Irregular Plural Nouns - Advanced (Düzensiz Çoğul olan isimler - İleri Seviye)

Irregular Plural Nouns 
(Düzensiz Çoğul olan isimler)

Bazı isimlerin sonuna herhangi bir ek getirmeden isimin kendi yapısı içinde değişiklik yaparak ismi çoğul olarak ifade ederiz. Bunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Singular (tekil)
Plural (çoğul)
Singular (tekil)
Plural (çoğul)
man
louse
child
tooth
foot
this
men
lice
children
teeth
feet
these
woman
mouse
ox
goose
person
that
women
mice
oxen
geese
people
those

Modern İngilizce de bazı kelimeler hem tekil hem de çoğul olarak ayni şekilde ifade edilir.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
one sheep
three sheep
one fish
ten fish
a black deer
five black deer
means
means

Ancak, grup içinde ayni türe ait farklı cinslerden bahsettiğimiz zaman, çoğul kullanabiliriz.

· You can find many different sheeps in this herd.
  (Bu sürünün içinde bir çok farklı tür koyun bulabilirsin)

Bilim, felsefe, ve diğer akademik çalışma alanları; Yunanca, Latince veya diğer dillerden aldıkları kelimeleri hem tekil hem de çoğul olarak genellikle aldıkları dillerdeki kelimeler gibi günlük dil yapısı içinde kullanırlar. Bunlar;

A.-Sonu “ –a” ile biten kelimeye “ –e” eklenerek;
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
alga
algae 
alumina
alumnae
larva
larvae 
formula
formulae
nebula
nebulae 
spatula
spatulae
vertebra
vertebrae, etc

İngilizce de yaygın olarak kullanılan kelimeler “ –s” alır.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
area
areas 
diploma
diplomas
dogma
dogmas 
idea
ideas
panorama
panoramas 
zebra
zebras
encyclopaedia
encyclopaedias, etc

B.-Sonu “–is” ile biten bazı isimler çoğul olarak ifade edildiklerinde “ –es” alır.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
analysis
analyses 
axis
axes
crisis
crises 
diagnosis
diagnoses
basis
bases 
parenthesis
parentheses
neurosis
neuroses 
oasis
oases
synopsis
synopses 
thesis
theses
hypothesis
hypotheses, etc

Baz kelimeler, hem tekil hem de çoğul olarak ayni yazılır, ancak tekil olarak telaffuz edildiğinde /e:z/ olarak okunan son hece /i:z/ olarak okunur.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
series
series 
species
species
ve
precis - tekil /'preisi:/ olarak telaffuz edilir
precis - çoğul /preisi:z/ olarak tellafuz edilir.

Sonu “-polis” ile bitten kelimeler çoğul olarak ifade edildiklerinde “–es” alır
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
metropolis
metropolises

C.-Sonu “–on” ile biten bazı tekil isimler çoğul olarak ifade edildiklerinde “–on” düşer, “-a” kelimeye eklenir.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
criterion
criteria 
phenomenon
phenomena
automaton(s)
automata 
ganglion(s)
ganglia

Ancak aşağıda yazılan kelimeler çoğul olarak ifade edildiklerinde “–s” alır.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
demon
demons 
electron
electrons
lemon
lemons 
moron
morons
neutron
neutrons 
paragon
paragons
proton
protons

D.-Sonu “–um” ile biten bazı tekil isimler çoğul olarak ifade edildiklerinde “–um” atılır, “-a” eklenilerek kelime çoğul yapılır. Bu kelimelerin bazıları da çoğul yapılırken “–es” eki alabilir.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
addendum
addenda 
bacterum
bacteria
datum
data 
desideratum
desiterata
erratum
erata 
ovum
ova
aquarium(s)
aquaria 
curriculum(s)
curricula
fulcrum(s)
fulcra
medium(s)
media
referendum(s)
referenda
stadium(s)
stadia
millenium
millenia

Bacteria, data, media sık sık değişik meslek çevreleri tarafından farklı anlamlarda kullanılabilir:örneğin “the media” dediğimizde aklımıza basın yayın gelir. Ancak, “araç” anlamında kullanıldığında, onun yerine “mediums” kullanımı tercih edilir.

Aşağıdaki kelimeleri çoğul olarak ifade ettiğimizde yalnızca “–s” ekini kullanırız.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
album albums
asylum asylum
chrysanthemum chrysanthemums
forum forums
museum museum
pendulum pendulums

E.-Sonu “–us” ile biten bazı tekil kelimelerin sonundaki “-us” atılar “–i” eklenerek isim çoğul yapılabilir.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
alumnus alumni
bacillus bacilli
locus loci
stimulus stimuli
Ancak;
genus gene

Aşağıdaki kelimeleri çoğul olarak ifade ettiğimizde yalnızca “–es” ekini kullanırız.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
cactus cactuses
crocus crocuses
focus focuses
fungus funguses
isthmus isthmuses
nucleue nucleuses
radius radiuses
stylus styluses
syllabus syllabuses
terminus terminuses
hippopotamus hippopotamuses

Akademik çevreler ve konuyla ilgili çalışanlar tarafından genellikle radii, fungi etc kullanılır

F.-Sonu “–ex” yada “–ix” ile biten tekil kelimelerin sonundaki “–ex” yada “–ix” kaldırılır ve “–ices” eklenerek çoğul yapılır.
 Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
*apex
apices
appendix
appendices
codex
codices
cortex
cortices
index
indices
matrix
matrices
vortex
vortices

*Konuşma esnasında günlük dil kullanımında kelimenin sonuna –es kullanımı da yaygındır.
apex
 apexes vs.

Appendices ve indexes kitapların içeriğini ifade etmek için kullanılır insanların apandisti için appendixes, ve matematik için indices kullanılır.

G.- Sonu “–eau” ile biten tekil kelimelere çoğunlukla “–s” eklenir ama “–z” eklenerekte çoğul yapılabilir.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
bureau
bureaus/z
gateau
gateaus/z
plateau
plateaus/z 
portmanteau
portmanteaus/z
tableau
tableaus/z
trousseau
trousseaus/z


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski