Reduced Relative Clause

Reduced Relative Clause

İngilizce’de bazı durumlarda belli kurallar çerçevesinde ilgi cümleciklerini yani Relative Clause’ları kısaltabiliriz. Bu cümleciklere “Reduced Relative Clauses” yani “Kısaltılmış İlgi Cümlecikleri” denir. Kısaltılmış ve kısaltılmamış olan ilgi cümlecikleri arasında anlam farkı bulunmamakla birlikte, kısaltılmış olanlar özellikle konuşma dilinde ve birçok akademik metinde sıklıkla kullanılmaktadırlar. Peki ama bu kısaltmayı nasıl yapabiliriz? İşte ana kurallar:

1) “To be” fiili içeren ilgi cümlecikleri

Eğer ilgi cümleciğinde “to be” fiili ve arkasından bir sıfat ya da edat geliyorsa, kısaltma yapmak için ilgi zamirini ve “to be” fiilini cümleden çıkarırız. Zaman yani tense’ler önemli değildir. 
 • The family who were interested in buying our house changed their mind suddenly.
 • The family who were interested in buying our house changed their mind suddenly.
 • The family interested in buying our house changed their mind suddenly.
 • (Evimizi satın almakla ilgilenen aile birden fikrini değiştirdi.)
 • The house which is at the end of the road was sold yesterday.
 • The house which is at the end of the road was sold yesterday.
 • The house at the end of the road was sold yesterday.
 • (Yolun sonundaki ev dün satıldı.)
 • The girl who is not as tall as others wasn’t selected for the basketball team.
 • The girl who is not as tall as others wasn’t selected for the basketball team.
 • The girl  not as tall as others wasn’t selected for the basketball team.
 • (Diğerleri kadar uzun olmayan kız basketbol takımına seçilmedi.)
Eğer ilgi cümleciğinde sadece tek kelimelik bir sıfat varsa bu cümleciği kısaltamayız, fakat sıfatın yerini değiştirebiliriz. Örnek:
 • The man who is angry is my uncle. (Kızgın olan adam benim amcam)
 • The man angry is my uncle.
 • The angry man is my uncle. 
 • (Kızgın adam benim amcam)
2) Aktif cümlelerden oluşan ilgi cümlecikleri

Eğer ilgi cümleciği aktif bir cümleden oluşuyorsa, kısaltma yapmak için ilgi zamirini cümleden çıkarırız ve fiile –ing ekleriz. Zaman yani tense’ler önemli değildir. Örnek:
 • The man who lives next door listens to music all the night very loudly.
 • The man who lives next door listens to music all the night very loudly.
 • The man living next door listens to music all the night very loudly.
 • (Bitişik evde oturan adam tüm gece çok yüksek sesle müzik dinliyor.)
 • The candidates who passed the test will be interviewed tomorrow.
 • The candidate who passed the test will be interviewed tomorrow.
 • The candidate passing the test will be interviewed tomorrow.
 • (Testi geçen adaylar yarın mülakata alınacak.)
 • People who do not eat meat are called vegetarians.
 • People who do not eat meat are called vegetarians.
 • People not eating meat are called vegetarians.
 • (Et yemeyen insanlara vejetaryen denir.)
Süreklilik ifade eden, Present Continuous Tense ve Past Continuous Tense'lerde relative pronoun ve be filli kalkar.
 • The tall man who was standing by the bar is my uncle.
 • The tall man who was standing by the bar is my uncle.
 • The tall man standing by the bar is my uncle.
 • (Barın yanında ayakta duran uzun boylu adam benim amcamdır.)
 • She has never met the lecturer that is leading today’s seminar.
 • She has never met the lecturer that is leading today’s seminar.
 • She has never met the lecturer leading today’s seminar.
 • (O, bugün semineri yöneten konuşmacıyla hiç karşılaşmamıştı.)
 • The woman who is helping you now is a kind person. 
 • The woman who is helping you now is a kind person. 
 • The woman helping you now is a kind person. 
 • (Şu an sana yardım eden kadın kibar birisi.)
3) Pasif cümlelerden oluşan ilgi cümlecikleri

Eğer ilgi cümleciği pasif bir yapıdan oluşuyorsa, bu cümlecikte kısaltma yapmak için ilgi zamirini ve “to be” fiilini cümleden çıkarırız, sadece fiilin 3. hali kalır. Zaman yani tense’ler önemli değildir. 
 • The plants that are kept outside grow faster.
 • The plants that are kept outside grow faster.
 • The plants kept outside grow faster.
 • (Dışarıda tutulan bitkiler daha hızlı büyür.)
 • The problems which are not solved in time may cause bigger problems in the future.
 • The problems which are not solved in time may cause bigger problems in the future.
 • The problems not solved in time may cause bigger problems in the future.
 • (Zamanında çözümlenmeyen problemler ileride daha büyük problemlere yol açabilir.)
 • The lady who has been arrested five times managed to escape again.
 • The lady who has been arrested five times managed to escape again.
 • The lady arrested five times managed to escape again.
 • (Beş kez tutuklanan kadın yine kaçmayı başardı.)
Edilgen Perfect bir yapıyı kısaltırken "having been V3" biçiminde de ifade edebiliriz.
 • The lady who has been arrested five times managed to escape again.
 • The lady who had been arrested five times managed to escape again.
 • The lady having been arrested five times managed to escape again.
 • (Beş kez tutuklanan kadın yine kaçmayı başardı.)
Bildiğiniz gibi ilgi cümlecikleri ikiye ayrılır: Tanımlayan (Defining) ve Tanımlamayan (Non-defining). Peki ilgi cümleciklerindeki kısaltmalar, bu her iki türde de yapılabilir mi? Cevabımız evet.
 • The street which was closed for the parade caused a big traffic problem in the city centre.
 • The street closed for the parade caused a big traffic problem in the city centre.
 • Defining: Yürüyüş için kapatılan cadde, şehir merkezinde büyük bir trafik problemine yol açtı.
 • The Lake Street, which was closed for the parade, caused a big traffic problem in the city centre.
 • The Lake Street, closed for the parade, caused a big traffic problem in the city centre.
 • Non-defining: Lake caddesi, ki yürüyüş için kapatılmıştı, şehir merkezinde büyük bir trafik problemine yol açtı.
Görüldüğü üzere hem Tanımlayan hem de Tanımlamayan ilgi cümleciklerinde kısaltma yapılabiliyor. Fakat kısaltmanın yapılamadığı tek bir durum söz konusu: eğer ilgi zamiri cümlede “nesne” (object) yerine kullanılmışsa (Tanımlayan ilgi cümleciği de olabilir, Tanımlamayan da; farketmez) ilgi cümleciğinde kısaltma yapılamaz. Örnek:
 • The flowers which I bought yesterday are for my mother. 
 • (Dün aldığım çiçekler annem için.)
 • These beautiful flowers, which I bought yesterday, are for my mother. 
 • (Bu güzel çiçekler, ki dün almıştım, annem için.)
Yukarıdaki örneklerde yer alan “which” ilgi zamiri cümlede nesne yerine kullanılmıştır (özne ise “I”), dolayısıyla kısaltma yapılamaz.

Süreklilik ifade eden, Present Continuous Tense ve Past Continuous Tense edilgen yapılarde relative pronoun ve be filli kalkar.
 • The poem that is being read by the actor was written by my brother.
 • The poem that is being read by the actor was written by my brother
 • The poem being read by the actor was written by my brother.
 • The strawberries that are being eaten at the wedding were grown in Scotland.
 • The strawberries that are being eaten at the wedding were grown in Scotland.
 • The strawberries being eaten at the wedding were grown in Scotland.
4) Present Perfect veya Past Perfect yapılar:

Perfect yapılarda veya, daha önceden gerçekleşmiş bir olayı ifade eden relative clause cümle Perfect Participle "having V3" yapılarından oluşur.
 • Jenna, who has lived in Florida for 20 years, has gone through several hurricanes.
 • Jenna, who has lived in Florida for 20 years, has gone through several hurricanes.
 • Jenna, having lived in Florida for 20 years, has gone through several hurricanes.
 • Having lived in Florida for 20 years, Jenna has gone through several hurricanes.
Perfect Passive Participle "having been V3"
 • Usain Bolt, who had been disqualified from the men’s 100m final after a false start, made no such mistake in the 200m.
 • Usain Bolt, who had been disqualified from the men’s 100m final after a false start, made no such mistake in the 200m.
 • Usain Bolt, having been disqualified from the men’s 100m final after a false start, made no such mistake in the 200m.(Perfect passive participle)
 • Having been disqualified from the men’s 100m final after a false start, Usain Bolt made no such mistake in the 200m.(Perfect passive participle)
5) 'Have' ile oluşan ilgi cümleleri:

Sahiplilik belirten 'have' fiilinin kısaltılmasında 'have' ve relative pronoun kalkar. Olumlu ise 'with' olumsuz olursa da 'without' kullanarak edat cümlesi oluşturabiliriz.
 • Students who have enough math and English skills will be admitted.
 • Students with enough math and English skills will be admitted.
 • People who don’t have their ID cards can not get in.
 • People without their ID cards can not get in.
6) Superlative veya sıra sayılarından oluşan ilgi cümleleri:

The only, superlative veya bir sıra sayısı ile tanımlanan tamlamalar kısaltılırken relative pronoun atılır arkasından gelen fill 'to' mastarı ile bağlanır.

1. The only...to
2. Superlative...to
3. The first, last, second, next...to
 • John is the only person who understands me.
 • John is the only person to understand me.
 • Tom is the most handsome boy who came to this school.
 • Tom is the most handsome boy to come to this school.
 • Jack is the first student who has handed in the exam.
 • Jack is the first person to have handed in the exam.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski