Quantifier Used with Both Countable & Uncountable Nouns

QUANTIFIERS USED WITH BOTH COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
(Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılan miktar sıfatları)


A LOT OF / LOTS OF / A LOT

“Bir çok”, anlamına gelen bu sayı sıfatı, sayılabilen isimlerle çoğul, sayılamayan isimlerle tekil yapıda kullanılır ve hem soru, hem olumlu, hem de olumsuz cümlelerde yer alır. “A lot” ifadesinden sonra herhangi bir isim gelmemektedir. Zamir gibi kullanılabilir.

 • I don’t like a lot of oil on my salad. It is both unhealthy and fattening.
 • A lot of / lots of people were arrested after the illegal demonstration.
 • A lot of / lots of information hasn’t been given to

Aşağıdaki cümlede "a lot" ifadesinin tek başına kullanılışına dikkat ediniz.

 • Even though he doesn't earn much, he spends a lot.

SOME

“Some”, Belli olmayan bir sayıda/miktarda/birkaç/biraz anlamlarına gelebilir. "Some" hem sayılabilen çoğul isimlerle, hem de sayılamayan isimlerle kullanılan bir başka miktar sıfatıdır. Genellikle olumlu cümlelerde kullanılan bu sıfat, ayrıca "evet" cevabının beklendiği soru yapılarında, tekliflerde, ricalarda veya emirlerde de kullanılabilir.

 • They are treating some guests at the moment.
       (Şu anda bazı misafirlere ziyafet veriyorlar.)
 • Have you got some more wine?
       (Biraz daha şarabınız var mı?)
 • Bring me some salt and pepper for the soup.
      (Çorba için bana biraz tuz ve biber getir.)

“Some” niteledikleri isme herhangi biri (any) yada nitelediği sayıya aşağı yukarı (about) anlamı kazandırabilir.

 • Some men wants to see you at the door.
      (Kapıda sizi görmek isteyen biri var)
 • He spent some twenty years of his life in the state prison.
      (Yaşamının aşağı yukarı yirmi yılını devlet hapishanesinde geçirdi.)

“Some”, ikram, rica, teklif veya bir istek ifade eden soru cümlelerinde kullanılabilir.

 • Shall I give him some money?
 • Would you like some lamonade?
 • May I let her go out alone tonight?

“Some” isimlerle birlikte tamlama olarak ta kullanılabilir. Bu durumda “of” ile özel bir durumu ifade etmek için tamlama yapılır.

 • Some of the workers at the car factory have decided to go strike next week.

PLENTY (OF)

“Fazlasıyla, çoğu, bir çok” anlamına gelir Hem Zamir olarak kullanılabilir, hem de “of” ile tamlaması yapılabilir.

 • He's got plenty of books in his private library.
 • Plenty of our time was spent on searching some clues about the murder.
 • I don’t want to have any of this meal. I have already had plenty.

Many, few,any, some, any, etc. gibi zamir olarak da kullanılabilen 'quantifiers'

Bu gruptaki kelimeler genellikle bir sıfat olarak sayı ve miktar göstermek için (quantifiers) kullanılar. Ancak, aynı kelimeler anlamlarını koruyarak zamir olarak ta kullanılabilirler. Ancak bu gruptaki kelimelerin hepsi bu şekilde kullanılamazlar.

 • All Koreans speak the Korean language, while some speak Japanese or Chinese as a second language.(some Koreans)
 • All farms were incorporated into more than 3,000 cooperatives; each comprising about 300 families on about 1,200 acres. ( each cooperative)
 • The adventurers welcomed one another to the hut, where each man was the host, and all were the guests of the company, (all the adventurers/men)
 • Some of the country's waterways are navigable by small oceangoing craft, but most are navigable only by shallow-draft vessels, (most of the waterways)
 • Elderly people often have more than one disorder, many of which are chronic and incurable, (many of the disorders)
 • Several leaders of the party were accused of having incited the mobs to violence, but none was ever sentenced to any jail term, (none of the leaders)
 • Among Thabit's writings a large number have survived, while several are not extant (a large number of Thabit's writings, several of Thabit's writings)
 • The primary function of political organization is to assure the happiness of the many, (many people) 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski