Double Comperatives

Double Comperatives

The + comperative / The + comperative

Herhangi bir şeyde olan değişiklik başka bir şeydeki değişikliğe sebep oluyorsa bu yapıyı kullanırız. The more … the more … kalıbı iki şeyin birbirini etkilediği durumları, bir şey değiştiğinde, diğer şeyin de değiştiğini anlatmada kullanılır.
 • The more you work, the more you earn. 
 • (Çalıştıkça kazanırsınız. / Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar çok kazanırsınız.)
 • The more you earn, the more you want. (Kazandıkça daha çok istersiniz.)
 • The faster he ran, the more tired he became. (Hızlı koştukça daha çok yoruldu.)
 • The larger the house is, the better. (Ev ne kadar büyük olursa o kadar iyi olur.)
 • The sooner, the better. (Ne kadar çabuk olursanız o kadar iyi olur.)
 • The faster you write, the more illegible your writing will be. (Ne kadar hızlı yazarsan, yazın o kadar okunaksız olur.)
More examples:
 • The more dangerously a person lives, the more likely he or she is to die young.
 • He knows that the more he works, the more money he will earn.
 • The more comfortable the buses are, the easier travelling is.
 • The richer a person is, the more comfortably he can live.
 • Doctors agree on the fact that the earlier cancer is, diagnosed the longer the patient lives.
 • The earlier you go to bed, the better you can understand your teacher in the morning.
More and more ve -er and -er kalıbı kullanılarak gittikçe artan veya azalan işler anlatılabilir. Bunu belirtmek için “comparative” tekrarlanır bunu double comparatives olarak tanımlarız.
 • She is becoming more and more aggressive. (Gitgide saldırganlaşıyor.)
 • The weather is getting colder and colder. (Hava gittikçe soğuyor.)
 • Life is getting more and more difficult. (Hayat giderek zorlaşıyor.)
 • The smell became nicer and nicer. (Koku gittikçe güzelleşti.)
More examples:
 • More and more people visit Turkey to see its heritage.
 • Planes are getting bigger and bigger in order to provide the increasing demand.
 • The houses in this area are getting more and more expensive.
 • The prices are getting higher and higher everyday.
 • Life is getting more and more difficult for the poor.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski