Noun Clause: WH- Qusetions in Noun Clause

WH- Qustions in Noun Clause
WH- Soru Cümlelerinin İsim Cümlelerinde Kullanımı

As object (Nesne olarak)

Soru kelimesi ile başlayan soruları bir cümlenin nesnesi olarak ifade ettiğimizde, soru cümlesi düz bir cümleye dönüştürülür. Kullanılan soru cümlesi ile birlikte cümleye bağlanarak cümlenin nesnesi olarak yüklemden sonra kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

Question : When is the post likely to arrive? Does anybody have any idea about it?
 • Noun clause : Does anybody have any idea when the post is likely to arrive?
 • (Postanın ne zaman varacağı konusunda kimsenin bir fikri var mı?)
Question : Where were they for the last three days. They still haven't told anyone about it.
 • Noun clause : They still haven't told anyone where they were for the last three days.
 • (Son üç gündür nerede olduklarını henüz hiç kimseye söylemediler.)
Question : Who have they arrested the suspect for. The police won't say that.
 • Noun clause : The police won't say who they've arrested the suspect for.
 • (Polis şüpheli olarak kimi tutukladıklarını söylemeyecektir.)
Question : Why didn't she come to the meeting. Nobody told me it
 • Noun clause : Nobody told me why she didn't come to the meeting.
 • (Bana hiç kimse onun neden toplantıya gelmediğini söylemedi.)
Bir soru kelimesi ile başlayan soruda özne bilinmiyor ve soru kelimesi cümlenin öznesini soruyorsa, bu durumda cümleyi isim cümleciğine dönüştürürken düz cümle haline getirmek mümkün değildir. Bu nedenle, bu tip soruları isim cümleciği haline getirirken, soru cümlesi ile isim cümleciğinin yapısı aynı olur. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Question: Who is going to pay the bill? It doesn't concern me.
 • Noun clause: Who is going pay the bill doesn't concern me.
 • (Hesabı kimin ödeyeceği benim için önemli değil)
Question: Which bank gives highest interest? I don't know this.
 • Noun clause: I don't know which bank gives highest interest.
 • (Hangi bankanın en yüksek faizi verdiğini bilmiyorum.)
Question: What happened at the party after we left? I have no idea about it.
 • Noun clause : I have no idea what happened at the party after we left.
 • (Partiden ayrıldıktan sonra ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok.)
Question: How much money will be paid for the trip? It is a subject of discussion.
 • Noun clause: It is a subject of discussion how much money will be paid for the trip?
 • (Gezi için ne kadar paranın ödeneceği tartışma konusu.)

As subject (Özne olarak)

Soru kelimesi ile başlayan bir soruyu, isim cümleciğine dönüştürmek için cümlecik soru halinden çıkarılarak düz cümleye dönüştürülür. Soru kelimesi ile başlayan isim cümlecikleri bir cümlenin öznesi olarak cümle başında kullanılır ve arkasından yüklem ve diğer öğeler dizilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Question: When will they move to their new house? It depends on the sale of old one.
 • Noun clause: When they will move to their new house depends on the sale of old one.
 • (Yeni evlerine ne zaman taşınacakları eski evlerinin satılmasına bağlı.)
Question: How long has he been into the prison? It isn’t a secret any more.
 • Noun clause: How long he has been into prison isn’t a secret any more.
 • (Ne kadar süreden beridir cezaevinde oduğu artık sır degildir.)
Question: Who were accepted into the association? It is not clear yet.
 • Noun clause: Who were accepted into the association is not clear yet.
 • (Kimlerin derneğe kabul edildiği henüz açık değil.)
Question: Why is he leaving tomorrow? It is a secret.
 • Noun clause: Why he is leaving tomorrow is a secret.
 • (Neden yarın ayrıldığı bir sır.)
Question: Which one did he choose? It doesn’t concern you.
 • Noun clause: Which one he chose doesn’t concern you.
 • (Hangi birisini seçtiği seni alakadar etmez.)
Question: What do we do now? It will affect our country for generations to come.
 • Noun clause: What we do now will affect our country for generations to come.
 • (Şu anda yaptığımız şey gelecek nesilleri etkileyecektir.)
Yukarıdaki cümleleri günlük dil içinde nesne durumundaki isim cümleciği, boş özne “it”kullanarak cümlenin öznesi konumuna da getirilip aşağıdaki gibi kullanılabilir.
 • It depends on the sale of old one when they will move to their new house.
 • It isn’t a secret any more how long he has been into prison.
 • It is not clear yet who were accepted into the accusation.
 • It is a secret why he is leaving tomorrow.
 • It doesn’t concern you which one he chose.

Noun Clauses as Sbject Complement
(Özne Tamamlayıcısı Olarak Kullanılan İsim Cümlecikleri)

“Noun Clause” cümleler “be” fiilinden sonra gelerek yine bir “Noun Clause” olan bir özneyi tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
 • What surprises me is that she is successful in every field.
 • (Beni şaşırtan her alanında başarılı olmasıdır.)
 • The reason why he didn't come with us was that he was ill.
 • (Bizimle gelmemesinin nedeni hasta olmasıydı.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski