönüşmüştür. Bu cümlede may have done kullanılamaz. May have done kullanıldığı zaman mana değişir.
 • The baby may have swallowed the button. (Bebek düğmeyi yutmuş olabilir.)
Bu cümlede kesin bir durum söz konusu değildir. Bebek düğmeyi yutmuş da olabilir yutmamış da.
 • Why didn’t you have Mehmet in the match? He might have scored a goal.
 • Why didn’t you have Mehmet in the match? He could have scored a goal.
 • (Mehmet’i niçin maça almadın? O gol atabilirdi.)
Bu iki cümlede de Mehmet maçta denenmemiştir. Burada cümleyi söyleyenin kanaati eğer Mehmet maça alınsaydı gol atabilirdi doğrultusundadır.
 • Mehmet may have scored a goal. (Mehmet gol atmış olabilir.)
Bu cümlede Mehmet’in oynayıp oynamadığı ve gol atıp atmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Cümleyi söyleyen tahmini konuşmaktadır.

Geçmiş zamana ait olumsuz ihtimaller may not have done veya might not have done kullanılarak ifade edilir. Bu tip haller could not have donekullanılarak ifade edilemezler. Could not have done daha farklı bir mana verir.
 • Hasan may not have broken the window. (Hasan pencereyi kırmış olabilir.)
 • Hasan might not have broken the window. (Belki Hasan kırmamıştır.)
 • Hasan could not have broken the window. (Hasan pencereyi kırmış olamaz.)
Bu cümleyi söyleyen Hasan’an pencereyi kırmadınğından hemen hemen emindir. Çünkü Hasan’ın olay anında başka bir yerde olduğunu bilmektedir.

Yine geçmiş zamana ait ihtimalleri soru halinde soracağımız zaman, soru cümlesine may ile başlayamayız. Might ya da could ile başlayabiliriz.
 • Might / Could Hasan have broken the window? 
 • (Hasan pencereyi kırmış olabilir mi?)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski