Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)

Uncountable Nouns
(Sayılamayan İsimler)

Sayılamayan isimler, rakamlarla ifade edemeyeceğimiz, sayamayacağımız isimlerdir. Bu isimlerin çoğul biçimi yoktur ve tekil fiil ile kullanılırlar. A / an, one, five gibi adet ifade eden sözcükleri bu isimlerle kullanamayız. Ancak, some, any, a lot of gibi miktar belirten sözcüklerle kullanabiliriz.

· Our furniture was bought from the flee market
· The scenery along the Bosphorus is magnificent.

Sayılamaz isimleri değişik şekilde gruplandırabiliriz:

A - Benzeri maddelerden yapılmış bir grubu içine alan isimler

Bu gruptaki isimler, birbirine benzer nesnelerden oluşan grup isimleridir. Genellikle, bütün grubu ifade eden isim sayılamaz (uncountable) grubu oluştururken, tek tek parçalar ise sayılabilir (countable) olur.

baggage
luggage 
clothing 
fruit  
furniture
jewellery    
equipment
machinery
postage  
traffic  
ammunition
money, etc.

“Furniture” bütün olarak bie grubu ifade etiği için sayılmaz (uncountable). Ancak, chair, armchair, sofa, table, etc. gibi isimler bu gurbu oluşturan tek tek parçalar oduğundan dolay sayılabilir( countable) Benzeri gruplamayı aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz.

fruit (uncountable ) – genel olarak bütün meyveler
apple, orange, pear, peach, apricot, etc.(countable) – tek tek sayılabilir
jewellery (uncountable) – genel olarak bütün mücevherat
ring, bracelet, necklace, earrings, etc. (countable) – tek tek sayılabilir
ammunition (uncountable) – genel olarak bütün mühimmat –ateşli silahlar
pistol, rifle, gun, etc. (countable) etc. – tek tek sayılabilir

B - Maddeler

Katı (solids): meat, cheese, butter, bread, ice, glass, iron, silver, gold, etc.
Sıvı (fluids): water, milk, beer, wine, soup, blood, oil, etc.
Gaz (Gases): pollution, air, steam, oxygen, etc.
Zerrecik halinde olanlar(Particles): salt, sugar, pepper, rice, wheat, corn, flour, dirt, dust, sand, etc.

C - oyunlar / eğlence isimleri
chess tennis football
jogging archery darts
bridge aerobics. etc.


D - Gerunds: fiilimsiler
swimming diving running
cooking fighting speaking
dancing clubbing, etc.


E - Bilimsel konular / Dersler / Meslek alanları
Biology
History
English 
Medicine
Psychology
Chemistry, etc.

F - Diller
Turkish 
French 
Literature 
German
Portuguese
Latin, etc.

G - Doğada meydana gelen olaylar

dew
fog
hail 
heat
humidity
weather
lightning
rain
snow 
thunder
sunshine
gravity, etc.

H - Soyut İsimler
Pek çok soyut isim uncountable olarak kabul edilir.
advice
anger
assistance
courage
education
employment
health
help
honesty
intelligence
information
knowledge
laughter
luck
peace
poetry
significance
truth
violence
homework
time
energy
news
vocabulary, etc.

Sayılmayan isimlerin her zaman tekil olarak kullanıldığını söylemiştik, ancak bazı sayılamayan isimlere “birim” vererek onları çoğul yapabiliriz.

· A good knowledge of mathematics is needed to study engineering
· A few pieces of advice / information are still needed
· Two pieces of baggage haven’t been arrived yet
· Some items of luggage were lost after the accident.
· Several articles of furniture are going to be bought when we move to the new flat.

Ancak kullanacağımız birim miktar belirtiyorsa sayılamaz olur.

· A great deal of rubbish was lying on the floor.
· A little furniture has disappeared when our house was broken into.
· A lot of money was collected through charity donation.
· Lots of clothing was found in the inn.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski