Past Continuous Tense with While, As, When

THE PAST CONTINUOUS TENSE

“The Past Continuous” geçmişte belirli bir eylemin olup bittiği anda devam eden eylemleri dile getirmek için kullanılır. Geçmişte süreklilik ifade eden bu eylemlerin ne zaman başladığı ya da ne zaman biteceği biz ilgilendirmez. Geçmişte olup biten eylemler “Yan Cümlecikte” (subordinate clause) “The Simple Past” ile, süreklilik gösteren diğer eylemler “Ana Cümlecikte” (main clause) “The Past Continuous” ile dile getirilir Ana Cümlecik ve Yan Cümlecik birbirlerine aşağıdaki bağlaçlarla (conjunctions) bağlanırlar:
Subordinate Clause (Yan Cümle)
Main Clause (Ana Cümle)
When + Past Simple Tense
Past Continuous Tense
When the earthquake took place
When the war broke out
the secretary was typing the letter.
They were living in Germany.
 • I was just getting into the bath when the phone rang.
 • When the politician finished his speech, everyone was snoring
Subordinate Clause (Yan Cümle)
Main Clause (Ana Cümle)
At the time when + Past Simple Tense
Past Continuous Tense
At the time when the president assassinated
I was watching TV.
 • At the time when the storm started, I was working in the garden.
 • He was reading the paper at the time when I saw him this morning.
Subordinate Clause (Yan Cümle)
Main Clause (Ana Cümle)
(Just) as / While + Past Continuous Tense
Past Simple Tense
As / While I was reading the paper
I heard a strange voice.
 • What did the teacher do while the students were making a noise?
 • I was writing a letter while she was at home.
 • Just as my sister was listening to the radio, the power went off.

“The Past Continuous” geçmişte belirli bir süre birbirine paralel olarak devam eden iki eylemi dile getirmek için kullanılır Ana Cümlecikte (main clause) ve Yan Cümlecikte (subordinate clause) "The Past Continuous" kullanılır.
Subordinate Clause (Yan Cümle)
Main Clause (Ana Cümle)
(Just) as / While + Past Continuous Tense
Past Continuous Tense
As / While mother was setting the table
my father was reading the book.
 • I was playing the piano just as my mother was complaining about my father.
 • We were fishing as Helen was sitting under the tree.
 • We were dancing as the children were singing.
 • We were talking about the weather while our plane was landing.
Subordinate Clause (Yan Cümle)
Main Clause (Ana Cümle)
All the time + Past Continuous Tense
Past Continuous Tense
All the time we were looking through the telescope.
the flying saucer was navigating in the space.
 • The teacher complained about me all the time I was talking in the classroom.
 • All the time Sonya was watching (the) television, we were playing chess.
 • All the time Lora was talking on the phone, my brother was making fun of me.

“When” ve “while” bazen ayni anlamda kullanılabilir. Bu yapı içinde kullanılan fiilin süreklilik ifade etmesi gerekiyor.

 • We were visiting the museums while they stayed at the hotel. (stay =kalmak) fiil olarak süreklilik ifade eder.)
 • My friend arrived when I was watching television.(watch = seyretmek) süreklilik ifade eder.
 • When Sam stayed at the café, we posted the letters nearby. (stay= kalmak) süreklilik ifade eder.

Geçmişte olup biten ya da devam eden bir eylemin ne zaman yapıldığını dile getirmek için
Yan Cümleciklerde “The Simple Past” da kullanılabilir.

1. Torn was having lunch when the teacher came.
2. Tom had his lunch when the teacher came.

Yukarıdaki birinci cümlede Tom öğle yemeğini öğretmen gelmeden önce başlamıştır ve öğretmen geldiğinde de devam etmektedir. İkinci cümlede ise Tom öğle yemeğini öğretmen geldikten sonra başlamış ve bitirmiştir. Bu cümleyi şu şekilde de dile getirebiliriz:

 • The teacher came and then Tom had his lunch.
     (Öğretmen geldi ve ondan sonra Tom öğle yemeğini yedi.)
 • When the guests arrived, I was making tea.
     (Misafirler geldiği zaman çay yapıyordum.)
 • When the guests arrived, I made tea.
     (Misafirler gelince (geldikten sonra) çay yaptım.)

Past continuous Tense geçmişte süreklilik ifade eden bir zaman yapısı olmasından dolayı bu yapı içinde kullanacağımız fiillerin de hareket ifade eden fiiller(action / progressive) olması gerekir. Durum ifade eden fiiller(non-action / non-progressive) fiiller bu yapı içinde kullanılmaz. Ancak daha önce bahsettiğimiz konuda (action / non-action verbs) ifade edilen fiiller kullanılabilir.

 • I was loving her (onu seviyordum diyemeyiz sanki sevme işi yarım kalmış bir iş gibi algılanır.)
 • I was preferring tea (çayı tecih ediyordum diyemeyiz. Çünkü ya tercih edersiniz yada etmezsiniz.)
Yukarıdaki cümlelerin yerine past simple tense kullanırız.
 • I loved her.
 • I preferred tea.

Find(bulmak) , stop (durmak), begin (başlamak), arrive (varmak) vs gibi filler aniden olup bitten eylemleri ifade ediğini daha önce belirtmiştik. Bu fiillerle past continuous bir cumle kullandiğınızd cümleye ifade edilen olayın gerçekleşmediği anlamını çıkarırız.
 • I was stopping the car but I gave up when I saw some boys strolling there
    (Arabayı durduracaktım, ama durmadım …)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski