One, Ones or One's

ONE / ONES / ONE'S

Belirsiz zamir olarak isimlerin yerine kullanılabilir. Ayrıca insanlar için “belirsiz kişi zamiri” olarak “biri, birileri” anlamlarında kullanılabilir. “One” hem belirsizliği hem de tekliği ifade ederken, “ones” onun çoğul halidir. Diğer isimler gibi iyelik eki ve belirteç alabilirler. Tamlamalar içerisinde kullanılabilirler.

· I would like to buy the red t-shirt, not the black one.
· If one’s chance is lost, he or she becomes desperate to do something
· One should choose his words more carefully when talking to a large audience,

“One” özne veya nesne olabilir. "One's" şeklinde sahiplik eki alabilir. Reflexive pronoun hali “oneself” şeklindedir.

· He talks to one as if he was the best writer in the world.
· One's parents should be considered as the best supporter.
· One should always give oneself some time to make important decisions.

You / your / yourself zamirleri de benzer şekillerde kullanılabilir.

“One” genellikle tekil bir anlama sahiptir. Verdiği anlam “herhangi biri” dır. Bir grubun tamamına gönderme yapmak için kullanılmaz.

Ex: We speak a strange accent where I come from. (One speaks a strange accent where I come from
burada olmaz çünkü burada belirli bir aksanı konuşan biz varız, yani bir grup var.)

'One', 'You', 'They' şahıs zamirleri insanlardan genel anlamda bahsetmek istendiğinde kullanılabilir.

Ex: One / You cannot learn a foreign language in three months.
Ex: They say one apple a day prevents cancer.
Ex: One shouldn't believe everything that one watches on TV.

"One" ve "you" zamirleri bu şekilde ancak çok genel ifadelerde kullanılırlar. Bu ifadeleri "anyone, at any time" anlamlarını vermek için kullanırız. Aşağıdaki iki cümleyi bu anlamda karşılaştıralım:

Ex: a) One / You can easily see people who speak Turkish in Germany.

b) Turkish is spoken in this house. OR They speak Turkish in this house. (One speaks Turkish in this house olmaz ÇÜNKÜ buradaki anlam "people in general" değildir.)

“One of” yapısının arkasından çoğul bir isim gelir. Bu çoğul ismin başına “the, my, those” gibi belirleyici gelmesi zorunludur.

· One of our neighbours has been accused of being involved in bribery.

“One of” yapısından sonra kullanılan özne – yüklem ilişkisine dikkat etmek gerekir. Bu tür cümlelerde yüklem tekil olur.
· One of the books on the shelf is going to fall down.

Bazen “One of” yapısı tekil bir isimle kullanılabilir, ancak bu tekil isim bir gruba gönderimde bulunan bir isimde olabilir.

· We are going to choose one of the crew as representitive.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski