Echo Questions

Echo Questions

“Taq question” cümlelerde yapı olumlu-olumsuz, olumsuz-olumlu temellere dayalı olmalarına rağmen, “echo question” yapılarda yapı olumlu-olumlu, olumsuz-olumsuz kurala bağlı olabilir. Bu tür soru yapıları, şaşkınlık ilginçlik, kızgınlık, ve benzeri durumları ifade etmek için kullanılabilir.

· Ben : I have already been to the USA.
  Fred: Have you? (ha, öylemi / demek öyle?)
  Ben: But, I have not been to Australia.
  Fred: Haven’t you? (ha, öylemi / demek öyle?)

· Alice: This bike is very expensive.
  Mary: Is it?
  John: United Powers will win the game on Saturday.
  Mark: Will they?

· So you're having a baby, are you? That's wonderful!
  (Demek bebeğin olacak, öyle mi? Bu harika!)
· She wants to marry him, does she? Some chance!
  (Onunla evlenmek istiyor, değil mi? İyi şans!)
· So you think that's amusing, do you? Think again.
· You think you are funny, do you?
· A: She thinks she is going to become a doctor?
  B: Does she? Well, well, well……
· What a great happines! he married Jassica, did he?
· It is a miracle! She haven’t been wounded, haven’t she?

Bu tür cümlelerin olumsuz-olumsuz ifadeleri daha çok bir tepkiyi ifade eder.

· So you don't like my looks, don't you?
  (Yani görünüşümü beğenmiyorsun, değil mi?)
· So you are not getting married to Maria, aren’t you? What a pity!

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski