Telling the time. (Saatı Söylemek)

Asking the time (Saatı Sormak)

Saatı sormanıza yarayan bazı basit ve temel kalıplar vardır. Aşağıda bu kalıplar verilmiştir.
  • What's the time?
  • What time is it?
  • Have you got the right time?
  • What time do you make it?
Telling the time (Saati söylemek)

Saatin kaç olduğunu söylemek için, biz "The time is..." kalıbını, veya, daha genel olarak "It's...". kalıbını kullanılır ve arkasından da zamanı ifade ederiz.

Aşağıda yaygın bir soru cevap verilmiştir.
Soru: What's the time, please?
Cevap: It's three o'clock.


Aşağıdaki tablo sizlere biri size saati sorarken farklı şekillerde nasıl cevap verebileceğinizi göstermektedir.
Saat
Daha resmi bir ifade
Resmi olayan kullanış
It's...
It's...
3.00
three o'clock
three
3.02
just gone three o'clock
three oh two
3.03
three minutes past three
three oh three
3.05
five past three
three oh five
3.09
nine minutes past three
three oh nine
3.10
ten past three
three ten
3.15
a quarter past three
three fifteen
3.20
twenty past three
three twenty
3.21
twenty-one minutes past three
three twenty-one
3.25
twenty-five past three
three twenty-five
3.30
half past three
three thirty
3.35
twenty-five to four
three thirty-five
3.40
twenty to four
three forty
3.45
a quarter to four
three forty-five
3.50
ten to four
three fifty
3.55
five to four
three fifty-five
3.57
three minutes to four
three fifty-seven
3.58
nearly four o'clock
three fifty-eight
4.00
four o'clock
four

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski