Too, Either, Neither, So, Nor, Also ve As well

Too, Either, Neither, So, Nor, Also ve As well

İngilizce bir cümlelerde ben de, sen de, o da, biz de gibi anlamlar ifade etmek için kullandığımız yapılar vardır. Bu ekleme ifadeleri farklı yapılarda karşımıza çıkar.

Too / So

Olumlu cümlelerde ifade edilen görüşlere yapılan olumlu eklemelerde "özne + yardımcı fiil + too" kullanılır.
 • Paul likes golf and Tom likes golf (too). 
 • (Paul golf sever, Tom da golf sever.)
 • Paul likes golf and Tom does, too. 
 • (Paul golf sever, Tom da.)
 • The boys cheated! / The girls did, too! 
 • (Erkekler hile yaptı! Kızlar da!)
 • They need some food. They need some money, too.
 • (Onların yiyeceğe ihtiyacı var. Biraz paraya da ihtiyaçları var.)
"So" cümleyi devrik yaparak "so + yardımcı fiil + özne" şeklinde kullanılır.
 • I'm having a tooth out tomorrow. / So am I! 
 • (Yarın bir dişimi çektiriyorum. / Ben de!)
 • Paul likes golf and so does Tom. 
 • (Paul golf sever, Tom da.)
 • She generally decides in a short time. So do I.
 • (O genellikle kısa zamanda karar verir. Ben de.)
 • The students are waiting in the garden. So are the teachers.
 • (Öğrenciler bahçede bekliyor. Öğretmenler de.)

Either / Neither / Nor

Olumsuz cümle ile ifade edilen görüşlere yapılan olumsuz eklemeler ifade etmek için kullanılır. Bu eklemeler "özne + olumsuz yardımcı fiil + either" şeklinde de yapılabilir.
 • He didn’t like the book; I didn’t either. 
 • (O kitabı beğenmedi; ben de.)
 • They don’t mind the noise; we don’t either. 
 • (Onlar gürültüye aldırmıyorlar; biz de.)
 • He can’t speak Spanish. I can’t speak, either.
 • (O İspanyolca konuşamıyor. Ben de.)
"Neither / Nor" ile yapılanan olumsuz eklemelerde cümle devrik olarak "neither / nor+ yardımcı fiil + özne" biçiminde kullanılır.
 • Angela hasn’t any spare time. Neither / Nor have I. 
 • (Angela’nın hiç boş zamanı yok. Benim de.)
 • I didn’t get much sleep last. Neither / Nor did I. 
 • (Dün gece pek uyuyamadım. Ben de.)
 • Steve never goes to concerts, neither / nor does his wife. 
 • (Steve konserlere hiç gitmez, karısı da.)
 • The new student could not understand the topic. Neither could the other students.
 • (Yeni öğrenci konuyu anlayamadı, diğer öğrenciler de.)
My brother can't read Arabic, and I can't read Arabic (either).
 • My brother can't read Arabic, and I can't either.
 • My brother can't read Arabic, and neither can I.
The House of Representatives has not approved that legislation, and the Senate has not approved that legislation (either).
 • The House of Representatives has not approved that legislation, and the Senate has not either.
 • The House of Representatives has not approved that legislation, and neither has the Senate.

Also

'Also' özneden sonra veya yardımcı fiilden sonra gelir.
 • I am also coming with you. (Ben de seninle geliyorum.)
 • She also helped us. (O da bize yardım etti.)
Ancak 'also', verilecek yeni bir bilgiye vurgu yapmak için cümle başına gelebilir:
 • It’s a nice house, but it’s very small. Also, it needs a lot of repairs.
 • (Güzel bir ev ama çok küçük. Aynı zamanda çok da tamir gerektiriyor.)

As well

'As well' genel olarak cümle sonunda kullanılır. Amerikan İngilizcesinde pek yaygın değildir:
 • I have some experience in that area as well.
 • (O alanda da biraz tecrübem var.)
 • It sounds like you have class on Saturdays as well.
 • (Görünüşe göre cumartesi günleri de dersin var.)
 • I am planning to visit Kyoto, and Nara as well.
 • (Kyoto ziyaret etmeyi planlıyorum ve Nara'yı da.)

May / Might as well

Bari, hiç olmazsa, hiç değilse, o halde, öyleyse anlamlarına gelen bir kalıptır.
 • We might as well stay here until it stops hailing.
 • (Dolu yağması durana kadar bari burada kalalım / burada kalsak iyi olur.)
 • There’s nothing to do, so I may as well watch television.
 • (Yapacak bir şey yok, o halde ben de televizyon izleyebilirim.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski