Special Uses of “shall” and “will” (“shall” ve “will” in özel kullanımı)

Special Uses of “Shall” and “Will”
(“Shall” ve “will” in özel kullanımı)

Cümle kurarken dikkat edeceğimiz hususlardan biri “shall"ve "will" yardımcı fiillerinin cümlelerin anlamlarına göre yerli yerinde kullanılmasıdır. Bir cümlede bu yardımcı fiillerin yerlerini değiştirirsek cümlenin anlamı değişir ve hatta bozulur. Bu bakımdan anlatmak istediğimiz düşünceye göre cümlelerde "shall" ve "will" i tam yerinde kullanmalıyız.

Gelecek zamanda azim, karar, ısrar ve bildirir “shall” ve “will” yardımcı fiilleri ile anlatılır. Bu söz dizilerinde "will" bütün şahıslar için kullanılırsa da çoğu zaman ikinci ve üçüncü tekil ve çoğul şahıslar için "shall" kullanılır.

· Jane will (shall) go out without her overcoat although it is very cold.
  (Çok soğuk olmasına karşın Jane mantosunu giymeden dışarı çıkacak =ısrar ediyor.)
· All members of the team will be at the station at 6.15 promt.
  (Bütün takım üyeleri tam saat 6.15'te istasyonda bulunacak.)
· If you will eat horrible food, of course you become sick.
   (Şu kötü yiyeceği yersen elbette hasta olursun, (ısrar))
· Tenants shall not play any musical instruments after midnight.
  (Kiracılar gece yarısından sonra hiç bir müzik âleti çalmayacaklar.)
· The thieves have threatened to take my money, but they shall not have it.
  (Hırsızlar paramı almak için tehdit ettiler, fakat alamayacaklar.)
· l will learn English within six months.
  (Altı ay içinde İngilizce öğreneceğim.)
· If you will stand in the middle of the road, of course you'll get run over.
  (Yolun ortasında durursan (durmakta ısrar edersen) elbette ezilirsin.)

“Will” yardımcı fiili cümlede olumsuz olarak kullanıldığı zaman herhangi bir şeyi kabul etmemeyi, redetmeyi ya da olumsuzluk gösteren bir ısrarı gösterir, “will not” çoğu zaman “won't” şeklinde kullanılır. Bütün şahıslar için “won't” kullanılır :

· I won’ t take order from you any more
· The door won't open. (The door refuses to open.)
· This stain won't come out.
· Children won't understand the meaning of death
· You won't help me, so I will do it myself.

Emir cümlelerine “won't you” eklenirse, bu emirden daha çok bir daveti gösterir :

· Won't you come in, please?
· Come in, won't you?
· Won't you stay a little longer?

Bazan “if” ile başlayan Yan Cümleciklerde “will” kullanılır. Bunun anlam bakımından gelecek zamanla hiç bir ilgisi yoktur. Sadece bir nezaket ve rica gösterir :

· If you will open the door, I shall be very glad.
  (Kapıyı açarsanız çok memnun olurum.)
· If you will give me your book, I shall show you the chapter.
  (Kitabınızı bana verirseniz size kitabın bölümünü gösteririm.)

Şimdi ya da gelecekte olması arzu edilen bir isteği göstermek için “will” yardımcı fiili kullanılır. Bütün şahıslar için “will” kullanılırsa da bu daha çok birinci tekil ve çoğul şahıslarda kullanılır :

· I will help you if you like.
· I will lend you the book if you need it.

Şimdi ya da gelecekte olmasını istediğimiz bir dileği, ricayı, daveti göstermek için ikinci tekil ve çoğul şahıslar için “will” yardımcı fiili kullanılır, diğer şahıslar için bu anlamda hiç bir şey kullanılmaz. Bir emir cümlesine “please” ya da “will you?” eklenirse, bu cümle bir rica gösterir :

· Will you (please) go to the blackboard?
  (Lütfen tahtaya gider misiniz?)
· Will you (please) put the flowers in the vase?
  (Çiçekleri vazoya (lütfen) koyar mısınız?)

“Will you please shut the door?” cümlesinde eğer “please” kelimesi olmasaydı biz bu cümlenin bir soru cümlesi mi yoksa bir rica cümlesi mi olduğunu kolayca anlayamazdık. Böyle bir durumda cümlemizin soru cümlesi olduğunu açıkça belirtmek istiyorsak “will” yerine “shall” kullanmalıyız.

· Shall you put the flowers in the vase?
  (Çiçekleri vazoya koyacak mısınız?)

Bu cümleyi şu şekilde de kurabiliriz :

· Do you intend to put the flowers in the vase?
  (Çiçekleri vazonun içine koymayı niyet ediyor musunuz?)

Şimdi ya da gelecekte yapılması gereken bir söz verişi, bir korkutmayı yada bir emri anlatmak için birinci tekil ve çoğul şahıslarda “will” ikinci üçüncü tekil ve çoğul şahıslarda “shall” kullanılır. Şu noktaya dikkat etmelidir ki, söz veriş ya da korkutma ancak sözü söyleyen kişiye aittir :

· If you pass your examination, you shall have the computer you want.
  (Sınavı geçersen, istediğin bisiklete sahip olacaksın, (söz veriş))
· You shall be punished if you ever try to do this again
  (Bunu bir daha yapmaya kalkışırsan cezalandırılacaksın, (korkutma))
· You shall not go to the cinema tonight.
  (Bu gece sinemaya gitmeyeceksin, (emir))
· You shall have the money as soon as I get it.
  (Parayı alır almaz sana vereceğim, (söz veriş))
· Tom shall do the work whether he wants to do or not.
  (Tom istese de istemese de işi yapacak, (emir))

Bir kimsenin ileri sürülen bir öneri hakkında düşüncelerini öğrenmek ya da sadece bir öneri ileri sürdüğümüz zaman birinci ve üçüncü tekil ve çoğul şahıslar için "shall", ikinci tekil ve çoğul şahıslar için de "will" kullanılır :

a. Bir kimsenin bir öneri hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istersek :

· Shall I bring the dog indoors? It is freezing outside
   (Köpeğı içeriye getireyim mi? Dışarısı buz gibi.)
· Shall Tom come to your house tomorrow?
   (Yarın Tom evinize gelsin mi?)

Bu tür söz dizileri şu cümlelerle de dile getirilebilirler :

· Shall I bring the dog indoors? It is freezing outside
  Dou you want me to bring the dog indoors? It is freezing outside
  Would you like me to bring the dog indoors? It is freezing outside
  (Köpeği içeriye getireyim mi? Dışarısı buz gibi.)

b. Düz önerilerde :

· Shall we go to out for dinner tonight?
  (Bu gece akşam yemegine dışarı çıkalım mı?)
· Shall we play computer games in the afternoon?
  (Öğleden sonra bilgisayar oyunları oynayalım mı?)

Bu tür söz dizileri şu cümlelerle de dile getirilebilir :

Let's + Infinitive without “to” :

· Shall we go to out for dinner tonight?
  Let’s go to out for dinner tonight?
  (Haydi bu gece akşam yemeğine dışarı çıkalım.)

Why don't + Infinitive without “to” :

· Shall we play computer games in the afternoon?
  Why don’t we play computer games in the afternoon?
  (Öğleden sonra bilgisayar oyunları oynamaya ne dersin?)

What/How about + Verb-ing:

· Shall we study Biology together after school?
  What/how about studying Biology together after schhol?
  (Okuldan sonra birlikte Biyoloji çalışmaya ne dersin?)

Zaman zaman yapılan ya da alışkanlık haline getirilen eylemleri dile getirmek için “The Simple Present” anlam in da will yardımcı fiili kullanılır. Bu türlü söz dizilerinde mutlaka “The Simple Present” ile kullanılan Zaman Zarflarını kullanmak gerektir. Bütün şahıslar için will kullanılır :

· I usually get up early, but sometimes I will get up late.
  (Genellikle erken kalkarım, fakat bazan geç kalktığım da olur.) =  böyle alışkanlığım da var
· Sometimes Brandon will drive his car without wearing his glasses.
   (Bazen Brandon gözlüklerini takmadan otomobil sürer.) = Böyle alışkanlığı var

Şimdi ya da gelecekte çıkartılacak bir sonucu ya da bir varsayımı göstermek için “will” kullanılır.

· He spends a lot of money. He will have a good salary.
   (Çok para harcıyor. İyi bir maaşın olacak (olmalı.))
· They told me your name was Mehmet. You will be a Turk, then.
   (İsminizin Mehmet olduğunu söylediler. O halde Türk olacaksınız (olmalısınız).)
· Maggy went upstairs an hour ago. She will be asleep now.
   (Maggy bir saat önce yukarıya çıktı. Şimdi uykuda olacak (olmalı).)

Şimdi ya da gelecekte bir amaç göstermek için, aşağıdaki sözcüklerle başlayan Yan Cümleciklerde, birinci tekil ve çoğul şahıslar için “shall” diğer şahıslar için “will” kullanılır :
  • In order that : sın diye/mesi için 
  • So that : sin diye/mesi için
· I am going by train so that I will see many interesting parts of the country.
   (Memleketin birçok ilginç yerlerini görüyüm diye trenle gideceğim.)
· The teacher is speaking very slowly in order that the students will understand the lesson better.
   (Öğrenciler dersi gaha iyi anlasınlar diye öğretmen çok yavaş konuşuyor.)
· We'll leave the light on so that Mary will not have any difficulty in finding his room.
   (Mary odasını bulmakta güçlük çekmesin diye ışığı açık bırakacağız.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski