Noun Clause: Whether and If with Noun Clause

Noun Clauses Beginning with “Whether”
(“Whether” ile başlayan isim cümleleri)

Yardımcı fiille başlayan soruları, “İsim Cümleciği” (Noun Clause) haline dönüştürmek için isim cümleciğinin başına “whether” getirilerek soru cümlesi düz cümle haline getirilir. “Or not” ifadesi, ya “whether” dan hemen sonra (whether or not) ya da isim cümleciğinin sonunda kullanılabilir (whether + isim cümleciği + or not). Eğer isim cümleciği cümlede özne durumunda ise, sadece “whether” kullanılır.

Question: Is he leaving for Germany tomorrow? It isn't known.
 • Noun clause: Whether he is leaving for Germany tomorrow isn't known.
 • Whether or not he is leaving for Germany tomorrow isn't known.
 • Whether he is leaving for Germany tomorrow or not isn't known.
 • (Almanya’ya gitmek için yarın ayrılıp ayrılmayacağı bilinmiyor.)
Question: Will she come next week? That is not certain.
 • Noun clause: Whether she will come next week is not certain.
 • Whether or not she will come next week is not certain.
 • Whether she will come next week or not is not certain.
 • (Onun gelecek hafta gelip gelmeyeceği kesin değil.)
Question: Have they reached an agreement on the date of wedding? It isn’t let us know.
 • Noun clause: Whether they have reached an agreement on the date of wedding isn’t let us
 • know.
 • Whether or not they have reached an agreement on the date of wedding isn’t let us know.
 • Whether they have reached an agreement on the date of wedding or not isn’t let us know. (Düğün günü için bir karara varıp varmadıkları konusu bize bildirilmedi.)
Question: Did he accept the company’s offer? It is up to him.
 • Noun clause: Whether he accepted the company’s offer is up to him.
 • Whether or not he accepted the company’s offer is up to him.
 • Whether he accepted the company’s offer or not is up to him.
 • (Şirketin teklifini kabul edip etmemesi ona kalmış.)
Yukarıdaki cümleleri günlük dil içinde nesne durumundaki isim cümleciği, boş özne “it” kullanarak cümlenin öznesi konumuna da getirilip aşağıdaki gibi kullanılabilir.
 • It is not certain whether she will come next week.
 • It isn't known whether he is leaving for Germany tomorrow.
 • It isn’t allowed to us know whether they have reached an agreement on the date of wedding.
 • It is up to him whether he accepted the company’s offer.

Noun Clauses with “Whether or If”
(“Whether veya If” ile olan isim cümleleri)

Yardımcı bir fiil ile başlayan soruları bir cümlenin nesnesi olarak ifade ettiğimizde, “WHETHER yada IF” kullanılabilir. Bu durumda soru cümlesi düz bir cümleye dönüştürülür. “WHETHER yada IF” cümleye bağlanarak cümlenin nesnesi olarak yüklemden sonra kullanılır. “Or not” ifadesi, ya “whether ” dan hemen sonra (whether or not) ya da isim cümleciğinin sonunda kullanılabilir (whether + isim cümleciği + or not). “If” ten hemen sonra “or not” kullanılmaz. “If” kullanıldığında “or not” ifadesi cümleciğin sonunda yer alabilir. Ancak, “WHETHER yada IF” le birlikte, her iki durumda da “or not” ifadesinin kullanılmaması cümlede anlamı değiştirmez. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

Question : Does she stil work at the university of Technology?I want to know that
 • Noun clause: I want to know whether / if she stil works at the university of Technology.
 • I want know whether or notshe stil works at the university of Technology.
 • I want know whether she stil works at the university of Technology (or not).
 • I want to know if she stil works at the university of Technology (or not).
 • (Onun teknoloji üniversitende hala çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyorum.)
Question : Have you managed to persuade him to accept our offer? I wonder it.
 • Noun clause: I wonder whether / if you have managed to persuade him to accept our offer.
 • I wonder whether or not you have managed to persuade him to accept our offer.
 • I wonder whether you have managed to persuade him to accept our offer (or not).
 • I wonder if you have managed to persuade him to accept our offer (or not).
 • (Onun bizim teklifimizi kabul etmesi konusunda ikna etmeyi başarıp başaramadığını merak ediyorum.)
Question : Did they deliver the furniture you bought yesterday? I want to be sure for that.
 • Noun clause: I want to be sure whether / if they delivered the furniture you bought yesterday.
 • I want to be sure whether or not they delivered the furniture you bought yesterday.
 • I want to be sure whether they delivered the furniture you bought yesterday (or not).
 • I want to be sure if they delivered the furniture you bought yesterday (or not).
İsim Cümleciği am, is are dan sonra tamamlayıcı (complement) olarak kullanıldığında “If” kullanılmaz, sadece “whether” kullanılır.
 • What I want to know is whether they will support us financially or not.
 • The subject of the meeting is whether she is suitable for the job or not.
Eğer, “that clause” edatlardan (prepositions) sonra kullanılacaksa (talk about, pay attention to, responsible for, interested in, etc), bu durumda “if” değil sadece “whether” kullanılmalıdır.
 • He is worried about whether he will be successful in the university exam.
 • No one worked out whether he was telling lie or truth.

NOTE :“Whether or not” kalıbının koşul cümlesinde de kullanıldığını unutmayalım ve noun clause'da kullanımı arasındaki farklılıklara ve Türkçe'ye çevirisine dikkat ediniz:

1. “Whether or not”, koşul cümlesinde yan cümleyi, noun clause'da ise cümlenin öznesini ya da nesnesini oluşturur.
I will join the school party whether they invite with me or not.(Conditional)
(Beni davet etseler de etmeseler de , okulun partisine katılacağım.)

“Whether or not” ile başlayan koşul belirten cümlede yan cümle ve ana cümlede zaman açısından yapı uyumu vardır. Ana cümlede “modal” (kip), yan cümlecikte de “present” yapı kullanımı gibi...

2. “Whether or not” koşul cümlesinde kullanıldığı zaman bazı tense kısıtlamaları vardır: ana cümlede future tense kullanılmaması gibi… “Whether or not” noun clause'da kullanıldığı zaman tense kısıtlaması yoktur.

I haven’t decided yet whether I will join to the school party or not.( Noun Clause)
(Okul partisine katılıp katılmayacağım konusunda henüz karar vermedim.) "whether" in bağlı bulunduğu cümlede noun clause yapısı olduğu için future tense kullanabiliriz.)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski