Present Continuous & Present Simple Used for Future

The Present Continuous Tense for the Future :

Önceden yapılması kararlaştırılmış yakın gelecekteki ya da gelecekte yapılması planlanmış ve hazırlığı yapılmış işleri anlatmak için kullanılır :
 • We are moving to our new flat the day after tomorrow. 
 • (Öbür gün yeni dairemize taşınıyoruz.)
 • Jane is leaving here next week. Shall we give her a party? 
 • (Jane önümüzdeki hafta buradan ayrılıyor, ona bir parti verelim mi?)
 • The workers are going on strike tomorrow since they haven’t had the pay rise they have been promised. 
 • (İşçiler, kendilerine söz verilen ücret artışını alamadıklarından, yarın grev yapıyorlar.)

The simple Present Tense for the Future :

Gelecekte yapılması planlanmış olan eylemleri dile getirmek için kullanılır. Bunu özellikle seyahat acenteleri belli bir zaman çizelgesine göre hazırlığı yapılmış olan eylemleri ifade etmek için tercih ederler. Bu yapı ile çok sık kullanılan filler: come / go / leave / arrive / depart / return / begin / start / commence / finish / end / close / conclude / have / play / etc.
 • The schools in Turkey start again in September.
 • (Turkiye’deki okullar tekrar eylül de başlar / başalayacak.)
 • This ship leaves for istanbul at nine o'clock on Sunday morning.
 • (Bu gemi pazar günü sabah saat dokuzda İstanbul’a gitmek için ayrılıyor.)
 • The coach deaprts at seven o'clock tomorrow morning.
 • (Yolcu otobüsü yarın sabah saat yedide hareket ediyor.)
 • My grandmother leaves by the 7.30 train this evening.
 • (Büyükannem bu akşam 7.30 treni ile hareket ediyor.)

  Yorum Gönder

  Daha yeni Daha eski