Other Causative Verbs (Diğer Ettirgen Filler)

OTHER CAUSTIVE VERBS
(Diğer Ettirgen Filler)

Bu yapıda kullanılabilen başka fiiller de mevcuttur. Bu fillerin listesi aşağıda verilmiştir.
Pressure someone to do something :
birine baskı yoluyla bir şey yaptırmak
Program someone to do something :
birini / bir şeyi bir şey yapmaya programlamak
Prompt someone to do something :
birine bir şey yapma işareti vermek
Recommend someone to do something :
birine bir şey yapmasını tavsiye etmek
Recruit or employ someone to do something :
bir şey yapmak üzere birisini tutmak, işe almak
Remind someone to do something :
birine bir şey yapmasını hatırlatmak
Request someone to do something :
birisinden bir şey yapmasını rica etmek
Require someone to do something :
birisine bir şey yapmasını gerekli kılmak
Sanction someone to do something :
bir şey yapması için yaptırım uygulamak
Suggest someone to do something :
birine bir şey yapmasını teklif etmek
Teach someone to do something :
birine bir şey yapmayı öğretmek
Tell someone to do something :
birisine bir şey yapmasını söylemek
Threaten someone to do something :
bir şeyi yapması için birisini tehdit etmek
Train someone to do something :
belli bir işi, eylemi gerçekleştirmek için birisini eğitmek
Trust someone to do something :
bir işi birine emanet etmek
Use someone to do something :
bir işi yapmak için birisini kullanmak
Urge someone to do something :
birini bir şey yapmaya teşvik etmek, pohpohlamak
Want someone to do something :
birinden bir şey yapmasını istemek
Warn someone to do something :
bir işi yapması için birini uyarmak
Would like someone to do something :
birinin bir şey yapmasını istemek / dilemek

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski